احمدی نژاد بر سر دوراهی ! اصولگرا ؟ یا اصولگرای پیشرو ؟

نشانه های بروز انشعاب در «اصولگرایان پیشرو»

به نظر می رسد طرح دفتر خامنه ای برای جداسازی احمدی نژاد از رحیم مشایی تاحدی مؤثر واقع شده است. هرچند موقعیت کنونی جناحهاو رهبران آنان بسیار لرزان و ناپایدار است ، اما فشارسنگین مراکز دینی و مراجع تقلید به احمدی نژاد باعث شده است که وی تاحدی از دنباله روی بدون چون وچرا از رحیم مشایی فاصله بگیرد.
بطور مثال دیروز احمدی نژاد در سفر به قم از بردن رحیم مشایی وسایر افرادیکه جناح خامنه ای آنان را سران جریان انحرافی معرفی کرده است خودداری کرد. وی ترجیح داد در این سفر افرادی را باخود به قم ببرد که هیچگونه حساسیتی روی آنها نیست. خبرگزاریهای رژیم نام افراد همراه وی را چنین ذکر کرده اند :
«علي نيكزاد ، مهدي غضنفري ، مجيد نامجو و مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد احمدی نژاد»


درهمین رابطه قبل از سفر احمدی نژاد بیانیه ای به اسم جمعی از طلاب و دانشجویان قم پخش گردیده بود که خود نشان از قاطعیت جناح خامنه ای در بر خورد با جریان انحرافی راداشت. با وجودیکه یک روز قبل نیز خبردیگری منتشر شده بود که نشانی از سازش احمدی نژاد با جناح خامنه ای نداشت ، اما عقب نشینی وی هنگام سفر به قم دال بر آن است که او مردد مانده بین این دو جناح کدام را انتخاب کند.


موضع گیری احمدی نژاد به نفع مشایی را به نقل از وبلاگهای طرفدار خامنه ای در زیر مشاهده خواهید کرد:
«به گزارش جهان سایت عصر ایران نوشت: برخی مسوولان ، با اسناد و مدارک فراوانی نزد احمدی نژاد رفته و به طور مستند از برخی اقدامات غیرقانونی این افراد پرده برداشته و از رئیس جمهور خواسته اند از این جریان اعلام برائت کند. با این حال احمدی نژاد با تصریح بسیار پررنگ خود بر حمایت از این افراد ، نه تنها حمایت خود را تحکیم کرده ، بلکه پاسخ منفی بزرگ و معنی داری هم به منتقدان خودش داده است.»

بیانیه طلاب و دانشجویان قم که منجر به عقب نشینی احمدی نژاد شد به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقاي دکتر احمدينژاد رئيس جمهوري ولايتمدار ايران اسلامي سلام علیکم

ما دانشجويان و طلاب ولايي که مدافع ارزشهاي انقلاب و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستیم و مطابق همين مرام و مسلک خويش، طي 6 سال گذشته همواره به حمايت از رئيس جمهوري برخاستهايم که به تعبير مقام معظم رهبري حفظه الله تعالی، در مقايسهي با تمام دولتهاي بعد از مشروطه کارنامهي درخشان تري را در وادي خدمت از خود برجاي گذاشته است. اينک ضمن خرسندي از تشريففرمايي جنابعالي به شهر مقدس قم، خواهشمنديم که ضمن دوري و تبري از جريان انحرافي، و قطع کامل دستان این جریان از همراه آوردن سردسته ي فرقه ي مذکور خودداري نماييد تا مبادا شيريني استقبال و حمايت از شما به تلخي برائت از همراهتان مبدل شده و اين سفر در کام ما و شما تلخ شود.

در مسير حق پايدار باشيد

جمعی از طلاب حوزه علمیه قم و دانشجویان شهرمقدس قم


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱