درادامه درگیریهای جناحهای درون حاکمیت و دستگیری چند نفراز طرفداران دولت، احمدی نژاد اعلام کرد «کابینه خط قرمز است»

محمود احمدی نژاد که متوجه شده است روند دستگیریها سرانجام به افراد نزدیک وی ، از جمله بقایی ، مشایی و وزرای کابینه اش خواهد رسید، دیروز واکنش نشان داد. وی به خبرگزاری ایرناوسایر منابع خبری رژیم گفته است درصورت ادامه روند فشار و دستگیریها مسائل را بامردم درمیان می گذارد. اینگونه اظهارات صریح احمدی نژاد و دیگر سران رژیم ثابت می کند:از دید این مستبدان ، مردم ابزاری هستند که فقط در مواقع ضروری ، بویژه هنگام بحرانی شدن روابط بین سران رژیم به کار گرفته می شوند.
برطبق اظهارات احمدی نژاد که بطور صریح آنرا بیان نموده است ، اگر جناح خامنه ای با وی کنارآید ، کاری به کار اطرافیان وی نداشته باشد و روند دستگیریها متوقف شود ، به مردم چیزی گفته نخواهد شد. مردم زمانی به حساب می آیند که توافقی بین دو جناح «اصولگرا» در حاکمیت صورت نگیرد و اطرافیان احمدی نژاد بازهم دستگیر شوند. بزعم این بی خردان ، مردم باید درحاشیه منتظر بمانند و زمانی از حقایق آگاه شوند که گردانندگان رژیم جمهوری اسلامی نتوانند بایکدیگر به توافق برسند. متن کامل اظهارات احمدی نژاد را که درایرنا و ابصار نیوز منتشر شده به چاپ می رسانیم تا علاقمندان بیشتر درجریان موضوع قرار گیرند.

« احمدی نژاد: در صورت ادامه برخورد با همکارانم به وظیفه قانونی خود عمل میکنم

رئیس جمهور دستگیریهای اخیر برخی مقامات دولتی را اقدامی سیاسی دانست و گفت که اگر این روند ادامه یابد، مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل میکنم.

به گزارش ابصارنيوز به نقل از ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضع دولت در برابر فشارهای که وارد میشود، همچنان سکوت است چراکه کشور نیازمند وحدت و همدلی است اما کابینه خط قرمز است و مجموعه این فشارها کاری سیاسی است.
وی تصریح کرد: موضع ما سکوت بوده و همچنان سکوت است اما اگر بخواهند به این روند ادامه دهند، مسائل را با مردم در میان میگذارم و به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل میکنم.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد این روند متوقف شده و نیازی نباشد وی وارد عمل شود و اعلام کرد که در خصوص اتهاماتی که به همکارانش در دولت وارد میکنند، با رئیس قوه قضائیه مذاکره کرده است.»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری