رفیق مهرنوش ابراهیمی

مهرنوش ابراهیمی - شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی

رفیق مهرنوش ابراهیمی در سال ۱۳۲۶ در روستای روشن آباد بابل متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان های تهران به پایان رساند. در سال ۱۳۴۵ وارد دانشکده پزشکی شد و دو سال بعد با رفیق چنگیز قبادی ازدواج کرد. در همین سال با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ارتباط قرار گرفت. تا سال ۵۰ ضمن فعالیت سیاسی در بیمارستان های تهران کار می کرد. سپس عضو تیم تدارکاتی عملیات روستا شد و بطور خستگی ناپذیر و با پیگیری یک چریک فدایی سرشار از عشق به مبارزه، وظایف خطیر تدارکاتی را دنبال کرد.
پس از متلاشی شدن این تیم تدارکاتی در تهران، به تیم رفیق جمشیدی پیوست و تا زمان شهادت در این تیم به فعالیت خود ادامه داد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de