لایحه طرح بی کفایتی احمدی نژاد در مجلس تدارک دیده می شود
«احمدی نژاد در اطرافیانش ذوب شده»


به نظر می رسد اطرافیان خامنه ای نتوانستند مسیر فکری احمدی نژاد را از رحیم مشایی جدا کنند. احمدی نژاد در پاره ای موارد یک قدم پس می رود ولی دوباره دست به تعرض می زند. بطور نمونه هنگامیکه جناح خامنه ای درب استانداری شیراز را قفل زد و استاندار از شیراز به تهران برگشت ، احمدی نژاد باز به رهبر دهن کجی کرد و استاندار را به معاونت رئیس جمهور ارتقاء داد.
این موضوع و سایر موارد دیگر نظیر همراه بودن سران «جریان انحرافی» با احمدی نژاد در سفر ارمنستان که ظاهرا به دلیل آماده نبودن پروتکل ها سفر لغو شد، ولی گویاعلت اصلی لغو سفر ممنوع الخروج بودن سران «جریان انحرافی» بوده است ، خود حکایت از آن دارد که احمدی نژاد حاضر نیست اوامر پیشوا خامنه ای را اطاعت کند.

از آنجا که سران رژیم رفته رفته نا امید می شوند که خط احمدی نژاد را از مشایی جدا کنند ، لذا به فکر طرح بی کفایتی او افتاده اند. آنها نیز این اقدام را یکباره انجام نخواهند داد ولی با تدارک مقدمات این کار به احمدی نژاد خواهند فهماند که درصورت عدم تمکمین از خامنه ای و ادامه خط مشی فعلی عواقب دیگری نیزدر انتظارش می باشد . درهمین رابطه علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه اعتدال گفته است:

« وقتی تفکراتی را که ما تفکرات انحرافی می دانیم ، مورد تائید رئیس جمهور قرار می گیرد؛ یا حرکتها و رفتارهایی که بعضا توسط بعضی افراد جریان مساله دار صورت می گیرد و ما به جای دیدن برخورد رئیس جمهور، ارتقای شغلی آن افراد را می بینیم، مثل استاندار شیراز که معاون رئیس جمهورمی شود، دیگر این را دو نگاه را جدا نمی بینیم ، بلکه دو تفکر ذوب شده در هم می دانیم که یکی هستند.

من رییس جمهور را ذوب شده در اطرافیانش می بینیم ، مگر اینکه احمدی نژاد صراحتا بیاید و برائت خود را اعلام کند، در غیر این صورت ، اعمالی که رییس جمور انجام می دهند، نشان می دهد ایشان در جریان هایی که وجود دارد و مورد سوال مردم نیز هست، ذوب شده و تفکیک ناپذیرند.»

اشکالات تایپی و املائی متن نقل قول از خود آنها می باشد


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱