گزارشی از تظاهرات درمقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران درمادرید

به دعوت انجمن کردهای مقیم اسپانیا (هواداران پ ک ک ) و انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ساعت ۴ وسی دقیقه بعد از ظهر روز جمعه ۱۴ مه تظاهراتی به مدت ۲ ساعت در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران بر پاشد.

در این تظاهرات عده زیادی از ایرانیان شرکت داشتند و اطلاعیه مشترک به زبانهای کردی، فارسی و اسپانیایی خوانده شد.هنگامیکه جمعیت در حال شعار دادن بود عده ای از مردم اسپانیانیزبخاطر همدردی به تظاهرکنندگان پیوستند،

دیوار مقابل سفارت رژیم از عکسهای ۵ مبارز اعدامی پوشانده شده بود و عکس سایر اعدامیان و مبارزین اخیر نیز در دست تظاهرکنندگان بود. تعداد زیادی عکسهای شهدا به دیوارها آویزان شده بود و پوسترهای بزرگی به همین مناسبت بر سر دست حمل می شد ویا به دیوارها بسته شده بود.

بخشی از شعار هایی که سر داده شد از این قرار بود.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمانگر کمانگر راهت ادامه دارد

ما همه نداییم ما همه کمانگیریم ما همه یک صداییم

جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده

مرگ بر خامنه ای

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

جمهوری اسلامی جمهوری فاشیستی مرگت فرا رسیده

شیرین، فرزاد، مهدی، فرهاد، علی راهت ادامه دارد

بترسید بترسید ما همه با هم هستیم

سفارتی حیا کن مزدوری را رها کن

dictador basta ya la reperecion

Abajo la republica islamica de iran

No queremos dictador

Abajo abajo dictador

Victoria a la lucha de los trabajadores

Viva el recuerdo de los cinco combatientes por la libertad

Abajo el RŽgimen Islamico de Iran

NO QUEREMOS GOBIERNO ANTI MUJER

Dictador dictador basta ya reprecion

Abajo abajo republica islamica de iran

نمی خواهیم نمی خواهیم

حکومت زن ستیز نمی خواهیم

نمی خواهیم نمی خواهیم

حکومت سنگسار نمی خواهیم

انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اسپانیا

انجمن کردهای مقیم اسپانیا -هواداران پ ک ک


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de