گسترش کشمکش و صف آرایی جناحهای «اصولگرای» در حاکمیت

این روزها هر دوجناح خامنه ای و احمدی نژاد نیروهای طرفدارخودرا به میدان آورده اند تادر صورت امکان بدون درگیری نظامی برتری خودرا به دیگری بقبولانند. نگرانی هردو جناح رژیم از آن است که در صورت تداوم این وضع ، مردم بیش از پیش در جریان اختلافات قرار گیرند. در آنصورت کنترل اوضاع از دست هر دوجناح خارج می شود و کل نظام را به فروپاشی سوق خواهد داد.
علی رغم موضع گیری و نمایش قدرت ارگانهای وابسته به خامنه ای نظیرسپاه پاسداران ، بسیج ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، ائمه جمعه ، قوه قضائیه و مسئولین تکایا و حزب الله اما جناح احمدی نژاد همچنان مقاومت می کند و از اطاعت دستورات پیشوا خامنه ای سر پیچی می کند.

درحالیکه تا چندی پیش مصباح یزدی به عنوان ایدئولوگ احمدی نژاد و مرشد وی قلمداد می شد، اکنون جناح احمدی نژاد بجای لقب آیت الله از وی بعنوان «حاج آقا» یاد می کند. درهمین رابطه سایت «هفت صبح» وابسته به رحیم مشایی - احمدی نژاد با «حاج آقا» خواندن محمدتقی مصباح یزدی طرفداران وی را «متعصب و بیعقلی» معرفی کرده و ادعا کرده است که وی « با حمایتهای خود باعث ریزش آرای احمدینژاد شده است.»
مصباح یزدی که متوجه شده است بیهوده از احمدی نژاد طرفداری کرده و باعث تقویت وی شده است برای جبران اقدامات گذشته اش بیش از سایر آیت الله ها برعلیه احمدی نژاد موضع می گیرد. وی بارها جریان احمدی نژاد را با فراماسیونرها و فرقه بابیت مقایسه کرده و قبول کرده است که احمدی نژاد را وی به مسند ریاست جمهوری رسانده است. درهمین رابطه بخاطر اثبات این حقیقت که احمدی نژادرا کسی قبول نداشته می گوید «یادم هست یکی از سیاستمداران کهنهکاری که سابقه بسیار طولانی در انقلاب دارد، در همین مؤسسه به من گفت: «این شخص اگر رأی بیاورد، بیش از 500 هزار تا نخواهد بود. فکر بیشتر از 500 هزار تا را نکن.»

علی خامنه ای که اکنون از موضع سرسخت مصباح یزدی علیه احمدی نژاد به وجد آمده و این روزها همه وفاداران به ولایت فقیه را مورد تشویق قرار می دهد به خانه مصباح رفته تا از نزدیک وفاداری مصباح را سپاس گوید. درهمین رابطه خبرگزاری فارس چنین گزارش کرده است:

«جريان انحرافي در واكنش به روشنگريهاي آيتالله مصباح يزدي درباره انحرافات اين جريان، در تربيون رسمي خود، همصدا با سازمانهاي منافقين، سلطنتطلبها و دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامي، مطهري زمان و برخي نهادهاي انقلابي كشور را اقتدارگرا ناميد؟!
آنچه در ذيل ميآيد بازخواني بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در منزل فقيه فيلسوف، آيتالله مصباح يزدي است كه توسط تريبون جريان انحرافي، اقتدارگرا و قدرتطلب! ناميده شده است....رهبر فرزانه انقلاب همچنين اظهار داشتند: بنده هم به سهم خودم قدر آقاي مصباح را ميدانم. واقعا ميدانم كه ايشان در كشور و براي اسلام چه وزنهاي هستند و حقا و انصافا ما امروز نظير ايشان را – حالا به اين تعبير بگوييم – خيلي نادر نظير آقاي مصباح ممكن است وجود داشته باشد با اين وزانت علمي و عمق علمي و احاطه و وسعت و با اين آگاهي و بينش و صفا. »

هم اکنون جناح مؤتلفه اسلامی و بخشی از نمایندگان مجلس می کوشند تا کماکان حساب احمدی نژادرا از مشایی جداکنند و وی را تشویق کنند تا از رحیم مشایی ، بقایی و امثالهم اعلام برائت کند. تاکنون نشانه بارزی از پذیرش چنین درخواستی دیده نشده و عدم حضور گاه ، گاه رحیم مشایی در انظار عمومی و رسانه های گروهی از سرنوشت مبهم وی حکایت می کند. تا کنون عده زیادی از طرفداران احمدی نژاد دستگیر شده اند و امروز محسنی اژه ای دادستان رژیم بطور رسمی خبر دستگیری دوازه نفر از طرفداران احمدی نژاد رااعلام کرد.


احمدی نژاد تاکنون حاضر نشده است بطور رسمی واکنش خودرا نسبت به تعرض جناح خامنه ای علنی سازد. وی تاکنون فقط به این جمله اکتفا کرده که بگوید «براي حفظ وحدت در مقابل تخريب ها سكوت مي كنم». درحالیکه معلوم نیست با گسترش تعرض جناح خامنه ای و ادامه دستگیری اطرافیان احمدی نژاد وی تا چه موقع بتواندبه سکوت ادامه دهد. البته طرفداران وی که نظر آنها در روزنامه ایران منعکس شده است سکوت وی را با سکوت حضرت مریم در برابر قوم یهود تشبیه کرده و گفته اند : حضرت مریم و حضرت عیسی درمقابل کاهنان و بت پرستان همان رفتاری را داشته که اکنون احمدی نژاد در پیش گرفته است.

بدون شک روند درگیریها موجب خواهد شد تا مردم بیش از پیش به صحنه مبارزه با کل نظام جمهوری اسلامی و جناحهای درگیر روی آورند. مدتهاست که رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم بر ایران پایگاه خودرا درمیان مردم از دست داده و فقط با زور سرنیزه و کشتاربه بقاء خود ادامه می دهد. مردم ایران به حد کافی از مصائب رژیم جمهوری اسلامی ایران به تنگ آمده اند. در ایران امروز هیچکس گوش شنوایی برای ترویج اینگونه خرافات که نمایندگی امام دوازدهم از خمینی به خامنه ای سپرده شده ویا به احمدی نژاد واگذار خواهد شد را ندارد. توده مردم از ستم ده ها ساله حکومت اسلامی به ستوه آمده و تا برچیدن بساط تبهکاریهای این رژیم واپسگرا از پای نخواهند نشست.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری