ناموس حزب الهی ها را بهترو بیشتر بشناسیم !


سعید حدادیان از مداحان تهران و مرید رهبر خامنه ای اخیرا گفته است : « چادر و ولایت فقیه «ناموس» مداحان است و نیروهای جوان حزب اللهی باید راه «حاج بخشیها» در برخورد با مقامهای متخلف دولتی را ادامه دهند.»


حدادیان در ادامه خزعبلاتش ادعا کرده است : «ما هرگز اجازه نمیدهیم حریمها و نوامیس ما همچون چادر و ولایت فقیه، در این جامعه مورد بی احترامی واقع شود و در برابر این بی حرمتیها هرگز سکوت نخواهیم کرد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجو٬ وی ضمن دفاع از فعالیتهای مداحان افزوده است: «ما به عنوان عضوی از یک جریان نمیتوانیم در برابر برخی بی حرمتی ها سکوت کنیم.»


حدادیان در واکنش به انتقادها از منصور ارضی به خاطر تشویق هواداران خود برای کشتن اسفندیار رحیم مشایی نیز گفته که «من خود را فدایی حاج منصور میدانم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمله گروهی از حزب اللهی ها {حاج بخشی} در سال ۱۳۷۷ به عطاءالله مهاجرانی وزیر وقت ارشاد اشاره کرد و از نیروهای جوان حزب اللهی خواست راه آنها را ادامه دهند. این اظهارات حدادیان مقدماتی است برای برخورد حزب الهی ها با طرفداران احمدی نژاد و دولت وی.
به گفته حدادیان «در حال حاضر که امثال حاج بخشیها پیر شدند این وظیفه به گردن ما افتاده است.»


انصار حزب الله در نماز جمعه ۱۳ شهریور سال ۱۳۷۷ در اعتراض به سیاستهای دولت محمد خاتمی به وزیر وقت کشور {عبدالله نوری} و وزیر وقت ارشاد {عطاءالله مهاجرانی} حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
از جناح «اصولگرا» تا کنون منصور ارضی و حدادیان بطور آشکار خواستار کشتن رحیم مشایی گردیده اند. بدون شک این یقه درانیهای لومپن سخنرانان رهبر نمی تواند بدون اجازه و اشاره وی صورت گرفته باشد..


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری