برای امپریالیستها چه فرقی دارد که طرابلس ویران شود ویا مکه باز سازی شود، مهم فروش کالاهای ساخت غرب است


ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که گفته می شود کشورش صدهامیلیارد دلار در آمریکا ذخیره کرده است اخیرا به طرحی تن داده است که بر طبق آن قرار است ۳۰۰ میلیارد دلار خرج بازسازی مکه کند.

شاید پادشاه حق دارد ؟؟ چون در هر صورت می داند که نوبت به او نیز خواهد رسید و پولهای نفت کشورش بایستی برای کسری بودجه آمریکا و جلوگیری از ورشکستگی بیشتر دنیای سرمایه داری که خود جزئی از آن است مصادره شود. چگونگی برداشت پولها مطرح نیست ، فرقی نمی کند که همانند میلیاردها دلار سرمایه های لیبی در ایتالیا ، انگلیس، آمریکاو ... بخاطرنافرمانی معمرقذافی توسط آمریکا و متحدینش مصادره شود ویا بصورت مسالمت آمیز خرج بازسازی میعادگاه مسلمانان شود .

درهردوحالت صدها میلیارد دلار ذخیره این کشورها به جیب منادیان «حقوق بشر» خواهد رفت که هرجا نفت است، آنجا پرچم «مردم دوستی » و طرفداری آنها از « حقوق بشر» به اهتزاز در می آید!!

درهمین رابطه العربیه چنین گزارش کرده است:

طرح 300 ملیارد دلاری ملک عبدالله برای توسعه مکه آغاز شد


ملک عبدالله پادشاه سعودی روز شنبه 21-8-2011 در مراسم آغاز طرح توسعه اساسی مکه مکرمه که هزینه آن 300 ملیارد دلار اعلام شده ، شرکت کرد. بر اساس گزارش العربیه این طرح که توسط شورای توسعه مکه و اماکن مقدس انجام می شود شش سال طول خواهد کشید.

این طرح که با نام " طرح توسعه ملک عبدالله " نامگذاری شده است بزرگترین پروژه توسعه در تاریخ مکه مکرمه به شمار می آید و هزینه آن 80 میلیارد ریال سعودی معادل 300 ملیارد دلار اعلام شده است. محمد تونسی سردبیر روزنامه "عکاظ " در گفت وگو با العربیه اظهار داشت این طرح از دو جنبه اسلامی و تاریخی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و در عین حال از نظر نوآوری وخلاقیت در معماری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

" او گفت :" ملک عبدالله به همراه تمام تیم مهندسان طرح گفتگو کرده و سرانجام موفق شدند به یک دیدگاه مشترک برای توسعه شهر مکه دست یابند." تونسی گفت:" این طرح نه تنها یک تحفه معماری اسلامی است بلکه یک نوع ابداع ونوآوری فنی نیز به شمارمی آید و برای انجام آن از پیشرفته ترین تکنولوژی و دانش معماری استفاده می شود."


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری