پس از ۳۲ سال حاکمیت دیکتاتوری - مذهبی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، اکنون دعواهای سران رژیم بر سر نمایندگی «امام زمان» بالاگرفته است.

بدنبال قبضه کردن قدرت اقتصادی ، سیاسی و نظامی کشور توسط جناح سرمایه داری بوروکرات بنمایندگی سپاه پاسداران ، تضادهای حاکمیت بیش از پیش بالاگرفته است. ازهنگام برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸و روی کار آمدن دوباره احمدی نژاد، پرده ها بطورکامل کنار زده شد . ابتدا جناح «اصلاح طلب» از حلقه اقتدار حکومتی بیرون رانده شد، سپس تعرض به رفسنجانی واطرافیانش آغاز گردید و پس از آن نوبت به بخشی از بازار که هنوز سپاه پاسداران نتوانسته است سیطره کامل خودرا بر آنها اعمال نماید، نظیرجمعیت مؤتلفه اسلامی در دستور کارقرارگرفت.
درجریان پس زدن جناحهاو بگیر و ببندهای گسترده دو سال گذشته ، طیفی از عناصر صاحب نفوذ در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران ، نظیر رحیم مشایی ، بقایی و امثالهم که به لحاظ باورهای دینی خودرا چندان مقید به پیروی از ولایت فقیه نمی دانستند احمدی نژاد را تحت تأثیر قرارداده وی رازیر نفوذ خود درآوردند.


آنها با استفاده از جو نارضایتی عمومی برعلیه مذهب ، روحانیت ، ولایت فقیه و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی، احمدی نژاد را قانع کردند تا برای حفظ قدرت تدبیری جدیدی بیاندیشند. نسخه مشایی برای نجات حکومت اسلامی و حفظ قدرت در وضعیت کنونی ، با کمی تفاوت و دستکاری ، کپی برداری از اتفاقاتی است که در قرون گذشته هنگام امپراطوری روم در واتیکان اتفاق افتاد. هنگامیکه امپراطوری رم رو به افول نهاد، پاپ آن زمان قدرتی بود برابر ولایت فقیه امروز در ایران . دولتمردانی که موقعیت خودرا در خطر دیده بودند و نیک می دانستند دوره حکومت کلیسا به سرآمده ، پاپ را بعنوان یک چهره مذهبی درکنار حکومت نگهداشتند اما در عمل وی فاقد قدرت سیاسی بود. همان هدفی که احمدی نژاد و مشایی در سرمی پرورانند تا با دستگاه روحانیت ایران انجام دهند. آنها آشکارا ولایت فقیه را رد می کنند و بارها گفته اند واسطه ای بنام روحانیت ، آیت الله و ولایت فقیه با امام زمان را به رسمیت نمی شناسند.
اکنون که اهداف باطنی مشایی - احمدی نژاد برملا شده ، خشم توفنده همه آخوندها درسراسر ایران برعلیه آنها بلند شده است . کلیه مساجد وتکایا و مراکزدینی باردیگر به یاد مردم افتاده ، هر روز آنها را به گوش دادن سخنرانیهای نمایندگان رهبر خامنه ای دعوت می کنند. باوجودیکه کسی از حرفهای تکراری آنها استقبال نمی کند و حتی مواجب بگیرانشان نیز به بهانه های مختلف از رفتن پای منبر آنها خودداری می کنند ، ولی آنان از طریق رسانه های گروهی به تکرار چند باره حرفهایشان دست زده اند.
علی سعیدی نماینده خامنه ای که یکی از سخنرانان دائمی بر علیه «جریان انحرافی » است در آخرین سخنرانی اش مردم را تهدید کرده است که :
«علی زمان» را تنها بگذارید٬ لعنت خواهید شد»
حرفهای سعیدی که در خبرگزاریهای رژیم از جمله ایرنا درج شده دارای نکات جالبی است ، از جمله می خوانیم:
مردم چنانچه «علی زمان» را تنها بگذارند «لعنتهای زیارت عاشورا نصیبشان» خواهد شد.» وی در ترویج خرافات عصر جاهلیت خود و رهبرش چنین ادامه داده است:
«مردم بارها این وثیقه را در راهپیماییهای ۲۲ بهمن و ۹ دی تامین کرده اند٬ اما خدا این وثیقه ها را کافی ندانسته و به مردم گفته که «با جانشین یوسف دوازدهم چه معامله ای میکنید؟ مسئولین باید به این نقطه برسند که اگر اعلام شود نیمی از یک سیب حرام و نیمی دیگر، حلال است، نیمه حرام را دور بریزند و نیمه حلال را به پایان برسانند، تا زمینه ظهور فراهم شود.»

درج خزعبلات سعیدی فقط برای نمونه است وگرنه ، این روزها با مطالعه اظهارات سران رژیم و عملکرد آنها در اقصی نقاط ایران این حقیقت بیشتر خود را نشان می دهد که: این رژیم شبیه به یک حکومت ملوک الطوایفی در آمده تا یک حاکمیت منسجم و مقتدر. بجاست اکنون که جناحهای درگیر حاکمیت هریک بدنبال دست و پا کردن «وثیقه » بیشتر می باشند تا سرقفلی ارتباط مستقیم « امام زمان » را از آن خود سازند ، اپوزیسیون ایران به وظایف اصلی خود که همانا ایجاد اتحاد و همبستگی است بیشتر بیاندیشند و آنرا عملی سازد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱