هاله سحابی هنگام تشییع جنازه پدرش وسیله نیروهای امنیتی رژیم در اثر ضرب وشتم به قتل رسید
پزشک معالج هاله سحابی از علت فوت او سخن میگوید


برطبق اظهارات شاهدان عینی و بیانیه های جریانات ملی - مذهبی ، دیروز صبح هنگامیکه عده ای برای تشییع جنازه عزت الله سحابی رئیس شورای فعالان ملی ـ مذهبی جمع شده بودند، مأمورین لباس شخصی با هجوم به آنان از برگزاری مراسم و تشییع جنازه عزت الله سحابی جلوگیری کردند.
از آنجاکه هاله سحابی در پیشاپیش جمعیت قرار داشته است بااعتراض به مأمورین از آنها درخواست کرده است تا اجازه دهند پیکر پدرش با آرامش و نظارت خانواده و همفکرانش بخاک سپرده شود. مأمورین امنیتی رژیم بی توجه به خواسته های هاله سحابی وی را مورد ضرب وشتم قرار داده و پس از ضربات وارده هاله نقش بر زمین می شود. بطوریکه از صحبتهای پزشک معالجش در ویدئوی منتشر شده بر می آید ، دربیمارستانی که هاله منتقل شده است امکانات لازم جراحی و اطاق عمل وجود نداشته و وی در اثر ضربات وارده به ناحیه شکم و خون ریزی داخلی جان می سپارد.
این عمل وحشیانه مأورین جمهوری اسلامی ایران باردیگر ثابت می کند که این رژیم تحمل هیچگونه مخالفتی را نداشته و نخواهد داشت . تبهکاران رژیم خشونت و سبعیت رابه حدی رسانده اند که حتی حرمت خاک سپاری جنازه همفکران سابق خود را از خانواده اش سلب کرده ، هاله سحابی بی دفاع را جلو چشم هزاران نفر با ضربات مشت و لگد از پای درمی آورند.


پزشک معالج هاله سحابی از علت فوت او سخن میگوید


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱