چهره حقیقی خائنین سازمان اکثریت را بشناسید
خائنین سازمان اکثریت و متحدان رژیم جمهوری اسلامی ایران در سرکوب نیروهای انقلابی و مبارز نام جدیدی بر خود نهاده اند
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)


این حزب از ملغمه ای تشکیل شده است که اکثر آنان در لودادن نیروهای انقلابی و مبارزسالها بطور آشکار با رژیم جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده اند.
عده ای از عناصر جدیدی که اکنون افتخارعضویت در این باند (حزب چپ ایران) را پیدا کرده اند ، سالهاست که در کنار خائنینی نظیر فرخ نگهدار ، مهدی فتاپور، علی کشتگر، مصطفی مدنی ، جمشید طاهری پور، بهروز خلیق، بهزاد کریمی ، فریدون احمدی ، قربانعلی عبدالرحیم پوروامثالهم پرسه می زدند واکثر آنان به خرج فرخ نگهدار وشرکت ساختمانی کیسون در خارج از کشور امورات گذرانده و یا به کسب و کار مشغول بوده اند.


اکنون که جنبش انقلابی ایران خیزش دوباره ای بخود گرفته ، کاملا قابل درک است خائنین به مردم نیز فکر فردای خود باشند. چرا که اکثر عناصر این «حزب» باید محاکمه شوند و پاسخگوی بد کرداریهای خود و ضربه زدن به جنبش انقلابی ایران باشند.
مردم ایران ایران شعارهای این خائنین و همکاریهای آنان در حمایت آشکار از رژیم جمهوری اسلامی ایران را فراموش نکرده و نخواهند کرد. چه کسی می تواند اسناد و مدارک این خیانتها را نادیده بگیرد و ازیاد ببرد؟ تبلیغ و ترویج به نفع رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی و عربده های ناهنجار فقط از گلوی لاجوردیها بیرون نیامده ، بر طبق هزاران سند موجود شعارهای زیر توسط همین فرومایگانی داده شده که اکنون بی شرمانه از نام فدائیان خلق سوء استفاده کرده و نام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برخود نهاده اند با این خیال که مردم مردم را اغوا کنند و نام اکثریت را به فراموشی بسپارند :


شعارهایی که تمام اسناد آن موجود است و سالها زینت بخش ارگان مرکزی سازمان اکثریت بوده است از این قرارند:
- نظام حاکم بر زندانها مبتنی بر شکنجه نیست
- فدائیان خلق اکثریت استوارتر از همیشه تحت رهبری امام خمینی علیه آمریکای جنایتکار قاطعانه می رزمند. این مشت محکم ماست بردهان مزدوران امپریالیسم.
- سپاه پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند
- سپاه پاسداران خاری در چشم آمریکا- اگر سپاه نبود کشورهم نبود
- از کوشش های امام خمینی در راه حفظ آرامش و اجرای قانون اساسی حمایت میکنیم
- سپاسگزاری از پاسداران و مامورین زندان دیزل آباد کرمانشاه
- از کوشش های امام خمینی در راه حفظ و آرامش و اجرای قانون اساسی حمایت می کنیم- در تظاهرات غیرقانونی شرکت نکنید.
- جبهه متحد ضد انقلاب متشکل از سرمایه داران بزرگ، کلان زمینداران ، ساواکی ها، مأموران مخفی سیا ، سلطنت طلبان ، لیبرالها ، رهبران خائن مجاهدین خلق ، اقلیت ، پیکار، رنجبر ، توفان و نظائر ایشان برای اجرای این نقشه تقسیم کار کرده اند.
- تلاش مذبوهانه گروهکهای ضد انقلابی دراطراف آمل
- کارگران و زحمتکشان در تظاهرات غیر قانونی شرکت نمی کنند، با تداوم تولید و افزایش بازدهی کارجبهه انقلاب را تقویت کنید
- تلگرام به حضور آیت الله خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران، وقت آن است که بسان قهرمانان شهرهای آبادان و خرمشهر و قصر شیرین ، خون پاسدار و فدائی درهم آمیزد و پاسداراستقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی در برابر تجاوزگران گردد و سایر مطالب به نقل از نشریات حزب توده و اکثریت.
- اطلاعیه کومله اوج درماندگی و دنائت تروریسم
- پاسداران باید به سلاح سنگین مسلح شوند، رژه بسیج مستضعفین قلب آمریکا را لرزاند، با استقبال از فراخوان سازمان تحویل سلاح به سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد.
- نماز جمعه منادی مبارزه علیه امپریالیسم ، صهیونیسم و لیبرالیسم
- عاشورای حسینی را به همه شیعیان جهان تسلیت می گوئیم
- همه روزها عاشورا و همه سرزمین ها کربلاست
- پیام تسلیت کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به امام خمینی رهبر انقلاب ، تشییع شهدا رجائی و باهنر نمایش قدرت عظیم خلق علیه امپریالیسم آمریکا
- چرا گروهک ها مضمحل می شوند ، موج تزلزل و بی ایمانی در میان اعضای گروهک ها ، رهنمودهای خلاقانه و امیدآفرین امام ، وضعیت اعضای گروهک ها در ماه های آتی
- برای ریاست جمهوری به حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای رأی می دهیم.
- طرح برنامه سازمان فدائیان خلق (اکثریت) برای پیشبرد همه جانبه انقلاب و شکوفائی جمهوری اسلامی ایران


تصور می کنیم برای نمونه همین حد کافی باشد بقیه مطالب و اصل سند را می توانید در این لینک ملاحظه کنید.http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20AT/AK.html
خائنین اکثریتی که اکنون تصور می کنند با تعویض نام می توانند از بار سنگین جنایتهایشان بکاهند سخت در اشتباهند. این عناصر زبون مطمئن باشند در فردای سقوط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران ، تمام اعضاء و افراد منتسب به این «حزب» محاکمه خواهند شد و باید پاسخگوی جنایتهایشان باشند. در تمام سالهایی که این عناصر بریده و تواب از نام فدائی سوء استفاده کردند فقط در خدمت رژیم و برای تضعیف نام و جنبش فدائی بوده است. فدائیان خلق شرم دارند که چنین عناصر پستی را از خود بدانند.


ما وظیفه داریم بطور دائم به مردم ایران یاد آورشویم، عناصری از قبیل نگهدار و فتاپورو همپالگیهایشان چه قبل از انشعاب و چه بعد از انشعاب ، هرگز مرام و خط مشی فدائی خلق نداشتند. این خائنین همانطور که بارها اذعان کرده اند به قصد تأثیر گذاری برخط مشی انقلابی سازمان و کشاندن سازمان به سمت حزب توده وارد سازمان شده بودند.

آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود
مارا زمانه گر شکند ساز می شویم


مرگ بر خائنین و همکاران رژیم جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر عوام فریبان و اغواگران
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد مبارزات قهرمانانه کارگران و زحمتکشان ایران

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۵ فروردین ۱۳۹۷-۴ آوریل ۲۰۱۸


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:


حسین زهری
۱
حسین زهری