فرانسوا اولاند، رئیس جمهور محبوب شیخ نشین های عرب حوزه خلیج فارس

در یکماه گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه برای دریافت پاداش خود بخاطر همسو ساختن سیاست کشورش با موضع شیخ نشین های عرب خلیج فارس در خصوص جنگ کنونی در سوریه، به عربستان سعودی و قطر سفر نمود.
در دوحه، پایتخت قطر، وی سفارش قاطع ۲۴ فروند هواپیمای جنگنده شکاری رافال Rafal و موشک به ارزش ۶ میلیارد و نیم یورو را از رهبران این امیرنشین دریافت نمود. افزون بر این رهبران امیرنشین وعده دادند که سفارش شان به این دو قلم ختم نشده و در آینده ای نه چندان دور، سفارشات دیگری را نیز در عرصه های مختلف تجاری - اقتصادی به فرانسه خواهند داد.

بخش مهم سفر فرانسوا اولاند به منطقه، دیدار وی از عربستان سعودی بود. در این سفر، مسئولان این کشور با پهن کردن فرش قرمز زیر پای رئیس جمهور فرانسه به وی اطمینان کامل دادند که پیروی و حمایت قاطع فرانسه از موضع عربستان در خصوص جنگ داخلی سوریه بی پاسخ نخواهد ماند. در همین رابطه مقامات سعودی با دعوت وی برای شرکت در کنفرانس شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس به وی اطمینان دادند که مجموعه این کشورها نیز در طی روزهای آینده دهها سفارش مهم را در زمینه های مختلف اقتصادی و نظامی و از جمله جنگنده های شکاری رافال را برای صنایع عقب مانده (در مقایسه با تکنولوژی نظامی آمریکا) و اقتصاد نزدیک به ورشکستگی فرانسه خواهند داد.

سفر رئیس جمهور یک کشور به همراه هیئت های اقتصادی ـ تجاری و نظامی به کشور های مختلف برای عقد قرارداد به منظور خارج ساختن و نجات اقتصاد کشورش از ورشکستگی، امری عادی و طبیعی است. اما موضوعی که جای بحث و سئوال است، موضع ریاکارانه و آشکار رژیم فرانسه در مورد اتخاذ سیاست دوستی نسبت به کشورهای مرتجع عرب حاشیه خلیج فارس می باشد. رژیم مذکور و رئیس جمهور آن مدعی هستند که روابط و سیاست خارجی کشورشان و درجه نزدیکی و دوری شان با کشورهای مختلف بر میزان احترام به حقوق بشر ممالک مذکور استوار می باشد. فرانسه خود را «مهد دمکراسی، موطن تمام تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، خاک برابری ـ برادری ـ همبستگی و آزادی» معرفی می کند. مقامات و مسئولان این کشور خود را «مدافعان» سرسخت آزادی، دمکراسی و حقوق بشر می نامند. در چنین شرایطی چگونه این عناصر عوام فریب می توانند با رژیم های قرون وسطائی و ارتجاعی حاشیه خلیج فارس که پیرو هیچ گونه ارزش و پرنسیپی نیستند، لاس زده، از «شم سیاسی و اجتماعی» مسئولان این کشورها سخن گفته و از «پیشرفت های زایدالوصف در عرصه آزادی و دمکراسی» این ممالک قدردانی نمایند.

رئیس جمهور فرانسه بهتر از هر کسی می داند که برنامه و هدف نهایی رژیم قطر و عربستان سعودی در خصوص وقایع جاری سوریه، استقرار رژیمی مشابه رژیم های این دو کشور در دمشق می باشد. برنامه و هدفی که رژیم فرانسه نیز با تلاش بسیار موفق گردید، سیاست خارجی و نظامی خود را همردیف و موازی با آن طرح ریزی نماید. مقامات رژیم فرانسه با آگاهی کامل سیاست خودرا در قبال لیبی و سوریه با رژیمهای عربستان و قطرهماهنگ ساختند . این عناصر، هیچگاه از مسئولیت سنگین خود در خصوص ظهور، سازماندهی، تدارک و پشتیبانی از جریانات سکتاریست تندرو و بنیادگرای مذهبی در دنیای عرب و مسلمان سخن نمی گویند. هر چند در مقابل دوربین های تلویزیونی ادعا می کنند که جنگ بی رحمانه ای را علیه آنها به پیش می برند.

فرانسوا اولاند همانند غریقی که به هر تکه چوب چنگ می اندازد، برای کاندیداتوری و انتخاب مجدد خود به پست ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ حاضر به هرگونه گدایی، گذشت و زیرپا گذاردن اصول بنیادی کشورش می باشد. شیخ نشین های عربی وی را امیدوار ساخته اند که ابزار لازم برای انتخاب دوباره اش به پست ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ را برای وی فراهم خواهند ساخت. در چنین شرایطی است که اولاند مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی، تمام ارزش ها و پرنسیپ های ادعایی را زیر پا گذارده و پای جمهوری فرانسه را به اتحاد و همکاری ننگین و شرمگین سیاسی ـ نظامی استراتژیکی با شیخ نشین های عربی می کشاند.
اولین بار نیست که اولاند به ادعا ها و وعده هایش پشت پا می زند. وی اکثر وعده های پیشنهادی اش در برنامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را به فراموشی سپرده است. بدون شک در انتخابات سال ۲۰۱۷، این گونه «فراموشی» ها بهای سنگینی برای وی خواهند داشت. اما سنگین تر از همه، چاپلوسی، عشوه گری و خوش رقصی های وی در مقابل رژیم های ارتجاعی، ضدخلقی و جنایتکار می باشد.

دولت فرانسه سالهاست با سیاست یک بام و دو هوا امورات می گذراند . هرجا منافع اقتصادی اش ایجاب کند دست رهبران مرتجع ترین حکومت ها و دیکتاتورها را می فشارند و هرجا منافعی درکار نباشد ، همه چیز را زیرسئوال خواهند برد. درچارچوب این سیاست است که قبل ازسفر اولاند به کوبا وی اظهار کرد «من درمورد حقوق بشر حرف خواهم زد .زیرا هرزمان زندانیان سیاسی وجود دارند، هربار که آزادی نقض می گردد، فرانسه سکوت نمی کند»

از رئیس جمهور فرانسه باید پرسید آیا حقوق بشر بیشتردر عربستان و قطر پایمال می شود ویا در کوبا؟ چطور است که قبل از عزیمت به کشورهای مرتجع عربی و پس از بازگشت فقط صحبت بر سر موفقیتها و روابط تنگاتنگ و دوستی های درازمدت است ولی در کوبا مسئله «حقوق بشر» از یاد نمی رود؟ چگونه است که علی رغم محکومیت هرساله رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، این رژیم مرتجع شریک تجاری دولت فرانسه می شود ، کشتار روزانه و شکنجه گسترده در ایران به فراموشی سپرده می شود ولی در کوبا که هیچ سند و مدرکی دال بر بدرفتاری دولت با شهروندان ویا شکنجه و اعدام وجود ندارد رئیس جمهور فرانسه سینه چاک حقوق بشر می شود؟
جای هیچگونه شکی نیست اینگونه برخوردهای مغرضانه فقط با هدف زد و بند های سیاسی ، کسب امتیازات اقتصادی و تقویت رژیمهای ارتجاعی صورت می گیرد.

سایر مقالات درهمین رابطه:

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش دوازدهم
الجزایر
قتل عام ۸ مه ۱۹۴۵: جرقه انقلاب علیه استعمارگران فرانسوی


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش یازدهم
آزمایشگاه اتمی فرانسه از ۱۵۰ زندانی الجزایری بعنوان موشهای آزمایشگاه استفاده کرده است


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش دهم
استعمار فرانسه و افریقای سیاه
برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت سوم (پایان)


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش نهم


استعمار فرانسه و افریقای سیاه برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت دوم


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش هشتم
استعمار فرانسه و افریقای سیاه
برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت اول

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم - بخش هفتم
گزارشگران بدون مرز
بیست و پنج واقعیت در مورد گزارشگران بدون مرز
این انجمن فرانسوی ادعا می کند که فقط برای دفاع از آزادی مطبوعات فعالیت می کند . اما در پس این «چهره نجیب و حرکت زیبا» ، حقیقت این است که یک برنامه سیاسی بسیار دقیق و مشخص دنبال می شود


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش ششم
الجزایر
ترفندهای استعمارگران فرانسوی برای مصادره زمینهای الجزایر
گزارش رسمی از سوی دولت الجزایرامپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش پنجم
الجزایر ۱۳۲ سال سرکوب، قتل عام، چپاول و بهره کشی
رئیس سابق شهربانی فرانسه دستور داد
« من سرهای بریده می خواهم، نهرهای آسیب دیده نباید با گل و سنگ مرمت شوند، برای این کار سر بریده اولین بیابان گرد بومی که از آن حوالی گذر کند، کافی است.»


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم-بخش چهارم
الجزایر
صدها هزار وطن پرست، قربانی شکنجه های وحشیانه امپریالیسم فرانسه

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در گفتگوی تلویزیونی اعلام داشت که خاکستر جسد ژنرال بیژار در بنای انوالید (محلی که بسیاری از نظامیان سرشناس این کشور از قبیل ناپلئون در آنجا بخاک سپرده شده اند) جای گرفته است. ژنرال بیژار در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ در سن ۹۴ سالگی درگذشت.


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتربشناسیم- بخش سوم
الجزایر

الجزایر و آشویتس فرانسویان

ارتش فرانسه بیش از یک قرن قبل از آلمان نازی، قتل عام با گازهای سمی را در الجزایر تجربه کرد
در کشور فرانسه، هر چند سال یکبار با نزدیک شدن موعد انتخابات، اعم از انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، پارلمان اروپا، شهرداری ها و ...، سیاستمداران برای اخذ آراء اقلیت های مختلف قومی، مزورانه به یاد جنایات مختلف در اقصی نقاط جهان می افتند.
امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم-بخش دوم
فعالیتهای زیر زمینی حزب کمونیست الجزایر برعلیه فرانسویان اشغالگر
این حزب بعد از اینکه توسط امپریالیسم اشغالگر فرانسه غیرقانونی اعلام شد، فعالیت زیرزمینی اتخاذ کرد.

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش اول
پنجم جولای ۱۹۶۲، سالروز استقلال الجزایر
روز ۵ جولای، مردم الجزایر پنجاهمین سال استقلال کشورشان را جشن گرفتند


بیاد هنرمند انقلابی و متعهد ماتوب لونس
چهارده سال از قتل ماتوب لونس خواننده انقلابی الجزایری توسط باندهای فاشیستی مذهبی این کشور می گذرد. روز ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸وی در آبادی تالا بونان در کنار جاده ترانزیت بنی دولا توسط مرتجعین جنایتکار ربوده و به قتل رسید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری