هزینه سفر ۱۴۰۰ میلیاردتومانی سال گذشته خامنه ای پرداخت شده است اما هزینه سفر ۳۹۰ میلیاردتومانی امسال وی به تصویب دولت نرسید
افشاگریهای جناح احمدی نژاد علیه خامنه ای

یکی از نمایندگان مجلس بنام علی بنائی به بهانه انتقاد و خرده گیری از کارهای احمدی نژاد در عمل به افشاگری علیه خامنه ای دست زده است. بدون شک این اظهارات آگاهانه بوده و با رهنمود احمدی نژاد و رحیم مشایی صورت گرفته است، بنانی در مجلس گفته است:

«دولت در بودجه امسال باید390 میلیارد تومان برای اعتبارات سفر استانی مقام رهبری به قم اختصاص میداد که از این کار خودداری کرده است.

در سفر سال گذشته ایشان به قم٬ ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تصویب شده بود که دولت از گنجاندن آن در بودجه امسال خودداری کرده است.آنچه مسلم است به علت عدم اختصاص بودجه سفر مقام معظم رهبری٬ در حق مردم قم اجحاف شده است.»

هم اکنون هر دو جناح خامنه ای و احمدی نژاد به بهانه های مختلف علیه یکدیگر به افشاگری می پردازند ، درعین حال ارگانهای تحت اختیار خامنه ای نیز بمناسبت و بی مناسبت از رهبر و اختیارات خدائی ولایت فقیه داد سخن سرداده اند. درهمین رابطه علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران که به یکی از سخنرانان دائمی رهبر خامنه ای تبدیل شده است دیروز در آخرین سخنرانی اش گفته است:
بین اختیارات پیامبر، امام و ولی فقیه تفاوتی وجود ندارد و در تبعیت از امام معصوم هیچ فرقی بین حکم امام صادق و ولی فقیه ما وجود ندارد.»
وی در هر نشستی خامنه ای را با امامان مختلف مقایسه می کند و اکنون شأن خامنه ای را تاحد پیغمبر بالا برده بلکه بتواند احمدی نژاد را از تهیه و تدارک برای ارتباط مستقیم با امام منصرف کند.؟؟!!
براستی که چه عناصر نفرت انگیزی بر مملکت حاکم شده اند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱