کدام اپوزیسیون ؟ کدام عنصر نفوذی ؟ در پس جنجالهای رژیم جمهوری اسلامی ایران چه اهدافی نهفته است؟

باردیگر بلندگوهای تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران جنجال جدیدی به راه انداخته اند تا اذهان عمومی مردم را از تضادهای لاینحل درون حاکمیت و درگیریهای علنی جناحها به مسائل اپوزیسیون معطوف دارند. سناریوی این بار سرکردگان رژیم، نفوذ یکی از پاسدار ـ سردارهایشان بنام محمد رضا مدحی درون یک عده عناصربه ظاهر اپوزیسیون خارج از کشور است که طشت رسوایی آنها مدتهاست از بام افتاده است. درهمان حال جناح دولت به رهبری احمدی نژاد، نفوذ مدحی به درون اپوزیسیون را تکذیب کرده و اعلام داشته است وی با سازمان سیا همکاری میکرده و بعد دستگیر شده است . صرف نظر از ماهیت این نفوذ و موضع گیریهای جناحهای رژیم ، هیچگونه تغییری درموردماهیت عملکرد خیانتکارانه عده ایکه بنام اپوزیسیون ایران در نظر داشتند با مدحی و امثال وی «حکومت » تشکیل دهند داده نمی شود.


هم اکنون صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بهمراه ده ها روزنامه ومجله و صدها وب سایت وابسته به جناح خامنه ای بانگ بر آورده اند که دستگاه اطلاعات رژیم به قلب اپوزیسیون نفوذ کرده است ؟! آنها طوری از نفوذ خود سخن می گویند که گویا سازمان ویاحزبی درکار بوده و آنها توانستند در رأس آن قرار گیرند. براستی کدام اپوزیسیون ؟
برطبق اسناد و فیلم های منتشر شده از سوی رژیم ، عناصر شرکت کننده در جلسات مدحی و همپالگی های وی عبارتند از :
امیرحسین جهانشاهی
مهرداد خوانساری
علیرضا نوریزاده
عبدالله مهتدی
محسن مخملباف
رضاحسین بر
حسن شرفی
موسی شریفی
و محسن سازگارا

حال به سوابق تک تک افرادیکه رژیم ادعا دارد آنها اپوزیسیون ایران هستند اشاره کوتاهی خواهیم داشت تا ثابت شود عناصر فوق نه تنها اپوزیسیون ایران نبوده و نیستند بلکه آنها عده ای از مزدوران و خبرچینان دستگاههای اطلاعاتی غرب می باشند که مدتهاست آمریکائیها درصدند از آنان یک لوئی جرگه دیگری نظیر افغانستان برای ایران درست کنند.

امیر حسین جهانشاهی: یک میلیونر ایرانی زاده است که پدرش در دستگاه سلطنتی شاه صاحب نفوذ بوده و خود اکنون صاحب ثروت هنگفتی می باشد. وی در ارتباط نزدیک با دستگاههای جاسوسی آمریکا، اسرائیل و فرانسه کار می کند وفعالیتهایش تماما برعلیه جنبش انقلابی ایران است . جهانشاهی نه سابقه مبارزاتی دارد ونه فردی است که هوادار تغییر و تحول جدی درایران باشد. این شخص تصور می کند با پرداخت مبلغی به این یا آن نویسنده سلطنت طلب می تواند جایگاهی در اپوزیسیون ایران برای خود بدست آورد تا از اینطریق اهداف اربابانش را بهتر تأمین کند.


مهرداد خوانساری: وی سفیر رژیم شاه در انگلستان بوده و از همکاران نزدیک دستگاه اطلاعات انگلیس می باشد. خوانساری یکی از سرسپردگان سیستم امپریالیستی است و هیچگونه سابقه مبارزه در جنبش ایران ندارد. مخالفت وی با حکومت اسلامی نه بخاطر مردم تحت ستم ایران بلکه با این رؤیای واهی صورت می گیرد که وی دوباره به مقام و منصبی دست یابدو ثروت پدری اش را در ایران بازستاند.

علیرضا نوریزاده : وی یک خبرفروش معروف است که درزمان رژیم شاه عضو ساواک بود. همانطورکه قبلا اسناد مربوط به همکاریهایش با ساواک را منتشر کردیم ، وی از سوی ساواک وظیفه داشت که روزها در محافل روشنفکری پرسه بزند و شبها در هتل تهران پالاس گزارش جاسوسی هایش را به ساواک می داد. بعد از روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران ، وی همانند مداحان و معرکه گیران مدتها در وصف خمینی قلم فرسایی می کرد و هنگامیکه نگران برملا شدن سوابق ساواکی بودنش گردیده بود ایران را ترک کرد. درسالهای گذشته با دریافت پول از عربستان سعودی به جاسوسی به نفع آنها پرداخته وبرای رونق کارش هر روز یکسری خبرهای دروغ را از شبکه های تلویزیونی لوس آنجلسی و اینترنت پخش می کند.

عبداله مهتدی : وی سالهاست که از کومله جدا شده و هیچگونه فعالیت سیاسی ندارد، هر چند برای طرح خودش نزد دستگاههای اطلاعات غرب تلاش می کند طوری وانمود کند که گویا وی یک جناح کومله است و تشکیلاتی دراختیاردارد. مهتدی مدتهاست کوشش می کند با سازمانهای خیانت پیشه ای نظیر سازمان اکثریت اتحاد ایجاد کند و عموما خط فکری اکثریت و سلطنت طلبهارا پیش می برد. درسالهای گذشته وی با دریافت پول از سفارت آمریکا در عراق و کارهای اطلاعاتی به نفع آنها امورات گذرانده است. عبدالله مهتدی برای اینکه نشان دهد تشکیلاتی دارد، بخشی از پولهای دریافتی اش را به عنصرحقیر و فرومایه ای بنام حمید بهرامی پرداخت می کند تا وی وب سایتی بنام بروسکه را برایش بچرخاند.

محسن مخملباف : وی یکی از شکنجه گرهای رژیم جمهوری اسلامی ایران است که همراه با احمدی نژاد و حسین شریعتمداری دردهه ۶۰ معروف به تواب سازان بودند. از آنجاکه دستگاههای اطلاعات غرب مخالف فعالیت اپوزیسیون حقیقی ایران هستند ونگرانند که درصورت قدرت گیری اپوزیسیون رادیکال ، در آینده منافع اقتصادی اشان به خطر بیافتد ، لذا به امثال مخملباف میدان فعالیت و امکانات می دهند به این امید که مهره دست نشانده و مطمئنی داشته باشند. چند سالی است که مخملباف با کمک دستگاه اطلاعات اسرائیل و فرانسه به محافل هنری غرب راه یافته و بنام «هنرمند» ونه شکنجه گر عرض اندام می کند. «باهوشهای » دستگاههای اطلاعات غرب مواظب باشند بدنبال محمد رضا مدحی ، محسن مخملباف با چند هنرپیشه هالیوود و حجاب اسلامی راهی تهران نشوند ؟!

رضا حسین بر: وی خودرا «مبارز» بلوچ معرفی می کند درحالیکه هیچ سابقه مبارزاتی به نفع خلق بلوچ و یا مردم ایران نداشته است. درسالهای گذشته حسین بر توسط صدای آمریکا و بی بی سی که متخصص مطرح کردن افراد بی مقدار می باشند بنام «شخصیت بلوچ» مطرح شده است. وی هیچ نقشی در مسائل اپوزیسیون ایران نداشته و ندارد. دوستان سابق حسین بر از وی بعنوان یک مزدور بی لیاقت آمریکا نام می برند.
حسن شرفی : وی معاون مصطفی هجری است که به غلط خودرا حزب دمکرات کردستان ایران معرفی می کنند. جریانی که مدتهاست هیچگونه اعتقادی به خط مشی و گذشته مبارزاتی این حزب ندارد و فقط برای سوء استفاده از نام حزب آنرا یدک می کشد. هجری وشرفی همانهایی هستند که بعد از پیروزی جورج بوش در دور دوم انتخابات ، ابلهانه به نیابت از جانب مردم ایران به بوش نوشتند «پیروزی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای بار دوم برای ایرانیان بطورکلی و مردم کردستان به طور اخص جای خوشحالی است» و از بوش تقاضا کردند که به فکرسرنگونی جمهوری اسلامی و «برقرار کردن حکومتی دمکراتیک» باشد.

موسی شریفی: وی یک عنصر آلت دست آمریکاست، برای اینکه خودرا در رأس مسائل مردم خوزستان قرار دهد، هردستوری که دستگاههای اطلاعات به او بدهند همان را اجرامی کند. شاید کمتر کسی در اپوزیسیون چنین نامی را شنیده باشد، چه رسد به اینکه عضو فعالی از اپوزیسیون لقب گیرد.

محسن سازگارا ، وی از مهره های اولیه سپاه پاسداران است که در تشکیل این سازمان آدمکشی نقش زیادی ایفاء کرد. سازگارا ، گنجی و حجاریان معماران اصلی سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعات ایران هستند. وی مدتی جانب خط مشی رفسنجانی راگرفت و ازجانب جناح رفسنجانی وظیفه یافت تا در آمریکا مستقر شود.

بدون شک هنگامیکه انقلاب ایران به ثمر برسد هیچیک از افراد فوق جرأت آمدن به ایران را ندارند چراکه مردم ایران عناصرجاسوس و خائن را نمی بخشند. از همین روست که افراد یاد شده هیچکدام موافق انقلاب و دگرگونی در ایران نیستند بلکه طرفدار یک نوع رفرمی هستند که سیستم حفظ شود و در رهبری آینده ایران یک نقشی ولو نقش نعش به آنها داده شود.
برعکس آنچه رژیم جمهوری اسلامی ایران درنظر دارد تا با پخش اسناد و فیلمهای ماجرای نفوذ دادن مدحی به اپوزیسیون ایران لطمه بزند، این اسناد ثابت کرد که خوشبختانه هیچ فرد جدی از اپوزیسیون ایران درمیان این جماعت خودفروخته نبوده است. ما بسیار خوشحالیم که اپوزیسیون ایران علی رغم تمام محدودیتها و افت وخیزهای گذشته ، در برابر دشمن سر خم نکرده است . جریانات و افراد جدی اپوزیسیون ایران هریک متناسب با امکانات و توان خویش همچنان با قامتی سرفراز با هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران به مبارزات خود ادامه می دهند.

فیلمهایی که رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران از رسانه های خود پخش کرده و تلاش می کند از اینطریق مردم را نسبت به اپوزیسیون بدبین و خودراموفق نشان دهد درزیر مشاهده خواهید کرد.

بخش چهارم
بخش سوم
بخش دوم
بخش اول

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری