بدرود رفیق فرهاد

بیستم آذرماه ۱۳۹۶(۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ ) رفیق فرهاد شول زرقانی در اثر سکته مغزی رخ در نقاب خاک کشید.
فرهاد هنگام مرگ ۶۴ سال داشت و از نوجوانی بر علیه ستم طبقاتی همت گماشت. پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران همسرسابق و تنی چند از بستگانش درخطه شیرازاعدام شدند . پس از سرکوبهای لجام گسیخته دهه ۶۰ رفیق فرهاد بعنوان یکی از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درخارج از کشورانجام وظیفه نمود. فرهاد در چندین آکسیون و تسخیر سفارتخانه های رژیم مشارکت و نقش آفرینی کرد. رفیق فرهاد نقاش چیره دستی بود و همواره در کنار فعالیتهای سازمانی اش تلاش می کرد ستم طبقاتی و خشونت نظام سرمایه داری را به تصویر کشد.

فعالیتهای اجتماعی ، انساندوستانه و تأثیرگذار فرهاد در ایتالیا موجب شد تا درشهرمحل اقامتش با اکثر سازمانهای مترقی و سندیکاهای کارگری ارتباط ایجاد نماید. حسن رفتار فرهاد درمحل اقامتش چنان شوری برانگیخته بود که بعد ازمرگش صدهانفربه ماتم نشستند و در مراسم تشییع جنازه اش گریستند. از آنجا که فرهاد نامی آشنا برای اکثر سازمانهای چپ منطقه بود و شهردار شهر نیز بخوبی او را می شناخت،
دستور داد برای اولین بار بجای کلیسا تأتر شهربرای برگزاری مراسم یاد بود فرهاد اختصاص یابد.

در باره خصلتهای مبارزه جویانه فرهاد وعشق او به محرومان جامعه هرچه بگوئیم کم است.
استواری رفیق فرهاد درپیشبرد اهداف انقلابی سازمان همواره زبانزد رفقای مسئول بود. بدون مبالغه طی سالیان طولانی هرگونه مأموریت تشکیلاتی که به فرهاد محول می شد فقط یک ساعت وقت احتیاج داشت تا حرکت کند. بارها بخاطر مشارکت در آکسیونها در کشورهای مختلف به زندان افتاد و همچنان با روحیه ای انقلابی تا بآخر استوار ماند.

به یاد رفیق فرهاد
ریشه با خاک بیامیز و در افلاک نشین

برگ در نور رهاتر کن و در خاک نشین

درگذرگاه خزان، خرمن گلبرگ بریز
آتش تفته ی گل در قدم مرگ بریز

چشم هر برگ به خاک افکن و بیدار بمان
چشم آوند درخشان کن و هشیار بمان

زیر کولاک یخ و برف نهانجوشی کن
چون گل زنده ی یخ ، بشکف و خاموشی کن

به افق بنگر و در بستر رگبار بایست
زیر رگبار قفس، آن سوی دیوار بایست
سعید سلطانپور

یادش گرامی باد


فیلمهای زیر مربوط به مراسم یاد بود رفیق فرهاد در ایتالیا می باشد


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری