برخلاف نظر دولت و رهبرخامنه ای ، هاشمی رفسنجانی رژیم سوریه را همطراز با رژیمهای دیکتاتوری لیبی ، بحرین و مصر می داند.

بدنبال بالا گرفتن دامنه اختلافات بین جناح خامنه ای و احمدی نژاد، این روزها فرصتی برای هاشمی رفسنجانی فراهم گردیده است تا بیش از پیش به نفع جناح خامنه ای موضع گیری نماید. وی درعین حال آرام ، آرام به طرح مسائلی می پردازد که با موضع گیریهای رسمی رهبر خامنه ای و دولت تحت اختیار احمدی نژاد اختلاف فاحشی دارد.
یکی از مسائل سئوال برانگیری که رفسنجانی طرح کرده است ، در یک کفه گذاردن رژیم سوریه با رژیمهای دیکتاتوری لیبی ، بحرین و مصر می باشد. از آنجا که رفسنجانی بخوبی از موضع احمدی نژاد در نزدیکی و اتحاد با رژیم سوریه آگاه است ، اکنون سعی می کند با زیر ضرب بردن رژیم سوریه از یکسو بازهم احمدی نژاد را در انظار عمومی ضعیف کند واز جانب دیگر چهره « منطقی و دمکرات» از خود نشان دهد. وی در مصاحبه با ایسنا بدون ذکر نام احمدی نژاد ، او و دولت طرفدارش را مورد انتقاد قرار داده و گفته است :
«آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بیخودی مصرف کردن که مردم میفهمند یک بازی است و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رای و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمیدهد. حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را میگیرند، ولی لعنت شان هم میکنند.»
وی پس از اینکه تلویحا احمدی نژاد را به خرید رأی در انتخابات گذشته متهم کرده در باره سوریه می گوید:
« میتوان منطقه را دید که مردم هوشیار، آگاه، مجاهد و مبارز شده اند. مردم یمن ماههاست در خیابان هستند و شهید میدهند. در لیبی نیز مردم میجنگند و کشته میدهند. در سوریه نیز مردم مقاومت میکنند. در بحرین که یک مظلمه ای است و هیچ پناهی نیز در این دنیا ندارند. در مقابل مردم در مصر موفق شدند و در جاهای دیگر حرکت آغاز شده و اینگونه حرکات ادامه دارد، چون مردم آگاه شده اند و حاضر نیستند که استبداد و وابستگی به استعمار را بپذیرند.»

به نظر می رسد اکنون که احمدی نژاد در دام بلندپروازیها و جاه طلبی هایش گرفتار آمده و سرنوشت نامعلومی دارد، رفسنجانی می کوشد خیلی آرام دوباره جایگاه بهتری در دستگاه رهبری رژیم برای خود دست و پا کند. چندی پیش نیز وی با فشار احمدی نژاد از ریاست مجلس خبرگان کناره گیری کرد، هرچند این کنار کشیدن بهانه ای شد که حرفهایش را محکم تر بزند و بقیه آیت الله ها و شبکه مساجد و ائمه جمعه را نیز دعوت کند تا در مقابل زور گوئیهای دولت ساکت نمانند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱