A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

رفیق مجید احمد زاده
شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - مجید احمد زاده

رفیق شهید مجید احمدزاده

رفیق مجید احمدزاده دانشجوی رشته برق دانشگاه صنعتی از جمله نخستین دانشجویانی است که به جنبش مسلحانه ایران می پیوندد. مدتها پیش از آن که رفیق همچون انقلابی حرفه ای به مبارزه بپردازد، در یک گروه سیاسی مارکسیستی عضویت داشت. مجید در این گروه با مفاهیم انقلابی مارکسیسم ـ لنینیسم آشنا می شود و از نظر ذهنی خود را آماده شرکت در انقلاب می کند. رفیق مجید احمدزاده کمونیستی راستین و جدی بود. او به مارکسیسم ـ لنینیسم آشنایی داشت و صادقانه بدان عمل می کرد.

رفیق مجید احمدزاده در سال ۱۳۵۰ زندگی مخفی خود را همچون یک انقلابی حرفه ای در یک واحد مسلح به رهبری برادر انقلابی اش رفیق مسعود احمدزاده آغاز کرد.
رفیق در واحد مسلح معاون مسئول بود و وظائف سازمانی خود را به بهترین وجه انجام می داد. رفیق مجید در عملیات حمله به کلانتری قلهک و مصادره مسلسل نگهبان کلانتری شرکت می جوید. رفیق که رانندگی اتومبیل واحد عملیاتی را بر عهده دارد وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد و عملیات را با موفقیت به پایان می رساند.

مجید احمدزاده در تابستان سال ۵۰ پس از دستگیری برادر انقلابی اش برای مدت زمانی کوتاه در مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق عضویت می یابد ولی پیش از آن که بتواند خدماتش را در وضعیت جدید کامل نماید با مزدوران درگیر می شود و پس از مجروح شدن به اسارت دشمن درمی آید. رفیق مجید در اولین لحظات دستگیری شجاعانه دست به عمل فدایی می زند و با آخرین نیرویی که در بدن مجروحش وجود دارد نارنجک خود را بیرون می کشد و ضامن آن را آزاد می کند و همراه این کار قرص سیانوری را که به همراه دارد به دهان می افکند. اما مأموران رژیم منفور که متوجه اقدام او می شوند نارنجک را از دستش بیرون می آورند. با این همه نارنجک در داخل اتومبیل منفجر می شود و منجر به کشته شدن یکی از مزدوران ساواک و مجروح شدن سایر مزدوران می گردد. اما رفیق مجید از این جریان جان سالم به در می برد. فقط از ناحیه شکم به سختی مجروح می شود.

از آن پس، مزدوران رفیق مجید را در حالی که شدیدا مجروح است زیر شکنجه می کشند. اما نمی توانند اطلاعاتی از او کسب کنند. سرانجام پس از چند ماه شکنجه و اسارت ، رزمنده دلیر مجید احمدزاده همراه با چند تن از رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به محاکمه کشیده می شوند که به جای دفاع از خود به تعرض به دشمن می پردازد و هر چه بیشتر رژیم شاه خائن و سرسپرده امپریالیسم آمریکا را افشاء و رسوا می کند. برخورد رفقای سازمان در این بیدادگاه کاملا معترضانه و تهاجمی است. به هنگام ورود به بیدادگاه سرود چریکهای فدایی خلق را با صدای بلند می خوانند و در هنگام محاکمات، جلسات دادگاه را به جلسه محاکمه رژیم شاه جلاد تبدیل می کنند. رفیق مجید نیز به همراهی سایر رفقا در این دادگاه قاطعیت و استواری خدشه ناپذیر انقلابی خود را در راه تحقق آرمان های خلق ایران با مبارزه مسلحانه در پیشگاه خلق کبیر به اثبات می رساند.

رفیق مجید در بیدادگاه به چندین بار اعدام محکوم می شود و پس از آن در ۱۱ اسفند ۱۳۵۰ همراه با همرزمانی دیگر تیرباران می شود. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.