درادامه «پاکسازی» کردستان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸ پاسدار کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند

تعرض سه روز پیش سپاه پاسداران به کردستان عراق تاکنون تلفات سنگینی را برای رژیم درپی داشته است. برطبق گزارشات رسیده طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۸ پاسدار کشته و چند صدنفر دیگر مجروح شده اند. علاوه براین ۴۰ تن از پاسداران از دستورفرماندهان خود سرپیچی کرده خودرا به پیشمرگان پژاک تحویل داده اند.
درجریان سرکوبگریهای رژیم تاکنون ۷ پیشمرگ پژاک (حزب حیات آزاد کردستان) جان باخته و ۴ تن مجروح شده اند. تعرض سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سنگین از سه نقطه استراتژیک کردستان ایران به سوی کردستان عراق آغاز شده است. آنها در نظر دارند مناطقی را که به اشغال خود درمی آورند در اختیار گروه تروریستی انصارالاسلام قراردهند و آن منطقه را «امن» اعلام نمایند.
در سردشت ، روز گذشته دست اندرکاران رژیم کلیه مدارس ، بیمارستانها، سینماهاو مراکز ورزشی رابه اشغال خود درآوردند، به این بهانه که مجروحین را در آن مکانها اسکان دهند. به گفته مردم ، هنگام تخلیه بعضی از مراکز عمومی ، پاسداران به آنها گفته اند ۷ نفراز افراد مهم سپاه درمیان کشته شدگانی است که جنازه آنها در راه انتقال به سردشت می باشد. صبح روز گذشته هنگامیکه پاسداران مشغول تخلیه مراکز عمومی بودند، گاها در شهر به هر سو شلیک می کردند. یکی از کارگرانی که در حال عبور ازخیابان به مقصد محل کارش بود مورد اصابت شلیک پاسداران قرارگرفت و در دم جان سپرد.

اخبار بعدی حاکی از آن است که درجریان کمینی که توسط پیشمرگان پژاک در منطقه شنو گذاشته شده بود ۱۵ پاسدار کشته شده اند که درمیان آنها چند سرهنگ سپاه دیده می شود. تعرض رژیم همچنان ادامه دارد و در چندین منطقه کردستان مردم در برابر مهاجمین پاسدار مقاومت می کنند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری