طرفداران خامنه ای رمز حل مشکلات کشوررا پیدا کردند ؟!
«آقای احمدی نژاد بار دیگر و در برابر دیدگان جهانیان بر دستان مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی همچون سال ۸۴ بوسه زنید.»

این روزها طرفداران خامنه ای با نادیده گرفتن سخنان دائمی احمدی نژاد مبنی بر نفی نقش رهبری علی خامنه ای ، از وی دعوت کرده اند تا باردیگر بر دستان خامنه ای بوسه زند. خبرگزاری «محرمانه آنلاین» که عموما نظرات بیت رهبری را منعکس می کند چنین نوشته است:
«رییس جمهور ولایی شرایط سیاسی کشور ایجاب می کند، علی رغم همه جانبازی های شما برای ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر و در برابر دیدگان جهانیان بر دستان مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی همچون سال ۸۴ بوسه زنید تا این بوسه عشق خط بطلانی بر توطئه های خناسان باشد.»

این تقاضای حامیان خامنه ای درحالی صورت گرفته است که احمدی نژاد بطور آشکار نقش رهبری علی خامنه ای را انکار می کند، برخلاف اندیشه های رهبرخامنه ای و طرفدارانش سخن می گوید و همه چیز را به ولایت فقیه ختم نمی کند. وی در اجلاس سراسری استانداران در ۱۲ مهر گفته است:
«اگر ما بخواهیم به جوامع بشری بگوییم که بیایید و شیعه شوید تعصبات اجازه نمیدهد ولی اگر مردم را به برقراری حکومت انسان کامل که خود آنها نیز نقش دارند دعوت کنیم هیچ مانعی به وجود نخواهد آمد.»
علاوه براین احمدی نژاد نه فقط خود و اسفندیار رحیم مشایی را «جریان انحرافی» نمی داند بلکه برخلاف نظرخامنه ای بهرمناسبتی به دفاع خود از مشایی پافشاری می کند. سایت فرارو در۱۶ مهر اظهارات احمدی نژاد را درخصوص مشایی چنین نقل کرده است:
«۲۵ سال است که مشایی را می شناسم و در این مدت نماز شبش ترک نشده، او همچون شهید بهشتی مظلوم است و شک ندارم خداوند مزد مظلومیت او را طوری خواهد داد که همه متحیر خواهند شد. »

این گفته های احمدی نژاد درحالی صورت می گیرد که طرفداران خامنه ای کلید موفقیت بر تمام مشکلات کشور را تبعیت بدون چون وچرا از رهبرخامنه ای ارزیابی می کنند. رهبری که بطور کلی پایه های مشروعیت و جایگاهش نزد عموم مردم ایران متزلزل شده و حتی افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی نیز که نقش مهمی در به قدرت رسیدنش ایفاء کردند اکنون وی را قبول ندارند.

درحالیکه علی خامنه ای همواره از بیداری اسلامی داد سخن سرمی دهد و اخیرا «همایش بیداری اسلامی» را با شرکت ده ها جریان تروریستی منطقه برای الگو قراردادن جمهوری اسلامی ایران درتهران برپا کرد، اما رفسنجانی عکس این نظررهبر را بیان کرده است. رفسنجانی در مورد الگوسازی جمهوری اسلامی گفته است :
«اگر ما توانستیم جامعه ای صالح، سالم و صادق داشته باشیم، نیاز به تبلیغ برای صدور انقلاب نداریم، چرا كه خود مردم به سراغ ما خواهند آمد.»

رفسنجانی نه فقط درمورد صدور انقلاب بلکه در زمینه اداره امورکشور نیز با خامنه ای درتعارض است . وی در باره وضعیت داخلی ایران گفته است:
«آثار دروغ، تهمت، بداخلاقی و بی حساب و كتاب حرف زدن به سرعت در جامعه گسترش مییابد و مانند خوره پایه های اعتماد مردم را از بین میبرد.»

درحالیکه احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور و رفسنجانی بعنوان یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی آشکارا بر ضد مواضع خامنه ای موضع گرفته اند، آخوندهای بیت رهبری تمام مخالفتهارا «به فال نیک» گرفته ، از احمدی نژاد تمنا کرده اند تا یکبار دیگر بوسه آتشینی بر دست پیشوا بزند، شاید به خیال باطل آنها مشکلات کشور حل شود؟!

جای شکی نیست که اینگونه اظهارات نه از روی سادگی طرفداران خامنه ای بلکه به قصد فریب و شکاف اندازی بین احمدی نژاد و طرفدارانش صورت گرفته است.درمرحله کنونی که خامنه ای و نظامش از هرسومورد تهاجم است ، آنها تصور می کنند درصورت کنار آمدن با احمدی نژاد می توانند بر سایر مخالفین و اعتراضات فزاینده کارگران و اقشار کم درآمد جامعه فائق آیند و به سیاق گذشته بر اسب زرین خود بتازند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری