رژیم بشار اسد با تکیه بر کمکهای مالی و لجستیکی رژیم جمهوری اسلامی ایران به کشتار مردم سوریه ادامه می دهد

باگذشت بیش از دوماه از آغاز جنبش اعتراضی بی سابقه علیه رژیم سوریه وبا وجود دستورات به ظاهر رسمی بشار اسد برای توقف کشتارها ،اما مردم بی دفاع این کشور همچنان روزانه تلفات سنگینی را متحمل می شوند.
از هنگام روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی درایران ، رژیم سوریه سالانه بیش از یک میلیارد دلار نفت بلاعوض از ایران دریافت می کند. علاوه براین انواع تجهیزات نظامی و لجستیکی چه برای ارتش سوریه و چه حزب الله لبنان از ایران تأمین می شود. همزمان با اوج گیری اعتراضات مردم سوریه ، رژیم ایران نیز به تکاپو افتاد تا این تنها حامی خود درمنظقه را سرپا نگهدارد. از آن پس رفت و آمد های سپاه پاسداران به سوریه بیشتر شده و افزایش کمکهای بلاعوض رژیم ایران به سوریه باعث دلگرمی بشاراسد برای تداوم کشتار مردم سوریه گردیده است.


در روزهای گذشته بخاطر اعتراضات گسترده جهانی برعلیه این جنایات ،عدنان محمود وزیر اطلاعات سوریه اعلام کرد برای خروج از بن بست در مذاکرات ملی و رفع بحران ارتش به یک عقب نشینی تدریجی از مناطق بانیاس در شمال غرب و سایر مناطق در حال اعتراض وبپا خاسته سوریه دست می زند. این گفته ها فقط در حد حرف باقیماند و بیشتر بخاطر جلوگیری از گسترش تظاهرات دراین کشوربود.


باوجودیکه طرح رژیم سوریه برای عقب نشینی فقط بیرون بردن تانکها از مناطق درگیری بود اما هنوز درعمل تانکها روزانه در دمشق ، حمص ، بانیاس و سایر مناطق سوریه به کشتار ادامه می دهند.
هم اکنون روزانه هزاران نفر تلاش می کنند تا از طریق مرزهای لبنان از سوریه بگریزند. باوجودیکه تعداد زیادی از فراریان زن و کودک هستند اما رژیم سوریه شرمی ندارد تا تمام آنهارا به رگبار مسلسل ببندد.


خبرگزاریهای رسمی تعداد کشته های اخیر در سوریه را ۷۰۰نفر و بازداشتیها را هزاران نفر گزارش کرده اند.اتحادیه اروپا و آمریکا تاکنون محتاطانه اقدامات سوریه را محکوم کرده و به جز چند مورد تحریم سمبلیک ممنوعیت ورود رهبران سوری به اتحادیه اروپا کار جدی دیگری انجام نداده اند. درواقع برای آمریکا و اتحادیه اروپا اهمیتی ندارد که مردم سوریه در چه شرایطی به سر می برند و چگونه بدست این رژیم ضد مردمی روزانه به خاک وخون کشیده می شوند. آنچه برای آمریکا و اتحادیه اروپا مهم است ، همانطورکه در تونس و مصر شاهد بودیم ، اینکه چه کسی جایگزین دیکتاتورقبلیمین خواهد شد، یا شاید در اثر تحولات بعدی خدشه دارشود!!

اگرجز این ملاحظات باشد کشتار در سوریه و ایران تا هرزمانی که ادامه یابد قطعنامه های آنان ازحد موضع گیریهای رسمی و کمرنگ و دیپلماتیک فراتر نخواهد رفت. آنها هنگامی وارد درگیری جدی با دیکتاتورها می گردند وبه ظاهر از اپوزیسیون این قبیل کشورها به حمایت بر می خیزند که مطمئن شوند نیروی جایگزین دیکتاتور قبلی بطور کامل در خدمت آنها می باشد. هر آینه این شرایط فراهم شود ، آنوقت سیاستی را اتخاذ می کنند که درگذشته در مقابل صدام حسین در عراق و هم اکنون دربرابر دیکتاتور لیبی پیش گرفته اند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱