کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دخالتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران

بدنبال دخالتهای مکرر رژیم جمهوری اسلامی ایران در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس ، شورای همکاری خلیج فارس در آخرین جلسه خودرژیم ایران رامسئول بی ثباتی در این کشورها دانست.اعضای شورای همکاری خلیج فارس عبارتند از: عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی.دراین جلسه که با حضور وزاری خارجه کشورهای مذکور برگزار گردید، بطور صریح و قاطع بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته شد.

به نظر می رسد انگیزه اصلی برگزاری این جلسه پس از لشگر کشی عربستان سعودی به بحرین باشد ، چراکه عربستان در نظر دارد حضور خود در بحرین را اقدامی ضروری و در دفاع از موجودیت بحرین معرفی کند. از سوی دیگر در ماههای گذشته چندین بار از حضور فعال جاسوسهای رژیم ایران در کویت نیز صحبت به میان آمده است. از اینرو بهانه مناسبی بدست عربستان سعودی افتاده است تا کشورهای حاشیه خلیج فارس را علیه رژیم ایران متحد کند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران که ید طولایی در منحرف کردن افکار عمومی دارد ، اکنون که موقعیت خودرا در مقابل مردم ایران وخیم دیده و اختلافات جناحی آنها نیز درحال اوج گیری است ، باردیگر تلاش دارد مبارزات مردم را به بهانه «دشمن خارجی» به کجراه بکشاند.

بیش از یکماه است که هر روز عده ای از لباس شخصیها و افراد انصارحزب اله بهمراه عده دیگری از اوباش ، جلو سفارت عربستان جمع می شوند و علیه رژیم سعودی شعار سرمی دهند. در اطراف سفارتخانه های کویت و بحرین نیز وضع مشابهی دیده می شود.آنها رژیم سعودی را اشغالگر می نامند و بصورتی تبلیغات راه انداخته اند که گویی رژیم مرتجع عربستان بخشی از خاک ایران را اشغال کرده است. دامنه این تبلیغت به حدی گسترده است که تنی چند از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران رژیم از حمله به بحرین داد سخن سر می دهند.

بر طبق آمار منتشره حدود ۶۰ در صد از مردم بحرین مسلمان شیعه هستند. از آنجاکه رژیم جمهوری اسلامی ایران خودرا قیم همه شیعیان دنیا محسوب می کند لذا به نظر می رسد پس از لبنان و ماجرای دفاع بی چون و چرا از حزب الله اکنون نوبت بحرین است که رژیم جبهه دیگری در آنجا بگشاید.

درحالیکه سران رژیمهای حاشیه خلیج فارس موضع سران حکومت اسلامی ایران را نکوهش کرده و به آنها گوشزد می کنند که مبادا دچار توهم شوند و از حریم قانونی واساسنامه شورای همکاری خلیج فارس پا فراتر گذارند ، اما نابخردان حاکم بر ایران که در تنگنای داخلی قرار گرفته اند در جستجوی راهی برای منحرف کردن مبارزات برحق کارگران و زحمتکشان ایران، اکنون باردیگر سیاست ماجراجویی نظامی را در پیش گرفته اند. گویی آسیب های خانمانسوز ناشی از ۸ سال جنگ باعراق و دخالتهای بیهوده در لبنان کافی نبوده که اکنون بازهم در سودای جنگ دیگری بر آمده اند.A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱