اعدام و سرکوب شعرا و آزادیخواهان در ایران ، نصب مجسمه خیام در مادرید

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران بخاطرسرپوش گذاشتن بر جنایات ارتکابی در داخل ایران هر از گاهی درخارج از کشور یک ژست فرهنگی بخود می گیرد تا افکار عمومی دنیا را فریب دهد.درماههای گذشته بعد از خیمه شب بازیهای فرهنگی در آلمان ، اکنون دانشگاه Filologia در مادرید را برگزیده اند تا با نصب مجسمه خیام این رژیم ضد علم را فرهنگ دوست معرفی کنند.
درحالیکه تاکنون شعرای بسیاری توسط این رژیم به جوخه های اعدام سپرده شده اند و هم اکنون صدها شاعر در سراسر ایران در زندانهای رژیم به سر می برند، آنها درنظر دارند با ترفند نصب مجمسه های شعرا برجنایات خود سرپوش بگذارند.
طبق برنامه ریزی سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا ، قراربود دیروز ساعت ۶/۳۰ دقیقه بعد از ظهر از مجسمه خیام در دانشگاه Filologia پرده برداری شود. بهمین منظور انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دراسپانیا به همراه عده ای از ایرانیان دمکرات و مبارزین اسپانیائی پیشاپیش درمحل حضور یافتند. هنگامیکه دست اندرکاران رژیم در نظر داشتند مراسم را افتتاح کنند ، شش نفر از جمعیت معترض با شعارهای مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران و در دست داشتن پلاکاردهای مربوط به اعدام زندانیان سیاسی مجسمه عمر خیام را با عکسهای شهدا پوشاندند. مزدوران رژیم که در حضور خبرنگاران از این اقدام بموقع نیروهای مبارز غافلگیر شده بودند درنظر داشتند یک درگیری فیزیکی ایجاد کنند. در این هنگام یکی از مزدوران رژیم بنام سیروس انتظاری توسط نیروهای مبارز تنبیه شد و بقیه مأموران و عوامل رژیم در پناه حمایت پلیس مادرید وارد سالن دانشگاه شدند.
از آنجاکه پلیس اسپانیا مانع ورود تظاهرکنندگان به سالن دانشگاه شد ، جمعیت معترض تا ساعت ۸ شب که پایان مراسم بود در بیرون از دانشگاه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران شعار سر می دادند. خبرنگاران از این مراسم و اعتراضات بموقع عکس و گزارش تهیه کردند و با شرکت کنندگان در تظاهرات مصاحبه نمودند.

انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اسپانیا


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱