حسین زهری

تذکر چند نکته

با وجود تلاش و دقت فراوان، متأسفانه هنوز اسامی کلیه رفقای شهید، بیوگرافی و عکس های آنها را در اختیار نداریم. این کمبود بیشتر به علت شرایط دیکتاتوری و مبارزه در شرایط کاملا خفقان به ما تحمیل شده است. بدین وسیله از کلیه اعضاء، هواداران و خانواده شهدای سازمان تقاضا داریم، در صورت آگاهی از اسامی رفقایی که در ارتباط با سازمان شهید شده اند، همچنین در صورت دسترسی به عکس و بیوگرافی رفقا، آنها را برای ما ارسال دارند تا بتوانیم صفحات مربوط به شهدای سازمان را، آنطور که شایسته اهداف و فداکاری های آنها می باشد تکمیل نمائیم.
احتمال دارد، هنگام بازنویسی اسامی شهدا، اشتباهات کوچک تایپی در نام و شهرت آنها بوجود آمده باشد. لطفا در صورت مشاهده هر موردی، ضمن یادآوری در تصحیح اینگونه موارد ما را یاری کنید.
لیست حاضر در بر گیرنده اسامی رفقایی است که از بدو تأسیس سازمان در زمان رژیم دیکتاتوری شاه تاکنون شهید شده اند.

این صفحه در دست تغییر می باشد

الف
آبگرمیان بهمن
آذریان بهنوش
آرش علینقی
آرمان ابوبکر
آریان حمید
آریان سعید
آزادی حمید
آزادی همایون
آژنگ بهمن
آشوری فریدون.
آق آتابای بهرام
آقا ابراهیمیان فردوس
آقانبی قلهکی زهرا
آل آقا لادن
آل آقا نسترن
آیتی پریدخت (غزال)
ابراهیمی خسرو
ابراهیمی مهرنوش مهرنوش ابراهیمی - شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
احمدزاده مسعود
احمدزاده مجید اااا شهدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - مجید احمد زاده
احمدزاده مجتبی
احمد هاشمی نادره
احمدی اسکویی مرضیه
احمدی هوشنگ
احمدی نعمت اااا
احمدی لاری سعید
احمدی
احمدی محمدرضا
اراضی جلیل
اراکی خلیل اااا
اردبیلچی جعفر
ارمغانی بهروز
اسدیان سیامک (اسکندر)
اسدیان توکل
اسحاقی مهدی
اسکندر
اسکندری منصور
اسلامی اشبلا بیژن
اشترانی علی
اشتری تورج
اشرف حمید
اشرف زاده کرمانی منیژه
اشکافی هادی
اعظمی لرستانی هوشنگ
اعظمی انور
افدرنیا فاطمه
افروزه پروین
اقبالی محمد
اقبالی هوشنگ
اقتدارمنش مهدی
اقدسی احمد
اکبری آذرجمیل
اکبری طهمورث
اکرامی بهروز
اکرامی حمید
اللهیاری حسین
الماسی علیرضا
الماسی روح الله
الماسیان سیامک
الماسیان ناصر
الیاسیان هاشم
امیر
امیری دوان بهزاد
امین زاده محمود
امین نیا یحیی
انفرادی جلیل
اویسی منوچهر
ایازی نادر
ایروانی عبدالرضا
ایمانی احسان الله
ایمانی ونداد
ایوانی مجید

ب
بابایی محمود
باباعلی هاشم
بابک (تشکیلات تبریز ـ آبانماه ۶۰ تیرباران)
باشعور نعمت
باطبی حسین
باقری مهرداد
باقری پور جهانگیر
بانژاد غلامرضا
بانه ای فریدون
براتی عبدالحسین
برادران خسروشاهی حبیب
برزگر اسماعیل
بریری مسعود
بشردوست اسدالله
بطحایی محسن
بلبل صفت میترا
بنده خدا لنگرودی هادی
بوزچلو فرشته
بهاری پور فرکوشی علیرضا
بهایی پور منوچهر
بهرامی عزت (موسی)
بهرامی سامانی هیبت الله
بهروزنیا بهروز
بهشتی منصور
بهکیش محمدرضا (کاظم)
بهکیش اشرف
بهکیش علی
بهلوکی بهرام
بهنام محمدآراز (بهروز)
بیانگر ناصر
بیدشهری اسماعیل
بیدشهری زهرا
بیژن زاده صبا
بیگلری فرزاد
بیگی غلامحسین

پ
پارسا محمدعلی
پاکرخ حمید
پاک سرشت محمد
پایان سعید
پارسی کیا اکبر
پایداری جهانبخش
پرورش مسعود
پریزاده همایون
پروین
پزشک فرجاد
پشامی اصغر
پطرود فریدون (کاوه)
پناهی علیرضا
پناهی خسرو
پناهیان فتحعلی
پنجه شاهی سیمین
پنجه شاهی نسرین
پنجه شاهی عبدالله
پنجه شاهی جعفر (خشایار)
پنجه شاهی اسدالله
پوررضایی خلیق ابراهیم
پورقاسمی جمشید
پورنوروز قربانعلی
پورنغمه غلامعلی
پورنغمه نادعلی
پویان امیرپرویز
پهلوان مهدی
پیرزاده جهرمی عبدالمجید
پیرزاده جهرمی محمد
پیرونذیری رحمت الله
پیوسته حاجی محله سلیمان

ت
تجلی ابوالقاسم
تدریسی حسین
ترگل هوشنگ (از گروه آرمان خلق)
ترگل خسرو
تشکری رحیم
تقربی شاپور
تقدیری یعقوب (امیر)
تقی زاده محمدعلی
توسلی مریم
توسلی منصور
توفیقیان ناصر
توکلی حمید
توکلی سیمین

ج
جدیدی علی
جرجانی حسین
جزنی بیژن
جعفرپور مسعود
جعفری فریدون (علی اکبر)
جعفری جزایری اصغر
جلالی ابراهیم
جلالی غلامرضا
جلالی نائینی حسن
جلایی خاطره
جلیل افشار احمد
جمشیدی رودباری عباس
جوان مولایی سعید
جنتی عطایی بیژن
جوخه علی محمد

چ
چوپانزاد محمد
چوخاچی حسین
چشم براه محمد
چمنی محمدرضا

ح
حاتمی مهوش
حاتمی مهدی
حاج شفیعی ها مرتضی
حاجیان سه پله عبدالکریم
حامدی مقدم حسن
حدادی مقدم سعید
حسامی ناجی
حسن پوراصیل غفور
حسن پوراصیل مصطفی
حسن پوراصیل فاطمه
حسن پور علی
حسنوند خیرالله (حسن)
حسنی بزرگ آبادی رشید
حسینی قربانی
حسنی محمدعلی
حسین زاده کرمانی هادی
حسین محمدی کلاهدوز (حسن)
حسینی پرویز
حسین زهی صمد
حسینی فاطمه
حسینی ابرده عسگر
حسینی سیدقربان
حسین افسرالسادات
حسینی سیدربیع
حق بیان اکبر
حقگو پرویز
حقنواز محمدحسین
حمیدی ابوبکر
حنیفی هوشنگ
حنیفی هوشنگ
حواری نسب جلیل
حیدریان علی اکبر
حیدریان کبری
خ
خاکباز غلامحسین
خاموشی محمود
خانجائی عطا
خانزاده مهدی
خان محمدی محمدرضا
خدادادی رحیم
خدامرادی مرتضی
خراطپور غلامعلی
خرده بین سیروس
خرم طاهره
خرم آبادی احمد
خرم آبادی مجتبی
خرم آبادی محمود
خسروی پرویز
خسروی اردبیلی محمدعلی
خصوصی علی
خلیقی علی
خوجه علی محمد
خیری ابراهیم
د
دادگر فرزاد
دادور فرهاد
داده امیری کتایون
دانش بهزادی عباس
دانشیان کرامت
دانیالی مسعود
داوری پرویز
داودی علی کرم
دبیری فرد علی
درخشنده شیرمحمد توماج
دردی پور آراز محمد
دژآگاه جمشید
دژآگاه مریم
دقیق همدانی مصطفی
دلیر جعفر
دولتی علیرضا
دهقان جلال
دهقانی بهروز
دیده ور صدیق (دکتر بهرام)
ر
رازی شهریار
راست خدیو بهمن
رجایی ژیلا
رجب زاده محسن
رحمتی مسعود
رحیمی علی آبادی علیرضا
رحیمی محمدطاهر
رحیمی اسکندر
رحیمی یحیی
رحیمی عزیزمحمد
رستم پور پرویز
رستمی جمشید
رستمی قلی (یونس)
رسولی مصطفی
رسولی محمد
رشتچی زین العابدین
رشوندسرداری ابوالقاسم
رضایی حر (جعفر)
رضایی احمد
رضوان حمید
رضوی محمد
رفعتی محمسن
رفیعی مینا
رمضانی شفیع
روایی فرهود
روتابی شهناز
روحی آهنگران بهمن
روحی آهنگران اعظم السادات
روحی آهن کرمانی حمید
س
سالمی محمدعلی
سالیانی حبیب
سبعت حسن
سپاسی محمد
سپهری فرخ
سپهری سیروس
سپهری ایرج
ستاری تیمور
ستوده محمدرضا
سجادی زاهد
سرافراز آنه بردی
سرخوش جهانگیر
سرعتی عبدالعظیم (عظیم)
سرکاری حسن
سرمدی عزیز
سعادتی حسن
سعادتی کاظم
سعادتی حمیدرضا
سعید
سعیدی بیدختی عبدالله
سعیدی منصور
سلاحی کاظم
سلاحی حسین
سلاحی جواد
سلسبیلی یدالله
سلطانپور سعید
سلمانی نژاد خلیل
سلیمانی احمد
سلیمانی فرهاد
سلیمانی محمد (اصغر)
سلیمی ناصر
سماعی محمدرحیم
سمیعی اصفهانی جهانشاه
سنجری کیومرث
سنجری خشایار
سمیعی مهدی
سورکی عباس
سوسنی ولی
سیادتی قاسم
سیداحمدیان جلیل
سیدباقری قاسم
سیدی مجید
سیف دلیل صفایی ناصر
سیلاب ژیلا
سیلابی بابک
سینا کارگر
سوالونی مهدی


ش
شادمانی مصطفی
شافعی فریدون
شالی خدابخش
شاه بابایی علیرضا
شاهی مریم
شاهین سخن قدرت الله (مجید)
شایگان شام اسبی نادر
شایگان شام اسبی ناصر
شایگان شام اسبی ارژنگ
شریفی ابراهیم
شریفی رحمت
شریفی فرامرز
شریفی شهسوار
شریفی مجید (همایون - حجت)
شریفیان عباسعلی
شفائیان داریوش
شفیعی نورمحمد
شفیعی قربان (آرقا)
شفیعی فریبا
شکری فیروز
شمس الدینی مصطفی
شهاب رضوی علیرضا
شهلایی بهزاد
شهنواز محمدرضا
شهیدی ثالث کاظم
شیرین بخش اردشیر
شیرین (تشکیلات تبریز ـ آبانمان ۶۰ تیرباران)

ص
صادق
صادقی احمد
صادقی نژاد اسکندر
صارمی مسعود
صالحی حسن
صبوری فرشید
صدیق پور مهدی
صدیقی فیروز
صدیقی پاشاکی فرهاد
صفاری آشتیانی محمد
صفایی فراهانی علی اکبر
صفائیان امیرهوشنگ
صفری علیرضا
صفری غلامرضا
صفری حمید
صمیمی اکبر
صفری نژاد حمید
صوفی زاده عبدالله
صیامی فرزاد

ض
ضیاء ظریفی حسن

ط
طالب نژاد رحمت
طالبی منیژه
طالقانی حسین
طاهرخو اقبال
طاهرزاده بهرام (از گروه آرمان خلق)
طالب زاده شوشتری مینا
طاهری حمید
طولابی حسن
طهماسبی احمد

ظ
ظریفی بامیان چوبداری علیرضا
ظریفی علی

ع
عابدی اسماعیل
عباس
عبدالعلی زاده علی
عبدالله پور عبدالکریم
عبدالهاشم عادل
عبدی بهروز
عرب هریسی اصغر
عرفان مسعود
عرفانیان محمدجواد
عزیزیان محمدرسول
عظیمی بلوریان محمود
عقیقی سعید
علوی کامران
علی
علی پناه فرد رؤیا
علیزاده حسین
عمادی غفور
عمرانی بهزاد
عندلیبیان پرویز

غ
غبرائی کاظم
غروی عزت
غروی فریده (فاطمه)
غفوری عبدالرضا
غفوریان جواد
غلامی علی اصغر
غلامیان لنگرودی احمد (هادی)

ف
فاضلی محمدهادی
فاطمی حسین
فاطمی مرتضی (امیر)
فاطمی پروین
فتاحی جلال
فتحی رحمت
فتوتی ناصر
فخرطباطبایی مرتضی
فرجاد فرشید
فرجاد پزشک هادی
فرجودی حسن
فرقانیان آبکنار حسن
فرزانه مسعود
فرسا منصور
فرشاد محمدرضا
فرشید
فرشیدی منصور
فرمانبردار زهرا
فرومند محمدتقی (همایون)
فرهادی علی
فرهنگ مسرور
فرهودی احمد
فرید
فریدی محمدرضا
فضیلت کلام مهدی
فضیلت کلام انوشه
فلکی مناف
فوقانی محمدمهدی
فیاض ماهرخ

ق
قادری مظفر
قازاریان مارتیک
قاسم زاده رضوی بهنام (شهرام)
قاضی پور محمد
قانع خشکه بیجاری یوسف
قبادی چنگیز
قبادی کرامت
قربانی رمضان
قره داغی خسرو
قریبی قربان
قزل ایاق ابوالفضل
قصاب آزاد محمدرضا (امیر)
قلعه میاندوآب جهانگیر (جهان)
قلعه ویسی مختار
قلی
قنبرپور محمدرضا
قنبرنژاد جعفر
قنبری امیرهنده طاهر
قیصری سیروس

ک
کابلی عباس
کارشی جواد
کاروردیان چایچی غلامرضا
کاسه چی محمد
کاشی جواد
کاظمی ماریا
کامیابی محمدرضا
کتیرایی همایون (از گروه آرمان خلق)
کریمی فتح الله
کردی ابراهیم (شریف)
کرکی حمدالله
کریمی ناصر (از گروه آرمان خلق)
کریمی عثمان
کریمان سعیده
کس نه زانی محمد ( حه مه که س)
کشی زاده یوسف
کلانتر نیستانکی عبدالرضا
کلانتری نظری منوچهر
کلانتری مشعوف (سعید)
کلانتری منوچهر
کمال
کوسه غراوی بردی محمد
کهرازهی سلیم
کهل حسن
کیانفر کمال
کیانی احمد
کیانی هوشنگ
کیوان (زنجان)

گ
گرجی بیانی هرمز
گل آقا نسترن
گلسرخی خسرو
گل عنبریان فرشته
گلوی غلامرضا
گلی آبکناری ویدا (لیلا)
گودرزی عباس

ل
لایق مهربانی غلامرضا
لنگوری حسن جان
لیچائی عبدالله
لیلا

م
مالکی حمیدرضا
مائی خسرو
ماهیگیر حمیدرضا
ماهیگیر عبدالرضا
مبارکی خسرو
مدنی ناصر (از گروه آرمان خلق)
مجنون بیژن
مجید ولی
مجیدی محمد
مجیدی غلامحسین
محتشمی جعفر
محدث قندچی محمدعلی
محسنی کبیر حجت
محمدپور حسن
محمدحسینی ماشاءالله
محمدی فاطمه
محمدی احمد
محمدی مهران
محمدنژاد علی
محمدی حسین
محمودیان حسن
مختوم عبدالکریم
مدائن داود
مدائن لقمان
مدائن شیروان
مدیرشانه چی محسن
مدیرشانه چی زهره
مرعشی فرهاد
مسعود
مشیدی شعاع الدین
مسلم خانی اکبر
مصطفی
مصطفوی کیوان
معنقد محمدعلی
مفتاح محمدابراهیم
مفتاحی عباس
مفتاحی اسدالله
مفردطاهری حمیدرضا
معاضد شیرین (فضیلت کلام)
معتقد محمدعلی (امیر)
معروفی کاک قاسم
معصوم خانی محمد
معصومی حسن
معلم عزت الله
معماران بنام موجایی رفعت
معینی سعید
معینی عراقی اسماعیل
ملاحسین رشید
ملاحسنی
ملکی ایوب
ملکوتیان محمدعلی
ملکی مناف
ململی علی
منصور (تشکیلات تبریز ـ آبانماه ۶۰ تیرباران)
منصوری کیومرث
موسوی دوست موچایی حسین
مولوی داریوش
مؤمنی حمید
مؤمنی حبیب
م
ؤذن احمد
مؤید اکبر
مهدوی گلرخ
مهدی لاری سهیلا
میرابیون علی
میرانی شهرام
میرزایی
میرزایی مراد (حیدر)
میرشکاری علی
میرشکاری سعید
میثاقی شاهرخ

ن
نابدل علیرضا
ناصر
ناصری نفیسه (نسترن)
ناهید شهریار
ناهید احسن
نریمیسا
نجم آبادی ناصر
نجم الدینی ناصر
نجف زاده فریدون
نعمتی رضا
نصیرمسلم پرویز
نصیری حمیدرضا
نظیری صادق
نظام
نگهداری بهاء الدین
نمازی محمود
نوذری علی
نورایی محمد امین
نورقلی پور حاجقلی
نوری نادره
نوری داوود
نوروزی حسن
نوزادی سید
نهانی فاطمه (شمسی)
نیک داوودی حسن

و
واحدی طواق محمد
والی زاده هوشنگ
وزیری علی اکبر

ه
هاشمی شهنواز
هدایتی محمدرضا
هدایتی شاهرخ
هزارخانی حمیدرضا
همدانی گودرز
هندبجایی فرید
هنربار پیام
هوشمند عباس

ی
یثربی محمدرضا
یخچالی جمیل
یداللهی پوران
یراقچی علیرضا
یزدانپناه رشید (سمکو)
یزدانی عبدالله
یزدانی اسعد (شاهو)
یوسفی مهدی

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱