درحالیکه مردم از روحانیت و آخوندها متنفرند ، رژیم درنظر دارد تعداد آنهارا درتهران به ۲۰ برابر افزایش دهد

درشرایطی که روز بروز بر تنفرعمومی مردم نسبت به آخوندها افزوده می گردد و طی ماههای اخیر بارها مردم درمعابر عمومی به طلبه ها حمله ورشده ، از روی نفرت تا حد مرگ آنهارا مورد ضرب و شتم قرار داده اند ، سران رژیم درنظر دارند تعداد این قشر انگل را در تهران به ۲۰ برابر افزایش دهند.

این اظهارات سران رژیم که در سایت نسیم آنلاین اعلام شده به قرار زیر است


حجت الاسلام رشاد: تعداد طلاب حوزه علميه تهران در شأن پايتخت ام القراي اسلام نيست/
شايد کمتر کسي بداند با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، هنوز طلاب محرومترين قشر هستند و شهريه آنها از صدهزار تومان تجاوز نميکند


رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي صبح امروز در نشستي خبري با بيان اين مطلب اظهار داشت: در حوزه تهران در حال حاضر داراي 60 برادران و 40 مدرسه خواهران و در مجموعه 9 هزار طلبه و 200 مدرس فعال هستند و 10 کرسي خارج فقه و اصول داير است که پررونقترين آنها کلاس رهبر معظم انقلاب است.

به گزارش خبرنگار «نسيم»، نشست خبري مراسم افتتاحيه آغاز سال تحصيلي حوزهه های علميه استان تهران صبح امروز با حضور حجت الاسلام علي اکبر رشاد در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.
حجت الاسلام رشاد با مروري تاريخي به سير تشکيل و توسعه حوزه علميه تهران اظهار داشت: طي 200 سال اخير حدود 140 مدرسه و 40 باب ساختمان حوزه علميه تهران ساخته شده است. وي با بيان اينکه سابقه علمي حوزه تهران در حوزه حکمت و فلسفه، کلام و تفسير و هيآت نجوم بسيار پربار است و پيش از تاسيس حوزه قم مهمترين حوزه اين منطقه بود.
وي اظهار داشت: حوزه علميه تهران طلايه دار نهضت مشروطيت بود و فضلا و علماي ما که پيشآهنگان اين امر بودند در اين مبارزات شهيد شدند.
وي افزود: حوزه علميه تهران در حال حاضر داراي 60 برادران و 40 مدرسه خواهران و در مجموعه 9 هزار طلبه و 200 مدرس فعال هستند. و 10 کرسي خارج فقه و اصول داير است که پررونقترين آنها کلاس رهبر معظم انقلاب است.
وي با بيان اينکه تعداد طلاب حوزه علميه تهران در شأن پايتخت ام القراي اسلام نيست، اظهار داشت: اين جمعيت بايد 20 برابر شود.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری