دین درخطراست یا دولت ، یا هردو ؟
آیا برطبق پیشگویی رحیم مشایی روز اول رجب (۱۴ خردادماه) پیش رو «ظهور صغیرامام زمان» بوقوع می پیوندد یا اینکه کشمکش برسر حفظ قدرت سیاسی ، جناحهای درون حاکمیت رابه سنگربندی خیابانی سوق خواهد داد؟


هر روز که می گذرد سران فتنه گر جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش نگران موقعیت لرزان خود می شوند. درحالیکه جناح خامنه ای فریاد برآورده است که دین درخطراست ، جناح احمدی نژاد- مشایی همچنان بر ظهورقریب الوقوع امام زمان و برچیدن بساط روحانیت، ولایت فقیه و مرجعیت پافشاری می کند.

آیت الله مصباح یزدی که سالیان زیادی از او بعنوان رهبر معنوی احمدی نژاد و مرشد رحیم مشایی نام برده می شداکنون فریاد برآورده است ، دین درخطر است. وی بعنوان رئیس مؤسسه خمینی تأکید کرده است:
فتنه اخیر که احساس میشود امتحانی بالاتر است و کسانی از آن نگرانیهایی دارند باید مشخص شود انگیزههای آنها برای مخالفت با این جریان چیست. چرا که ممکن است برخی تنها نگران پیروزی این جریان باشند و بگویند اگر آنها پیروز شوند ما جایگاه خود را از دست می دهیم. ولی این انگیزه مقدسی نیست.»

وی در دنباله صحبتهایش ادامه داده است: «تنها مایه نگرانی باید این باشد که اگر گروه منحرف سر کار بیاید به اسلام و دستاوردهای انقلاب لطمه میزند و چنین شواهدی وجود دارد که دین در خطر است و باید مراقب فتنهها باشیم.»
درهمان حال حزب مؤتلفه اسلامی از زبان بادامچیان قائم مقام این حزب به احمدی نژاد هشدار داده و ادعا کرده است:
نمی شود در حاکمیت نظام، جریان انحرافی و آدم منحرف باقی بماند ....ما به عنوان نماینده ملت و کسی که دلسوز ریاست جمهوری و دولت محترم است و تجربه زیادی در مجالس و انتخابات ایران دارد، به آقای رییس جمهور تذکرا عرض می کنم که دولت در مسائل انتخاباتی دخالت نداشته باشد؛ هرچند خود رییس جمهور هم طبق قانون نمی تواند در انتخابات دخالت کند...اگر امروز مسائلی مطرح هست که رییس دفتر رییس جمهور یعنی آقای مشایی در مسائل انتخاباتی قصد دخالت دارد، وظیفه رییس جمهور است که جلوی ایشان را بگیرد .»


بادامچیان پس از خط ونشان کشیدنهای بسیار بدون اینکه از احمدی نژاد اسم بیاورد تأکید کرده است که:
کسانی که در دولت حواسشان نیست و بنا بر احساسات از امکانات دولتی برای مسائل انتخاباتی استفاده می کنند؛ بدانند مجلس نظارت دارد و دیوان محاسبات هم رسیدگی می کند و انفصال دائم در انتظار آنها است.»
با وجود تهدیدهای فراوان جناح خامنه ای اما به نظر می رسد گوش احمدی نژاد - مشایی به این حرفها بدهکار نمی باشد. برای اثبات این حقیقت بازهم ترجیح می دهیم از زبان یکی دیگر از حلقه های فتنه گر اصولگرا فاکت بیاوریم تا مطلب بیشتر روشن شود. سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون مجلس از جناح اصولگرا ادعا کرده است:
در همین سفر سوم استانی دولت که با عنوان سفرهای فرهنگی انجام شد، دولت در هر استان، جلسه شورای فرهنگی تشکیل داد. در جلسه استان تهران مجمع نمایندگان استان تهران و مدیران و مسئولان و بیشتر وزرا و هیأت دولت حضور داشتند. پشت سر رئیس جمهور بنر حدود ۲۰ متر مربعی نصب شده و روی آن نوشته بودند: «فرهنگ ایرانی»؛ همه این را دیدند و سکوت کردند و تنها کسی که واکنش نشان داد، من بودم.

از رئیس جمهور پرسیدم: آیا پشت سر خود را خوانده اید که چه نوشتهاند؟
با شوخی پاسخ داد: ما به پشت سرمان نگاه نمی کنیم، بلکه کار می کنیم و به جلو میرویم.
پرسیدم: «فرهنگ ایرانی چه معنایی دارد، حال آن که ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنیم. حضرت امام (ره) سال ها تلاش کردند تا بگویند «اسلامیت»، ایرانیت را که رضا خان نیز تبلیغ می کرد»؟
افزون بر آن که دیگران نیز به موضوع پی بردند و آقای مشایی هم که در جمع بود، تا بناگوش سرخ شد.»

هنگامیکه اظهارات اخیر رحیم مشایی به گفته های احمدی نژاد افزوده شود، در آن صورت ولایت فقیه و روحانیت حق دارند دکان دینداری خودرا در خطر بینند ، درعین حال که نگرانی دولت هم از آینده نامعلومش بجاست . مشایی که اکنون تئوریسین خط «اصولگرایان پیشرو» محسوب می شود مدتهاست در نوشته هایش ادعا می کند:
«عصر غيبت كبری خاتمه يافته و دوران ظهور صغری آغاز گرديده است؛تبعيت ازولايت فقيه مربوط به دوران غيبت مي باشد نه دوران ظهور؛ در دوران ظهور صغری افرادی می تواننداز جانب آن حضرت هدايت گر باشند؛»
وی پس از علنی شدن درگیریهایش با جناح خامنه ای ، اخیرا تحت عنوان مقاله ای بنام «چرا نمیتوانید سحر من را باطل کنید و احمدینژاد را نجات دهید؟!» گفته است:
جرات نداريد حرف دلتان را بزنيد لذا به من ميتازيد؟ پشت سر هم جلسه گذاشتيد و گفتيد كه با رييس جمهور نميشود در افتاد چون از محبوبيت بالايي برخوردار است و از جنس مردم است و مردم رييس جمهور را ناديده نميگيرند تا ما را انتخاب كنند. آنها گفتهاند چون نميشود با رييس جمهور در افتاد ، اگر مشايي را بزنيم، خود به خود به رييس جمهور هم ضربه زده ايم.
آنها تا جايي پيش رفتند كه بگويند مشايي رييس جمهور را سحر كرده است؟»
مشایی دست آخر خطاب به جناح خامنه ای گفته است:
شما چرا اينقدر دستتان در دين خالي است كه اگر مشايي سحر ميكند، آن را باطل نميكنيد و چرا ميترسيد؟ يعني بين شما يكنفر هم پيدا نميشود بتواند سحر مشايي را باطل كند و احمدي نژاد را از سحر نجات دهد؟ پس در همه اين سالها چه كار ميكرديد چه خوانديد؟ چقدر عبادت كرديد؟»

آری ، این دو جناح حق دارند تا به همراه دیگر رقبای «اصلاح طلب» و « فتنه گر» خود از آینده لرزان خویش نگران باشند. چراکه آتشی اکنون برخرمن اسلامی آنها افتاده است که می رود تا سرانجام تار وپود آنهارا در هم پیچد. مردم تحت ستم و بپا خاسته ایران سرانجام این رژیم ضدمردمی را بزیر خواهند کشید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱