بایکوت احمدی نژاد در سفر به قم و خرمشهر

با وجودیکه احمدی نژاد تسلیم گروه حزب الله قم گردید و در سفر اخیر به شهراز بردن رحیم مشایی و اطرافیان نزدیک وی خودداری کرد، اما کسی هم از وی استقبال نکرد. در همین رابطه رقبای احمدی نژاد که اکنون بخاطر بالاگرفتن اختلافات بخشی از حقایق را می نویسند گزارش سفر احمدی نژاد به قم و خرمشهر رانیز متشرکرده اند،
خبرآنلاین گزارش سفر رئیس جمهوربرگزیده نظام اسلامی را چنین نقل کرده است:

«محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه برای دومین بار در یک هفته گذشته به جای سخنرانی در میان مردم در جمع های محدودی سخنرانی کرد.

در حالی که روز سوم خرداد توقع بود رئیس جمهور بر اساس عرف همه ساله روسای جمهور سری به خرمشهر بزند اما او بازدید از پالایشگاه آبادان و سخنرانی در جمع تعدادی از پرسنل و مدیران نفتی را به رفتن به مسجد جامع خرمشهر و بودن در جمع مردم ترجیح داد.

شاید از اینکه سال گذشته - مثل همان روز - قول آب شرب سالم را به مردم این شهر داده بود و پروژه ای را در آن روز افتتاح کرده بود و حالا مردم وفای عهدی ندیده بودند شرمنده بود.

روز پنجشنبه نیز رئیس جمهور به آخرین سفر از دور سوم سفرهای استانی هیات دولت رفت. اما نه جلسه کابینه در استان قم تشکیل شد و نه اعضای هیات دولت رئیس جمهور را همراهی کردند.

سفر رئیس جمهور به حوالی قم یادآور دور اول سفرهای استانی محمود احمدی نژاد بود. سفرهایی که او مصمم و پرقدرت از هلیکوپتر پیاده می شد و بعد از حداقل 45 دقیقه سخنرانی پا در رکاب هلیکوپتر می گذاشت تا به شهر بعدی برسد. سفرهای روزانه ای که خیلی از وزرا را از پا می انداخت و خیلی از خبرنگاران را خسته می کرد.

احمدی نژاد برای سرعت بخشیدن به سفرش در قم از همان وسیله ای که در دور اول سفرها استفاده می کرد بهره جست اما این بار مردم از روی زمین برای او دست تکان ندادند.»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱