جناحهای «اصولگرای» در حاکمیت خودرا برای حذف یکدیگر آماده می کنند، هم اکنون تمرینها آغاز شده و طرفداران خامنه ای در سخنرانی دیروز احمدی نژاد درسالگرد مرگ خمینی برعلیه وی شعارهایی سردادند:
«مشایی حیا کن، احمدی رو رها کن» ، «این همه لشگرآمده به عشق رهبر آمده»


دیروز احمدی نژاد بمناسبت سالگرد مرگ خمینی برنامه سخنرانی داشته است. بر طبق گزارشات منابع وابسته به خامنه ای و طرفداران خود احمدی نژاد، سخنرانی وی با درگیری به پایان رسیده و مخالفین وی شعارهای زیادی برعلیه او و رحیم مشایی سرداده اند. بخشی از گزارش درگیری و شعاردادن ها را در زیر به نقل ازیکی از سایتهای رژیم بنام انتخاب به اطلاع می رسانیم.

« گروه حامیان احمدی نژاد هم شعار " احمدی ، احمدی حمایتت می کنیم " سردادند و رییس جمهور در حالی که ظاهراً کنترل اعصاب خود را از دست داده و صدایش گرفته بود، چندین بار خطاب به مردم که در حال شعار دادن بودند می گفت : تامل کنید ، سخنرانی من چند دقیقه دیگر به اتمام می رسد .

این در حالی است که ادامه ی شعارها ، باعث اشتباهات مکرر رییس جمهور در استفاده از کلمات و واژه های مختلف شد.

واکنش رئیس جمهور به شعار دهندگان این بود که با لبخند به انها می‌گفت: «مخلص شما هم هستیم». وقتی شعارها کمی بیشتر شد، او بی آنکه به شخص خاصی اشاره داشته باشد، اظهار داشت: «مخلص آقای رئیس هم هستیم! نوبت شما هم می‌شود! من همه شما را دوست دارم و نوکر همه شما هم هستم».

در این مراسم شعاریی علیه مواضع دولت دهم برخی دیگر از دولتمردان نیز سرداده شد.

سخنرانی رئیس‌جمهور در حرم مطهر امام(ره) با شعار «مشایی حیا کن، احمدی رو رها کن» آغاز شد و با شعار «این همه لشگرآمده به عشق رهبر آمده» به پایان رسید.

این درحالی است که سخنرانی محمود احمدی‌نژاد از سوی شبکه‌های سیما پخش نشد،اما رادیو ایران سخنان رییس جمهور را به طور مستقیم منعکس کرد. البته شبکه بین المللی خبر پس از لحظاتی این سخنرانی را بطور مستقیم پوشش داد.»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱