وقتیکه شکنجه گران و آدمکشان رژیم «سخنران » می شوند!

درگیریهای دو جناح «اصولگرای» رژیم موجب شده است تا آنها تمام طرفداران و مواجب بگیران خودرا به عرصه تبلیغاتی بی وقفه سوق دهند تا آنان با ایراد «سخنرانی» و افشاگری جناح رقیب را از قدرت ساقط کنند.

نمونه ها بسیارند و ما دراین نوشته به ذکر یکی از آنها بنام پاسدار محمدرضا نقدی اکتفا می کنیم.

پاسدار نقدی که اکنون ریاست سازمان بسيج مستضعفين را عهده دار شده است اخیرا در هنگام «سخنرانی» درگرگان ادعاکرده است :
پايگاه بسيج بايد مركز سربازي امام زمان(عج) باشد.» برای اینکه بیشتر پی به سواد سیاسی این «سردار» ببریم جمله دیگری از افاضات وی را می آوریم و بعد به سوابقش می پردازیم. وی دراین «سخنرانی» ادامه داده است:
پايگاه بسيج براي جذب جوانان تلاش كرده و با حركت به سمت خداوند به تعالي همديگر كمك كنند.
كار پايگاه بسيج فقط امور نظامي نيست تنها درصد كوچكي از امورات پايگاهها نظامي است اصل فعاليت بايد تربيت انسانهاي شجاع، مومن، معتقد به آخرت، معتقد به مهدويت، پاكدامن و اعتقاد به ايستادگي به ظلم و شركت باشد.»

صرف نظر ازاینکه در مغز علیل وی چه می گذرد که حتی از بیان منظور خود نیز عاجزاست اما ، این گفته ها انسان را به یاد جعبه سیاه هواپیما(بلاک باکس) می اندازد که هرچه راگرفته پس می دهد. جزاین هم از «سردار» انتظارنیست چراکه سوابقش از این قراراست:

پاسدار نقدی یکی از معاودین شیعه عراقی است که در نجف بدنیا آمده و یکسال بعد از روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صدام حسین به همراه عده دیگری از عراق اخراج شدند. اکثر رانده شدگان عراقی درآن هنگام به نقده آورده می شدند و شهرت نقدی را وی از هنگام ورود به این شهر برای خودبرگزیده است.

نقدی بعد از ورود به ایران به عضویت مجلس اعلای عراق درآمد و مسئولیت دفتر مجلس در ارومیه را به عهده گرفت. درآن هنگام وی علاوه بر جاسوسی بین عراقی ها به نفع مجلس اعلای عراق ، برعلیه نیروهای مبارز کرد نیز به جاسوسی و خبرچینی اشتغال داشت. پس از چندی جذب سپاه پاسداران شد و نقش یکی از سرکوبگران سپاه برعلیه خلق کرد را عهده دارشد. از آنجا که وی در سپاه پاسداران ارومیه مسئولیت مرزهای منطقه را عهده داربود لذا هرگونه کشف قاچاق اسلحه و موادمخدر را به نفع خودش ضبط می کرد. علاوه براین خود به خرید و فروش اسلحه اقدام کرده بود تاجائیکه دستگاه اطلاعات وقت رژیم مجبورشد گزارشی ازوی تهیه کند و از مجلس اعلای عراق بخواهد تا جلوی اقدامات نقدی را بگیرند. هنگامیکه نقدی در سپاه پاسداران ارومیه بود بصورت خودسر یک باندی درست کرده بود که به باند«کبیر» شهرت داشت. این باند صدها فقره دزدی ، قتل و تجاوز جنسی را به رهبری نقدی مرتکب شده بود.

اعمال شنیع نقدی که عموما با خشونت و بی رحمی توام بود موجب شد تا سپاه پاسداران وی را ارتقاء مقام دهد. معمولا در سازمانهایی نظیر سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعات ایران ، رسیدن افراد به مدارج بالاتر اثبات اعمال خشونت و گستاخی بر علیه مخالفین نظام است. نقدی این امتحان راخوب گذرانده بود، لذا بعنوان تشویقی وی را به لبنان فرستادند تادرس آدمکشی را در سازمان امل لبنان بهتر بیاموزد.

پس از بازگشت از لبنان نقدی در تهران ماندگارشد، چراکه در دهه ۱۳۶۰ سپاه پاسداران برای سرکوب نیروهای انقلابی و مبارز به افرادی نظیر نقدی نیاز داشت. درآن ایام دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به نیروهای ایرانی کمتر اعتماد داشت ونگران بودند که مبادا افراد اپوزیسیون در میان آنها نفوذکنند. همین ترس باعث شدتارژیم بیشتر از معاودین عراقی و احزاب هفت گانه شیعه افغانستان برای پستهای کلیدی و اطلاعاتی بهره گیرد.

پاسدار نقدی پس از چندی در سپاه پاسداران شهرت بی رحم ترین شکنجه گررا به خود اختصاص داد. یکی از رفقای زندانی سیاسی که از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ جان سالم به در برده است نقل می کند:

در زندان گوهردشت عده زیادی از زندانیان رابرای اعدام جدا کردند. هنگامیکه آنهارا از بند بیرون آوردند تا ظاهرا ترتیب «انتقال» آنهارا بدهند عده ای از زندانیان رادر گوشه دیگری به صف کرده بودند. بعدا ازمیان این عده نیز تعدادی را برای اعزام به مسلخ انتخاب کردند. یکی از زندانیان بنام ک (ما از ذکر نام کامل وی خودداری می کنیم چراکه خانواده وی نمی دانند او در چه شرایطی اعدام شده است، درصورت موافقت خانوده اش بعدا نام کامل وی را منتشر می کنیم) که تواب شده بود و مدتی بود به وی اجازه داده بودند تا همسر دلخواهش را از طریق خانواده اش انتخاب کند و ازدواج کرد در کنار پاسداران ایستاده بود. وی عموما با پاسداران خیلی خودمانی بود و بعنوان چشم و گوش پاسداران محسوب می شد. هنگامیکه پاسدار نقدی مشغول صحبت بود و دستور می دادکه بقیه را از بند بیاورند، ک ، به یکی از پاسدارانی که کنارش ایستاده بود گفت من می روم دستشوئی و زود برمی گردم. پاسدار به وی گفت نه، ک دوباره گفت خیلی زود می آیم ، (به نظرمی رسید تواب ک برای رفع حاجت زیر فشار بود). درهمین هنگام نقدی خطاب به پاسدار گفت این چی میگه ، پاسدار گفت کمی روداری می کنه. نقدی گفت بفرستیدش توی آن یکی صف. تواب ک توسط پاسداران به جمع زندانیانی اضافه شد که قرار بود اعدام شوند. اول همه فکر می کردند برای ترساندن این تواب است و شاید هم برای تنبیه ، اما چنین نشد و تواب ک برخلاف سایر زندانیان که با سر افراشته بخاطر دفاع از آرمانشان مرگ را برگزیدند، وی به جرم «روداری کردن» به جوخه اعدام سپرده شد.

پاسدار نقدی آنچنان گوی سبقت در کشتار و شقاوت را از دیگران ربود که هنگام قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ کنار هیئت برگزیده خمینی و جانیان معروفی نظیر:مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی ، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی ، داوود لشکری ، مرتضوی ، اسدالله لاجوردی ، حاج داود رحمانی و امثالهم ایفای نقش کرد. نقدی مدتی نیز بعنوان فرمانده نیروهای ایرانی با نام مستعار شمس در بوسنی و هرزگوین ایفای نقش کردو درحالیکه هنوز شکنجه گرسپاه بود معاونت اطلاعات و عملیات لشگر بدر را عهده دارشد. اگر بخواهیم تمام وظایف و اعمال جنایتکارانه نقدی در حکومت اسلامی را برشماریم از عهده یک مقاله خارج است ، لذا به ذکر نمونه ها بسنده می کنیم.

«اصلاح طلبان»، جنبش سبز و پاسدار نقدی

«اصلاح طلبان» و جنبش سبز که خود در زمره آمران و عاملان اصلی سه دهه سرکوب ، شکنجه ، تیرباران و زندانی کردن نیروهای انقلابی و مبارز ایران می باشند، اکنون بخاطر پنهان کردن نقش خود در رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران ، حقایق را کتمان می کنند، حتی در باره نقش جنایتکارانه پاسدار نقدی و سوابق وی. «اصلاح طلبان» و جنبش سبز سالهایی راکه نقدی در سرکوب نیروهای انقلابی ومبارز ایران نقش ایفاء کرده است رابفراموشی می سپارند و شهرت وی را از هنگام شکنجه شهرداران تهران ذکر می کنند. آنها ادعامی کنند نقدی از هنگامی به اوج قدرت رسید که اطرافیان غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران را شکنجه کرد. در همین رابطه راه سبز «جرس» می نویسد:
همچنین محمدرضا نقدی، از افراطیون معروف است که اولین بار نام وی در پرونده کرباسچی و شهرداران به زبان افتاد، زمانی که نقش وی در شکنجه شهرداران در زندان افشا شد. این رسوایی به حدی بزرگ بود که بعدا در دادگاه برای وی حکم حبس صادر شد، اما این حکم هیچگاه به مرحله اجرا نرسید.»
آیا امکان دارد شخصی مثل میرحسین موسوی که خودهشت سال نخست وزیر رژیم جمهوری اسلامی ایران بود و در تمام کشتارها سمت دستیار را داشته است نداند که نقدی قبل ازاینکه «شهرداران» را شکنجه کند مرتکب جنایتهای بیشمار دیگری برعلیه نیروهای انقلابی ومبارز شده بود؟ آیا مهدی کروبی که خود مدتها از نزدیکان خمینی محسوب می شد و سالیان متمادی مسئولیت بنیاد مستضعفین ، ریاست مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولیتها را در حکومت اسلامی عهده دار بوده است از نقش نقدی قبل از اینکه «شهردارها» را شکنجه کند بی اطلاع بوده است؟ محمد خاتمی چطور؟ آیامی شود کسی هشت سال در سمت ریاست جمهوری رژیم نقش ایفاء نماید و در باره نقش تبهکارانه نقدی چیزی نداند؟

ازهنگامیکه «اصلاح طلبان» و جنبش سبز ازاریکه قدرت به زیر کشیده شده اند تلاش بیهوده ای را بکار گرفتند تا با کمک دستگاه دروغ پراکنی بی بی سی و صدای آمریکا حقایق مربوط به نقش خود در کشتار سه دهه مردم ایران را کتمان کنند. اینگونه عوام فریبی ها درحقیقت ادامه همان خیانتهایی است که درگذشته شاهد بوده ایم و اکنون با هماهنگی عده ای از فرومایگان به ظاهر ایرانی که در بی بی سی گرد آمده اند تکرار می شود. همین اغواگریهاست که امروز نقدی به خود جرأت می دهد برای مردم گرگان «سخنران» شود و بی شرمانه به آنهابگوید:
شرط آزادي بشريت وجود ياران واقعي و انسانهاي ساخته شده است كه بايد به آن توجه شود.
حضرت مهدي(عج) براي قيام و آزادي بشريت به ياران واقعي نياز دارد بايد خود و جامعه را بسازيم و انسانهاي با ايمان داشته باشيم.
بايد به خداوند تضمين دهيم كه واقعي دلخراشي كه امت آن زمان با امام حسين(ع) و ائمه انجام دادند با امام زمان(ع) نميكنند.»

شوخی تاریخ رابنگرکه مردم گرگان با آن همه سابقه ایستادگی تاریخی اشان درمقابل حمله اعراب و مغول اکنون باید به خزعبلات یک پاسدار معاود رانده شده از نجف و قاچاقچی مواد مخدر گوش فرا دهند که وی از آنها تقاضا کند «به خداوند تضمین» دهند که با امام غایبشان چنین و چنان نکنند؟؟


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری