بمباران شیمیائی کردها توسط ارتش ترکیه و سکوت جامعه جهانی
دولت اسپانیا از تظاهرات مسالمت آمیز جلو سفارت ترکیه جلوگیری کرد

در روز ۳۰ اکتبرحزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) اطلاع داد دراثر بمباران شیمیائی ارتش ترکیه ۲۴ تن از نیروهای این سازما ن جان باخته اند. پس از آن چند نفر دیگر نیزبه شمار قربانیان اضافه شد که طبق اخبار دریافتی تاکنون به رقم ۳۱ تن جان باخته رسیده است. باوجودیکه پیکر قربانیان این جنایت توسط پ ک ک به سردخانه پزشکی قانونی ملاتیه سپرده شد و از همه خبرنگاران دعوت شد تا از نزدیک این اقدام ضد بشری دولت ترکیه را مشاهده کنند، اما رسانه های جهانی که عموما زیر سیطره و کنترل دول امپریالیستی می باشند از انعکاس این کشتار وحشیانه خود داری کردند.


دیروز سوم نوامبر به دعوت هواداران حزب پ ک ک در اسپانیا عده ای از نیروهای مبارزدر اعتراض به جنایت ارتش ترکیه درنظر داشتند جلو سفارت ترکیه درمادرید تظاهرات کنند. برطبق گزارش هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که خود در زمره شرکت کنندگان بودند، پلیس اسپانیا از تجمع آنان جلوگیری کرد وبهانه آنرا داشتن رابطه خوب با دولت ترکیه ذکر نموده اند.


نیاز آمریکا و اروپا برای غلبه بر اسلام افراطی در خاورمیانه موجب شده است تا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به یک مهره کاملا سپرده امپریالیسم جهانی تبدیل شود. از آنجا که حمایت و پشتیبانی آمریکا طی دهه های گذشته از بنیادگرایانی نظیر خمینی ، بن لادن ، ملاعمر و سایردیکتاتورهای بدون شنل مذهبی در خاومیانه با شکست مواجه شده است ، اکنون آمریکا عنصر سرسپرده ای بنام رجب طیب اردوغان و همقطارانش را بخدمت گرفته ، به آنها نقش «اسلام مدرن»اعطا نموده تا بتواند با جابجایی دیکتاتورها درجهان اسلام اهداف سیاسی و اقتصادی خودرا تثبیت کند.


از آنجا که هرتصمیم آمریکا مورد تأیید اروپا و صد البته سازمان ملل متحد نیز قرار خواهد گرفت، لذا مدتی است اروپا و آمریکا هماهنگ با تمام رسانه های گروهی تحت نفوذ خود چشم بر جنایتهای دولت ترکیه بسته اند. در تکمیل این سناریو طی ماههای گذشته هر اتفاق مهمی در دنیا رخ داده است به بهانه ای برای ترکیه نقشی قائل شده اند. سرتا سر مطبوعات ، اینترنت و رادیو تلویزیونهای دنیا مملو از تبلیغاتی است که از«درایت» نخست وزیر ترکیه و « نمونه بودن» اسلام حاکم بر این کشوربه تعریف و تمجید نشسته اند. حربه دیگری که در دست اردوغان قرار داده اند آزاد گذاردن صوری وی برای پرخاش و ستیزظاهری به اسرائیل است، چراکه درگذشته حملات لفظی و تبلیغات ضد اسرائيلی رژیم جمهوری اسلامی ایران موجب شد تا اعتبار این رژیم نزد توده های نا آگاه عرب ارتقاء یابد و اکنون این حربه به اردوغان سپرده شده است.
وی اکنون خودرا مدافع سازمان حماس در غزه معرفی می کند وبی وقفه تلاش می نماید پرچم حمایت از سازمانهای بنیادگرا در سراسرجهان را از دست جمهوری اسلامی ایران بریابد.


اعمال فریبکارانه دولت ترکیه درهماهنگی تنگاتنگ با دولتهای غربی به حدی آشکار است که هر فرد اندک آگاهی پی به این سناریو ساخته و پرداخته آمریکا خواهد برد.آمریکا از یکسو سازمان حماس را یک سازمان تروریستی می داند، اسرائیل را نه فقط دوست خوب، بلکه خودرا مدافع بی چون وچرای آنها معرفی می کند، اما درهمان حال تبلیغات به راه انداخته که «اسلام مدرن ترکیه» نمونه مورد پسند آمریکاست ورجب طیب اردوغان نیز میزبان سران حماس و مدافع این سازمان تروریستی می شود.!؟
آمریکا به حدی در مطرح کردن ترکیه و سپردن نقشی درجهان به این کشوراصرار می ورزد که اردوغان وکشورش را که هیچوقت توانایی مالی وحتی سیاسی - نظامی آنرا نداشته اند تا فراتر از ترکیه خودرا به یک جریان اسلامی بشناسانند، اکنون که بخشی از سودان از سلطه مسلمانان افراطی آزاد شده اردوغان را بعنوان «اولین رهبر» کشور«مسلمان مدرن» به سودان اعزام کرده اند تا به مسیحیان جدا شده از مسلمانان بنیادگرا درس مسلمانی دهد؟


به سخره گرفتن افکار عمومی دنیا توسط آمریکا واروپا باعث شده است که اکنون سراسرمردم دنیا بر علیه نظام سرمایه داری دست به اعتراض زده اند. خیزشهای مردم به ستوه آمده فقط محدود به ایران و کشورهای عرب و آسیا یی نمی باشد. خوشبختانه اکنون مطالبات مردم دنیا به خاورمیانه ، وال استریت آمریکا ، یونان و فرانسه محود نمی شود، این جنبش رو به گسترش همه کشورهارا در نوردیده است. در پرتوهمین خیزشهاست که شبح بحران سرمایه داری ناقوس فروپاشی این نظام را بصدا در آورده، آزادیهای واقعی و امید به آینده ای بهتردر سراسر گیتی بال گسترده است.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری