درجریان حمله سپاه پاسداران ایران به کردستان عراق ۲۱ پاسدار کشته و ۴۳ تن مجروح شدند

بنا به گزارش رسیده از سوی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) ، امروز صبح سپاه پاسداران ایران شامل چندین هزار پاسدارو نیروی ارتشی مجهز به توپ ، تانک ، هلیکوپتر و سایر تجهیزات نظامی از مرز زلی و دولاکوک وارد جنوب کردستان عراق شدند. هنگام عبور نیروهای سپاه پاسداران از خط مرزی عراق ، نیروهای پژاک به مقابله با متجاوزین سپاه پرداختند. درجریان درگیری ۲۱ تن از پاسداران کشته و ۴۳ تن مجروح شدند. از پیشمرگان مبارز پژاک نیز چندنفر جراحت برداشته اند. درگیریها هنوز ادامه دارد و از کشته و مجروحین ساعتهای اخیر هنوز خبری در دست نیست. در میان کشته شدگان نیروهای مهاجم چند درجه دار ارتش نیز وجود دارد.
سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر بارها تهدید کرده بودند به کردستان عراق حمله خواهند کرد. بهانه رژیم ایران از این تجاوز آشکار حضور نیروهای مبارز حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دراین منطقه ذکرگردیده بود. ترفند اغراق آمیزی که بموجب آن رژیم ایران ادعا کرده بود بیش از یکصد و پنجاه کیلومتر از خاک کردستان عراق دراختیار نیروهای پژاک قرار گرفته است. این ادعای رژیم ایران با تمسخر اکثر خبرگزاریهای معتبردنیا روبرو شدو مورد قبول هیچکس واقع نگردید.
هم اکنون جنگ شدیدی بین نیروهای مبارز پژاک با سرکوبگران خلق کرد درجریان است.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری