آیا احمدی نژاد و «دولت مهرورز» وی آخرین «جریان انحرافی » در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود ؟

درسالهای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران شرکای بسیاری از گردونه قدرت و سیستم دیکتاتوری - مذهبی به بیرون پرتاب گردیده اند. در ماههای اولیه به حکومت رسیدن خمینی ابتدا، لیبرالها ، آیت الله شریعتمداری و به تدریج بنی صدر، نهضت آزادی و ده ها جریان ریز و درشت مشابه دیگر از حکومت کنار زده شدند. بعد نوبت به آیت الله منتظری بعنوان قائم مقام خمینی رسید که وی را خانه نشین و از قدرت ساقط کردند. بامرگ خمینی و قدرت گیری خامنه ای کارکنان بیت سابق خمینی به بیش از دوبرابر افزایش یافت ، چراکه خامنه ای مورد تأیید کامل روحانیون نبود ، لذا از ترس خیزش و مخالفت آیت الله ها و فروپاشی نظام، خامنه ای اختیارات زیادی را به سپاه پاسداران و عناصر خارج از سیستم مکتبی سابق محول کرد. از آنجا که هاشمی رفسنجانی موافق تفویض بیش از حد قدرت دولتی به سپاه نبود ، لذا هرچه بر نفوذ سران سپاه در دستگاه رهبری افزوده شد ، بهمان نسبت نگرانی و ترس از آینده وی در ذهن سپاه برجسته تر می گردید. در آن هنکام رفسنجانی و طرفدارانش اکثر قدرت اقتصادی و داد و ستد های بازرگانی با خارج را در اختیار داشتند . رفسنجانی واقف بود که قدرت گیری سیاسی سپاه باعث کم شدن نفوذ اقتصادی وی و بازاریان خواهد شد. از اینرو پیوسته در سخنرانیهایش به حرفهای خمینی استناد می کرد مبنی بر اینکه «امام راحل » درهنگام زنده بودنش قدردانی زیادی از بازاریان به عمل آورده و در جریان « جنگ مقدس » با عراق بازاریان نقش «مفیدی» عهده دار بوده اند.
با وجود تمام تلاشهای رفسنجانی ، اما اینگونه مدیحه سرایی ها با منافع جریان تازه به قدرت رسیده بوروکرات سازگاری نداشت . سپاه پاسداران و بسیج از خامنه ای اختیارات زیادی گرفته بودند و رفسنجانی می توانست در دراز مدت بعنوان یک خطر جدی سد راه سپاه باشد و نگذارد قدرت اقتصادی بطور تام و تمام در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد. بهمین منظور افشاگریهای زیادی از سوی جناح «اصولگرا» بویژه احمدی نژاد درمورد انحصاراتی که در اختیار خانواده رفسنجانی بود صورت گرفت. هنگامیکه شرایط مهیا شد و رفسنجانی در یک آزمون علنی برای کسب ریاست جمهوری از احمدی نژاد بعنوان کاندیدای جناح «اصولگرا» شکست خورد ، نوبت به تصفیه «سردار سازندگی» (هاشمی رفسنجانی ) رسید. از آن هنگام به بعد بارها از جانب عناصر وابسته به بیت خامنه ای «فتح الفتوحات » رفسنجانی در دوره جنگ ۸ ساله با عراق زیر سئوال برده شد، همزمان ماهیت پوچ طرحهای اقتصادی و نفوذ پسران وی در سیستم اقتصادی کشور نیز برملا گردید. بعد از آن اطرافیان وی یکی پس از دیگری نظیر غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران دستگیر و محاکمه شدند . روزنامه های طرفدار وی نیز درمحاق سانسور و اتهام قرارگرفتند و به تدریج بسته شدند.
هنگامیکه سران رژیم از جانب رفسنجانی آسوده خاطر شدند، نوبت به شریک بزرگی رسید که سالها در تمام بگیر و به بندها ، شکنجه ها و تیربارانها نقش اول را ایفاء کرده بود و نام «اصلاح طلب » را یدک می کشید . این شریک بارها برای بقاء رژیم نقش آفرینی کرد و مورد مصرف بسیاری در سیستم دیکتاتوری داشت . هر بار که رژیم خودرا در عرصه بین المللی در تنگنا می دید و یا در اثر ترورهای پی در پی نیروهای اپوزیسیون در خارج ازکشور در معذوریتهای قانونی و قضایی قرار می گرفت، جاده صاف کن حکومت محسوب می شد. نقشی که محمد خاتمی به نیابت از سوی «اصلاح طلبان» در دو دور ریاست جمهوری خود ایفاء کرد جز این نبود. با این وجود جناح «اصلاح طلب» دیگر شریک خوبی محسوب نمی شد چراکه سرمایه داری بوروکرات به رهبری آیت الله ها و سپاه پاسداران قدرت دولتی و اقتصادی کشور را طی سی سال به تدریج قبضه کرده بودند و علاقه ای نداشتند در آمد حاصل از نفت و تجارت را با بازاریان تقسیم کنند. بنا براین سران این جریان بعنوان « سران فتنه » معرفی شدند . میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در حبس خانگی نگهداشتند، تنی چند از آنان به زندان افکنده شدند و حتی چند نفر از آنها زیر شکنجه و در اثر ضرب وشتم کشته شدند. عده ای از آنها نیز با ثروت میلیاردی به خارج از کشور گریختند .

این واقعه برای چندمین بار در تاریخ مبارزات سیاسی ما حقیقتی را به اثبات رساند که هرجا منافع طبقاتی درمیان باشد به هیچکس ترحم نمی کنند . حتی شرکای دیروز «اصلاح طلب» رژیم در زندانها مورد تجاوز واقع شدند و توسط «یاران» دیروز کشته می شوند. هرچند رژیم جمهوری اسلامی برای هررفتارشنیع و کردار تبهکارانه اش دلیلی ارائه می دهد. سران رژیم از صدر تا ذیل ادعا می کنند ، یورش به جناح رقیب « اصلاح طلب» بخاطر اجرای عدالت صورت گرفت ، چراکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ، رأی میرحسین موسوی کمتر از احمدی نژاد بوده است ؟! بعد از انتخابات رهبر و همه نهادهای وابسته به جناح «اصولگرا» جنجال به براه انداختند ، صدها نفر را کشتند و هزاران نفر را به زندان انداختند تا فردی را برمسند ریاست جمهوری بنشانند که کاملا «خودی و مسلمان واقعی» محسوب می شد . برطبق تبلیغات و عوام فریبی های انجام شده ، بنا بود احمدی نژاد برای نجات مردم از مصائب گذشته و جلوگیری از دزدیها و چپاولگریها یک «دولت مهر ورز» روی کارآورد و مساوات را برقرارکند!! ادعایی که فقط در حرف باقیماند و برعکس هر روز بر وخامت زندگی مصیبت بار اقتصادی - اجتماعی مردم افزوده گردیده است.

اکنون دولت صد درصد اسلامی و «مهرورز» احمدی نژاد یک «جریان انحرافی» از آب درآمده است. این دولت « عدالت گستر » نه فقط طی سالهای گذشته هر مخالفی را به زندان کهریزک ، قرچک ، گوهردشت و سایر سیاه چالهای مخوف رژیم گرفتار کرده است ، بلکه درصدد بر آمده است تا دکان دینداری ۱۴۰۰ ساله آیت الله ها را نیز ببندد.

دیر زمانی است که احمدی نژاد و رحیم مشایی تصور می کنند حرفهای پوچ و مسخره آنها در بین مردم گوش شنوایی دارد . دوسال پیش هنگامیکه احمدی نژاد دستور داد برای امام زمان کاسه بشقابی سر سفره اضافه شود ، یا آپارتمانی در برجهای تازه ساز تهران برای او اختصاص داده شود تا هنگام ورود، امام بی خانمان نماند، هیچکس باورنمی کرد که واقعا احمدی نژاد تا این حد پریشان فکر باشد. اما دیدیم که بعدها این رئیس جمهور « مهرورز» بدون هیچگونه شرمی به دفاع از این خرافات عصر جاهلیت برخاست. از آنجاکه احمدی نژاد و دارودسته طرفدارش از فیض فراگیری درسهای حیله و مکر در مدرسه حقانی محروم بوده اند و فقط بخشی از دروس خرافی مصباح یزدی را فراگرفته اند، لذا نتوانستند درک کنند تا هنگامیکه شبکه مساجد در دست یک جریانی قراردارد ، آن جریان هم جمهوری اسلامی است ، هم دولت است وهم صاحب قدرت. در این باره کیهان رژیم به سردبیری حسین شریعتمداری وبا قلم محمد ایمانی تلاش کرده است در قدم اول حساب احمدی نژاد را کمی از اطرافیانش جدا کند تادر فرصت مناسب و شرایط بهتری تکلیف نهایی او روشن شود. در همین رابطه در سر مقاله یکشنبه گذشته کیهان چنین می خوانیم :
«اين روند خطا به شهادت تاريخ انقلاب ما، مانند هجوم ويروس يا ميكروب يك بيماري است. وجود ويروس ها و ميكروب ها، طبيعي است اما آنچه افراد را سلامتي مي بخشد، از يك سو تقويت سيستم ايمني و از ديگر سو، تنظيم فاصله- فاصله گذاري- با عوامل بيماري زاست....رفتارهاي نامشروع و غيرقانوني، نوعا پرخطرند. مثلا كسي كه حداكثر سرعت 120 كيلومتر در ساعت را رعايت نمي كند و با سرعت 190 كيلومتر در اتوبان مي راند، به احتمال قوي در معرض تصادم و آسيب است. »
کیهان که متخصص پیداکردن سرنخ مخالفین رژیم و رد پای آنها در آمریکا و « رژیم صهیونیستی» است ، در مورد «جریان انحرافی» فعلا به زمینه سازی اکتفا کرده ، تا درصورتیکه احمدی نژاد بخواهد ازخط رهبر عدول کند ویا مجیزگوی وی نباشد بقیه سناریو را بعدا پیاده کند. کیهان چنین ادامه می دهد:

«متأسفانه بعضاً رفتار سياسي شماري از رجال ما يكي از اين دو قسم بوده است؛ يا ذاتا پرخطر بوده و يا از سر غفلت و حسن ظن و اعتماد نسبت به رفتار پرخطر اطرافيان انجام شده است. اگر اين رويكرد نبود، باب بيت آيت الله سيدكاظم شريعتمداري به واسطه فرزندش و برخي اطرافيان مسئله دار، به سفارت آمريكا در تهران باز نمي شد. رفتار پرخطر بود كه نهضت آزادي را- كه از جبهه ملي جدا شده و ادعاي مذهب داشت- به التقاط كشاند و امثال مهندس مهدي بازرگان را قرباني مهره هاي آلوده اي چون عباس امير انتظام و ابراهيم يزدي كرد. همين رفتار پرخطر از سازمان «مجاهدين خلق» و «ضدامپرياليست»، قصاب خلق و مزدور آمريكا و رژيم بعث ساخت. بايد پرسيد قوم يأجوج و مأجوج در دفتر بني صدر چه مي كردند كه يكي از آنها رضا تقوي (رئيس دفتر رئيس جمهور) ديپلمات ارشد رژيم طاغوت بود؟»

کیهان بعنوان روزنامه طرفدار پرو پا قرص خامنه ای در مرحله کنونی ترجیح می دهد ابتدا «جریان انحرافی » را در اذهان عمومی جا بیاندازد ، سپس رندانه با احمدی نژاد که خود از قوم و زاده «یأجوج و مأجوج» است تصفیه حساب کند. بهمین منظور چنین ادامه می دهد:
«پيش بياييم و به دوران سازندگي و اصلاحات برسيم. چه اتفاقاتي در يك روند طولاني مدت باعث شد كام مردم از خدمات روزگار سازندگي چندان كه بايد و شايد شيرين نشود هيچ، كه گاه حتي تلخ شود. با دور تند مرور حوادث 20 ساله است كه كساني چون حسين مرعشي و محمد عطريانفر و كرباسچي- اعضاي مركزيت حزب كارگزاران- را جزو دست اندركاران فتنه و آشوب 88 مي بينيم وگرنه آن روز كه مرعشي رئيس دفتر رئيس جمهور و كرباسچي شهردار تهران بودند و عطريانفر روزنامه همشهري را راه اندازي مي كرد- روزنامه ظاهراً غيرسياسي كه محيطي براي تكثير عوامل راه اندازي نشريات زنجيره اي بعدي به عنوان پايگاه مطبوعاتي دشمن شد- هنوز از اين خبرها نبود. گشت و گذشت تا ناگهان از زبان خانم انتخابي فرد- همكار آمريكانشين روزنامه تعطيل شده زن به مديرمسئولي خانم فائزه هاشمي- در رفت كه بله بنده و آقاي عطريانفر و خانم شهلا شركت در سال 77 مهمان ويلاي شخصي آقاي جرج سوروس (سرمايه گذار صهيونيست انقلاب هاي مخملي در شرق اروپا) بوديم. »

دست آخر کیهان پس از مقدمه چینی های بسیار و کنار زدن پرده از چهره شرکای سابق «اصلاح طلب» که آنها با کمپانی نفتی آمريكايي هاليبرتون (با مديريت ديك چني معاون بوش رئيس جمهور وقت آمريكا) شریک بودند، به اصل مطلب باز می گردد که همانا پرداختن به « جریان انحرافی» است. کیهان احمدی نژاد و رحیم مشایی را با انجمن حجتیه مقایسه می کند وگلایه مند است که چرا احمدی نژاد می خواسته مستقیم با امام زمان ارتباط ایجاد کند. بهمین منظور وی را از دنبال کردن خط «یأجوج و مأجوج ها» بر حذر داشته و برایش دست به دعا شده است. کیهان مقاله خودرا چنین ادامه داده است:
«حتماً بايد فاصله گذاري كرد ميان رئيس جمهور خدمتگزار و انقلابي و همچنين كابينه خدوم و پرتلاش با آن حلقه چند نفره اي كه اصرار دارد اعتبار و سرمايه اجتماعي- انقلابي رئيس جمهور و دولت را خرج رفتارهاي بي پروا، پرخطر و بعضاً انحرافي خود كند. اين جريان آلوده كه نيازمند قرنطينه و درمان لازم است، در ماجراي اخير هرچند هزينه هايي براي كشور و ملت تراشيد، اما با خطاي استراتژيك در برآورد خود باعث بركاتي براي نظام شد. از يك سو وزن- بي وزني- حقيقي اين جريان بندباز در يك وزن كشي زود هنگام و خود خواسته معلوم شد. اين حلقه فراتر از ماجراي وزارت اطلاعات، دنبال تقابل رئيس جمهور با ولايت فقيه بودند و به واسطه مجموعه اي از تحركات كه دلالت بر پيگيري اين سناريو در طول دو سه سال اخير مي كند، متهمند كه خانه هاي جدول دشمن در پروژه القاي «حاكميت دوگانه» را پر مي كنند.»

روزنامه کیهان سپس به مواردی اشاره می کند که از جنبه نصیحت و افشاگری فراتراست . نوشته کیهان بیشتر شبیه کیفرخواستی است که برعلیه «جریان انحرافی » صادر شده با این تفاوت که فعلا سرنوشت متهم نفر اول (احمدی نژاد) در ابهام قرار دارد. در این باره کیهان اینطور نوشته است:
«گذر ايام پاسخ اين پرسش ها را ارائه خواهد كرد اما به هرحال خروجي اين جريان چند لايه، انحرافي است از جمله آنجا كه در عمل، به چند سناريو كمك مي رساند؛ 1- دور زدن نظام و رهبري با ادعاي ارتباط با امام زمان(عج) و ظهور نزديك است و تخطئه فقه و القاي عرفان من درآوردي (تداوم مغالطه انجمن حجتيه و سكولارهاي بعدي نظير سروش) 2- ترويج مطالب سست و انحرافي و مغلوط كه موجب ملكوك شدن سيماي اسلام و تشيع شده و زبان جريان هاي سياسي و رسانه هاي ضددين را براي تمسخر و انكار ايمان به غيب و فيض پروردگار و امام موعود(عج) باز مي كند. 3- القاي بن بست قانون اساسي و حكومت ديني، و حرمت شكني از نظام ولايت فقيه (عقده برآورده نشده و خواب برعكس تعبير شده جبهه استكبار) 4- دامن زدن به تحير و نااميدي و سردرگمي و انفعال دست كم نزد برخي اقشار و خدشه در باورهاي استراتژيك آنان 5- هل دادن دولت به موضع اتهام و ايجاد تفرقه و اختلاف و بدگماني و نااميدي در جبهه بزرگ اصولگرايان (در راستاي جنگ نرم دشمن)»
سالیان متمادی است که هرحادثه ای در ایران اتفاق بیافتد ، رژیم آنرا در جهت خیر و صلاح مسلمانان و ذلت استکبار جهانی ارزیابی می کند. از اینرو جای تعجب نیست که نابخردیهای رئیس جمهور منتخب رژیم بازهم مایه خیر برای «امت اسلامی » و شر برای دشمنان اسلام به ارمغان بیاورد. به پشتوانه همین زرادخانه تزویر و ریاست که کیهان ادعا کرده است « جریان انحرافی » برایشان خیر و برکت آورده است . کیهان می نویسد:
« ماجراي اخير با همه تلخي ها، خير بي شماري به همراه خواهد داشت اگر عبرت آموز شود. طي 2سال اخير در كارنامه خدمات كم نظير و پرارج رئيس جمهور مكتبي و انقلابي و ولايي مان برادر احمدي نژاد عزيز، 2بار لغزش هايي ثبت شد كه انتظار نمي رفت.

 اين كارنامه با وجود آن دو لغزش- يكي در ماجراي اخير و ديگري در تأخير يك هفته اي اجراي حكم رهبري درباره معاون اولي آقاي مشايي و...- همچنان انباشته از نقاط مثبت و انقلابي است و نبايد بيش از اين مخدوش و ملكوك شود. ملت و نخبگان وفادار به انقلاب با درايت مي دانند كه بايد ميان رئيس جمهور و جريان آلوده به رفتارهاي پرخطر فاصله گذاري كنند. اين، هم تكليف رئيس جمهور و هم تكليف اصولگرايان «حامي- منتقد» است.

براي برداشتن آب مرواريد كه مزاحم بينايي مي شود، نه چشم را تخليه مي كنند و نه سر را از گردن جدا مي سازند. البته اين مداوا و جراحي دقيق، ترديد ناپذير است تا پس از اين، عارضه فرصت سوز به جانب كشور و حاكميت بازنگردد. ما به تجربه تاريخ انقلاب دريافته ايم كه اطاعت از ولي امر اسباب گشايش و بركت، و موجب دوري از بيراهه ها و بن بست هاست و هرگز دوست نداريم راهزنان بار ديگر به سرمايه رجال خوشنام و خدمتگزار ما دستبرد بزنند. يقين ماست كه ولايت فقيه، تضمين ايمان و حجت دوستي ما با حضرت حجت بن الحسن العسكري(عج) است. ما بيش از گذشته براي رئيس جمهور عزيز و خدوم در مسير شاد كردن اوليا و به غيظ آوردن دشمنان دعا مي كنيم.»
برخلاف ادعای کیهان نویسان و به گواهی عموم مردم ایران ، تمام کسانیکه تا کنون در رژیم جمهوری اسلامی ایران در اثر مخالفت با رژیم چشمشان «آب مروارید» آورده، به دستور رهبری یا کورشدند ، یا سر از بدنشان جدا شده است. تنها کسانی توانستند بینایی خودرا حفظ کنند که یا در مخفیگاهها بسر می برند ویا توانستند از کشور بگریزند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱