پائین آوردن پهپاد آمریکایی در ایران با مشارکت روسها یا «مدیریت امام زمان» ؟!

درحالیکه اکثر کارشناسان و صاحب نظران پائین آوردن پهپاد آمریکایی در ایران را کار روسها می دانند و در این مورد شواهد و قرائنی دال بردخالت آنها دراین واقعه وجود دارد ، سران رژیم جمهوری اسلامی ایران که این روزها سخت نیازمند یک «پیروزی غیبی» می باشند ازدخالت و مدیریت «اقدس بقیهالله ، امام زمان» برای پائین آوردن پهپاد آمریکایی خبرمی دهند.


باوجودیکه در روزهای گذشته سران رژیم بطور مدام از عدم دخالت خارجی هادر پائین آوردن پهپاد آمریکایی داد سخن سرداده اند اما معلوم نیست چرا رژیم کوشید همزمان با فرود آمدن این پرنده، سعیدجلیلی دبير شوراي عالي امنيت ملي رامخفیانه به روسیه بفرستد و پس از آنکه بارها رسانه های خبری به این سفر اشاره کردند مجبورشد سفر جلیلی را از زبان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه اش با این عنوان توجیه کند« سفر جليلي به مسكو سفري است كه بين مقامات كشوري بزرگي مثل ايران و روسيه براي تبادل نظر و تبادلات منطقه صورت گرفته است كه اين مسئله بسيار حائز اهميت است.»


همزمان با پائین کشیدن پهپاد آمریکایی رسانه های گروهی غرب نیزتبلیغات گسترده ای را به بهانه انتخابات غیر دمکراتیک در روسیه برعلیه پوتین و دیگررهبران روسیه آغازکردند. درهمین رابطه بیشتر اظهارات صاحب نظران و کارشناسان نظامی براین پایه استواراست که دستگاه های پارازیت اندازی که اخیرا از روسیه به ایران داده شده ، همچنین کمک کارشناسان روسی برای رمز گشایی از کد پهپاد و تغییر مسیر آن عامل اصلی سقوط این پرنده جاسوسی در ایران بوده است.
رژیم جمهوری اسلامی ایران که در به انحراف کشیدن افکارعمومی ید طولایی دارد، اکنون که نمی تواند درمقابل هجوم افکار عمومی درباره دزدیهای سه هزار میلیاردی مسئولین دولتی پاسخگوباشد باردیگر فروداین پرنده را بهانه قرارداده از «فتح الفتوحات» خود داد سخن سرداده است.

صرف نظراز گزافه گویی های سران رژیم درباره «موفقیتهای فضائی» ، سکوت روسها و کتمان کردن حقایق مربوط به این پهپاد توسط دول غربی، تمامی شواهد نشان می دهد درپس جنجالهای تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی ایران پیرامون این اتفاق ، کماکان مسابقه تسلیحاتی بین شرق وغرب در این حادثه تأثیر بسزایی داشته است.


اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران به چنان فن آوری و پیشرفت تکنولوژی دست یافته است که می تواند پهپادهای آمریکایی رادرهوا رمز گشایی و تغییر مسیر دهد، حتما برای آنها کار دشواری نیست تا از انفجارهای مرگباریک سال گذشته درمراکز نفتی ، تسلیحاتی و صنعتی که از جنوب تا شمال ایران را دربرگرفته جلوگیری کنند ویا ویروس استاکس نت را که عملا زمان بندی شروع پروژه اتمی آنهارا به تأخیر انداخته است از کامپیوترهای خود پاکسازی کنند. از اینرو ادعاهای اغراق آمیز رژیم مبنی بردستیابی به «پیشرفتهای بزرگ علمی» فریبی بیش نیست وفقط بخاطراغوای افکار عمومی به آن دامن زده می شود.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری