درگذشت مبارز نستوه صارم الدین صادق وزیری
با کمال تأسف شخصیت مبارز و خستگی ناپذیر رفیق صارم الدین صادق وزیری پس از یکدوره بیماری روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ در سن ۹۷ سالگی درگذشت.
این شخصیت بی همتا پس از سپری کردن عمری طولانی ، درشرایطی جان شیرینش تسلیم اراده زمان گشت که تا آخرین روز حیات زندگی پربارش برعلیه استبداد و دیکتاتوری مبارزه کرد و درجریان آخرین اخبار و گزارشات ایران و جهان قرار داشت.

بدون مبالغه این بزرگوار، تاریخ زنده صدساله اخیر ایران بود. یاد مانده های وی چه درباره جنبش انقلابی سراسری و چه در مورد کردستان آموزه هایی است که درآینده نسل جوان ازآن بهره مند خواهد شد.
فقدان صادق وزیری اگر چه ضایعه بزرگی برای جنبش انقلابی ایران می باشد اما تأثیرشخصیت ، افکارو اندیشه های وی چنان برهمرزمان و یارانش عمیق بوده است که آرمان آزادیخواهانه اش ادامه خواهد یافت.

این شخصیت مورد احترام ، زاده سنندج بود. اگر چه شرح مبارزات و مسئولیتهای وی در این مختصر نمی گنجد ولی برای اطلاع خوانندگان یادآوری بخش کوچکی از آنرا ضروری می دانیم. در دوره رژیم شاه هنگامیکه بعنوان قاضی، دادیار، بازپرس و وکیل دادگستری مشغول کار بود به مبارزه برعلیه رژیم خودکامه پهلوی همت گماشت. درجریان ملی کردن نفت و جنبش ضد دیکتاتوری بزندان افتاد و با زنده یاد دکتر حسین فاطمی همرزم بود. دوره ای را در زندان فلک الافلاک و زمانی در جزیره خارک تبعید بود. سپس به زندانهای فرمانداری نظامی تهران ، لشگر زرهی ۲ و سایرزندانهای رژیم شاه انتقال یافت. هنگام خدمت در دادگستری بعنوان عضوهیئت مدیره جمعیت کارمندان و قضات دادگستری انتخاب شد.

از افراد مؤسس کانون وکلای دادگستری بود و بعد جبهه دمکراتیک ایران را تشکیل داد. تشکیل فیلجمعیت کردهای مقیم مرکز و سردبیری روزنامه بروسکه از دیگرتلاشهای دمکراتیک صادق وزیری بود. درجریان جنگ کردستان و یورش سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران ، رفیق صادق وزیری هیئت نمایندگی خلق کرد را تشکیل داد و تشکیل شورای شهر و تفویض اداره امور شهربه مردم ونیروهای از ابتکارات ایشان بود. اواخر سال ۱۳۵۸ بعلت بیماری و با هدف معالجه از کشور خارج شد و با بالا گرفتن جو دیکتاتوری به اجبار در کشور سوئیس اقامت گزید.

فقدان این مبارز خستگی ناپذیر را به تمام آزادیخواهان ایران و خانواده گرامی صادق وزیری تسلیت می گوئیم.

فیلمی را که ملاحظه می کنید مربوط به بزرگذاشت صارم الدین صادق وزیری در سال ۲۰۱۴ در فرانکفورت آلمان است.

براستی که این شعر سعدی برازنده این مرد بزرگ است.


صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۳ فروردین ۱۳۹۷-۱۲ آوریل ۲۰۱۸


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری