پس از۳۲ سال حاکمیت دیکتاتوری - مذهبی ، رژیم جمهوری اسلامی ایران تازه به فکر «جن زدایی» افتاده است

در روزگاران قدیم که علوم اجتماعی وبهره گیری از صنعت و تکنولوژی محدود به قشر خاصی از جامعه بود وسطح فکری مردم در مقایسه با امروز درمرتبه پائین تری قرارداشت ، اقشار وسیعی از جامعه به علت نداشتن سواد کافی به خرافات روی می آوردند. اگر چه این رویکرد آنان بخاطر نیاز اجتماعی آنها صورت می گرفت اما به علت فقدان دانش کافی هنگام مواجه با مشکلات، خیلی زود بدام ساحران ، شیادان ، جن گیران و رمالان می افتادند. در آن ایام رواج افکار خرافی و ارتجاعی در میان روستائیان بیشتر طرفدارداشت، چراکه آنها بخاطر عدم دسترسی به آب فراوان و مقابله با بلای خشکسالی عموما سر به آسمان داشتند . همین شرایط موجب شد تا آنهاشب و روز دست به دعا بردارند و رفته رفته نذر ونیاز و دعا خوانی جزئی از آئین آنهاشود.


شرایط اجتماعی آن روزگار موجب شد تا عده ای از ساحران و دعانویس ها از مکر خود افسانه هایی بسازند وطی سده ها آن افکار وارد فرهنگ ایرانیان شد. رمالان و جن گیران آن روزگار مردم را تشویق می کردند تا در باره هر گرفتاری خود به آنها مراجعه کنند. هرگاه شخصی عشقی گمشده داشت و یا مال و منالی از وی بر باد رفته بود از روی نا آگاهی به احضار جن گیران و فال گیران می پرداخت به این امید که مرادش حاصل شود.

اکنون در قرن بیست ویکم، در شرایطی که دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی تمام شهرها و روستاهای دنیارا در نوردیده ، عموم مردم جهان از سطح آگاهی نسبتا بالایی در مقایسه با ادوار پیشین برخوردارند، مردم کشورما دچار جن گیران و رمالان شده اند. برخلاف آنچه این روزها در رسانه های گروهی رژیم جمهوری اسلامی ایران ادعا می شود که گویا عده ای «جن گیر» به ستیز با رژیم برخاسته اند ، دعانویس ها ، ساحران و جن گیران همان آیت الله های درحاکمیت هستند. خرافات عصر جاهلیت را بایستی در رساله آیت الله خمینی جستجو کرد. ترویج سیاست تحمیق توده ها و نتایج شوم آنرا باید در اظهارات سخیفانه آیت الله خامنه ای ، رفسنجانی ، واعظ طبسی ، جنتی و ده ها آیت الله های ریزو درشت دیگری جستجو کرد که اکنون بر اریکه قدرت تکیه زده اند.

چه کسی ادعا می کند چاه جمکران که اکنون به یک مرکز پولساز برای آیت الله ها در آمده از رواج افکار جن گیران و رمالان در دوره قرون وسطا کمتر است ؟ اگر دعانویسان و شیادان عهد قدیم با وعده وعیدهایشان مردم را در توهم نگاه می داشتند و بخشی از عایدات آنهارا می ستاندند، اکنون ابلهان بی همتایی نظیر احمدی نژاد برای امام دوازدهم سفره چیده و منتظر است تا دریک قرارداد محرمانه نمایندگی«امام» را از خامنه ای برباید!
ادعاهایی که اکنون به بهانه رفع مشکلات مردم در جمهوری اسلامی ایران تبلیغ می شود هزاران بار شرم آور تر از اعمال شیادان و رمالان واقعی است. همین چاه جمکران را نمونه می آوریم.


جمکران دهی بود که در دوره رژیم گذشته، در ایام تابستان محل استراحتگاه چند نفر از آیت الله بود. بعد از قیام بهمن ماه که بازار کشف امامزاده ها در سراسر ایران بالا گرفت یک شیرپاک خورده ای از سر مزاح ویا به قصدفریب مردم گفته بود که به چشم خود دیده که یک سید سبز پوشی وارد این چاه شد. دیگری که قدرت تخیلش از «شاهد» اولی بیشتر بود، ادعاکرد که به چشم خود دیده است که این سید نورانی از این چاه بیرون آمدو وارد آن یکی چاه شد. هنگامیکه این توهم در بین مردم رواج یافت ، سرو کله آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان پیدا شد و خودرا متولی این چاه های پر رونق معرفی کرد. سردمداران رژیم اکنون در رسانه های خود، بویژه درمیان روستائیان تبلیغات وسیعی به راه انداخته اند که این چاه هر زن نازایی را صاحب فرزند می کند، کورهارا شفا می دهد و معلولان جنگ را که علم پزشکی قادر نیست آنهارا معالجه کند حیات دوباره می بخشد؟؟

بیش از ۳۲ سال است که سردمداران حکومت با این قبیل فریبکاریها بر مردم ایران حاکمیت می کنند.اکنون که مسابقه غارت و چپاول بین جناحهای درحاکمیت آنهارا به رقابت سختی علیه یکدیگر واداشته ، درشرایطی که کل نظام جمهوری اسلامی ایران درلبه سقوط حتمی گرفتار آمده است ، جناح خامنه ای علیه جناح احمدی نژاد فریاد بر آورده اند که رقیب جن گیراست.
همین افرادیکه حالا جنجال براه انداخته اند که رئیس جمهوربرگزیده اشان جن گیر از آب درآمده هیچ ابائی ندارند تا برای حفظ منافعشان رئیس جمهور دیروزشان را امروز جن گیر و رمال و طغیان گر خداوند معرفی کنند. در این باره احمد خاتمی که از نزدیکان خامنه ای است پیشاپیش مجازات احمدی نژاد و طرفدارانش را نیز تعیین کرده است. وی در نماز جمعه امروز۲۷ خرداد هنگام گرد وخاک برعلیه «جریان انحرافی» چنین اظهارداشت «كسي كه نسبت به خداوند طغيان كند و يا در اعتقادات خود ضعيف و داراي فساد در عمل باشد دنيا را بر آخرت ترجيح ميدهد و جايگاه اين عده در جهنم خواهد بود.»
سخن کوتاه ، براستی آیا جن گیران و شیادان عهد قدیم درمقابل آیت الله های قرن بیست یکم و دست پروردگانشان ، شاگردانی مبتدی بیش نبوده اند؟


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری