خشم جهانیان از حمله جنایتکارانه رژیم اسرائیل به

کاروان بین المللی کمک رسانی به مردم غزه

سرانجام پس از چندین هفته تهدید و جوسازی رژیم اسرائیل برعلیه کاروان کمک رسانی به مردم غزه، ارتش اسرائیل به یاری دهندگان مردم غزه حمله کرد. برطبق آمارمنتشرشده از سوی خبرگزاریهای رسمی این حمله بیش از ۱۹ کشته و ۳۰ مجروح برجای گذاشته است.

اکنون سه سال است که غزه توسط رژیم اسرائیل به محاصره در آمده و مردم این منطقه در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند. طی سه سال گذشته بارها سازمانهای صلح دوست و هواداران مردم فلسطین محموله های حامل مواد غذائی و دارویی به غزه ارسال داشته، اماهربار رژیم اسرائیل به بهانه «نقض حاکمیت اسرائیل» ویا «جلوگیری از کمک به تروریستها» از رسیدن این کمکها جلوگیری کرده است.

بهانه ایکه این بار رژیم اسرائیل برای ارتکاب جنایت بدان استناد کرده است «احتمال وجود سلاح گرم » در شش کشتی عازم غزه می باشد. این ادعای بی شرمانه تاکنون از طرف خود رژیم اسرائیل نیز ثابت نشده است. کاملا منطقی و قابل درک است ،هنگامیکه مسافرین کشتی حامل کمک رسانان مورد حمله هلیکوپترهای اسرائیل قرارگرفته اند ، سرنشینان بی دفاع این کشتی چاره ای جز دفاع ازخود نداشته اند. آنها به اجبار از میله و یا چوب استفاده کرده اند تا شاید بتوانند از سبعیت مهاجمین بکاهند.

علی رغم تمام دروغپردازیهای رژیم اسرائیل ، نفرت و انزجار آگاهانه آزادیخواهان جهان نسبت به جنایات اسرائیل در اکثر کشورهای جهان اوج گرفته است. بجاست با تمام توان به دفاع از حقوق دمکراتیک مردم فلسطین برخیزیم، رژیم جنایتکار اسرائیل و حامیان این رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم و در افشاء جنایتهای بی شمار این رژیم برعلیه خلق فلسطین فریاد خودرا رساتر سازیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۱ خرداد ۱۳۸۹- ۱ ژوئن ۲۰۱۰

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

سایت «صدای مردم » متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ ترمی شوند.

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت سوم – فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها !

گفتگوی هدایت شتری لرکی رئیس سابق بانک سپه با حبیبیان معاون ساواما

جلوه دیگری از دغلکاریهاوخیانتهای سازمان اکثریت

یادی از رفیق صفرخان -به مسعود بهنود که علیرضا نوری زاده و ناصر مستشار هم بخوانند

مصاحبه با رفیق بهرام -حسین زهری- ناگفته هایی در مورد قتل شاپوربختیار