طرفداران « دولت مهرورز» احمدی نژاد از خواندن کیهان حسین شریعتمداری به « ناراحتی سلامت روان » دچار می شوند

بدنبال اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی اخیر که هریک از جناحهای دولت و خامنه ای یکدیگر را متهم به این اختلاس کلان می نمایند ، اکنون طرفداران دوجناح به موضع گیریهای صریح تری علیه یکدیگر دست زده اند.


علی رغم داد سخنها پیرامون این اختلاس ، اما هنوز هیچکدام از سران دوجناح حاضر نیستند رابطه خودرا با متهم اصلی این پرونده بیان نمایند. آنها هر روز در تبلیغات و سخنرانیهایشان از مردم حرف می زنند و پی گیری موضوع را بخاطر «دفاع از حق مردم» ذکر می کنند ولی به مردم اعتماد ندارند بگویند: چه عواملی و چه کسانی درگیر بودند که یک فرد توانسته ۳۰۰۰ میلیارد تومان دزدی کند. چه قدرتی پشت سروی بوده که از داشتن یک گاوداری به صاحب ۳۸ کارخانه بزرگ فولاد سازی و غیره تبدیل گردیده است ؟ ا

درهمین رابطه انصار نیوز مقاله ای را منتشر کرده است که تاحدی بیانگرشدت درگیری بین دوجناح احمدی نژاد و خامنه ای می باشد.


« چرا "شریعتمداری" هیچگاه از مدیریت بانک صادرات نامی نمیبرد؟
برادر حسین مراقب باشید دزدها به دست شما فرار نکنند!

با توجه به مسئولیت مستقیم آقایان جهرمی (رئیس بانک صادرات)، پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و رحمانی فضلی (رئیس دیوان محاسبات اداری و منصوب جناب آقای علی لاریجانی) چرا آقای شریعتمداری هیچگاه حتی نامی از آنها نمیبرد و نمیخواهد تا در این زمینه پاسخگو باشند؟


روزنامه کیهان در مطلبی به قلم مدیر مسئول آن، حسین شریعتمداری؛ بار دیگر به دولت تاخت و با فرار به جلو و پاک کردن صورت مساله، اختلاس سه هزار میلیاردی را به گردن دولت انداخت تا جریانات مطبوع وی که باید در این ماجرا پاسخگو باشند در امان بمانند.

به گزارش ابصارنیوز، حسین شریعتمداری که حتی یک روز سابقه حمایت از احمدی نژاد را ندارد، و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز در حالی که موج عدالت خواهی نام احمدی نژاد را به صندوقها میریخت به ستاد حمایت از علی لاریجانی تبدیل شده بود، در حالی امروز برای دولت امر و نهی میکند و خود را دوستدار آن معرفی میکند که اولین حملات خود را در همان سالهای اولیه دولت نصیب رئیس جمهور مردمی کشورمان کرد.

یادداشت "خرمای خشک و شربت آبلیموی خنک" را فراموش نکرده ایم که حسین شریعتمداری (چهره غیرفرهنگی سالهای قبل و چهره باصطلاح فرهنگی این روزها!) در آن به تمسخر ساده زیستی و حسن انجام کار دولت مهرورز پرداخت و نوشت: «شاید تصویب کنندگان مصوبه های یاد شده بر این باور باشند که اختیار کارکنان دولت در دست دولت است که سخنی منطقی و قابل قبول است اما فقط در حوزه الزامات شرعی و قانونی و نه در همه امور و از جمله امور شخصی، چرا که کارکنان دولت در اختیار دولت هستند ولی "برده" دولت نیستند که دولت بتواند در حوزه کاملا شخصی و سلیقه ای آنان دخالت کرده و امریه صادر کند.»

هر کس طی سالهای گذشته از وزیران گرفته تا افرادی همچون شریعتمداری، ظاهر حمایت از دولتی را که مورد تایید رهبری گرانقدر و معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته بود را به خود گرفت، این روزها پرده از چهره افکنده و رگه های نفاق و دورویی را در خود ظاهر ساخت. و تمایلات ضد دولتی خود را که طی سالیان گذشته آنها را مخفی میکردند را نمایان ساختند.
 
ديگر اي گندم نماي جو فروش/ با رداي عجب، عيب خود مپوش

پیشانیهای پینه بسته خوارج فراموش شدنی نیست، همین پینه های ظاهرپرستان دنیاپرست و ظاهربین فرق امیرالمومنین را شکافت تا امروز الگوی بشر در مقابله با فتنه های زمانه باشد، و به قول حضرت حافظ که میگفت:

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است بو/ از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند

صوفیان ظاهرپرست که دکانی برای خود راه انداخته بودند، از عشق فهمی ندارند و محبت در پیشخوان منازل آنها، اسنادی است برای پرونده سازی علیه کسانی که مخالف نظر آنان باشند، خواه مومن باشند خواه کافر؛ و این داستان تکفیر غصه همیشگی رهروان راه حق در طول تاریخ بوده است.
 
حسین شریعتمداری در یادداشت اخیر خود کشف اختلاس معروف را به خود نسبت داد تا از غافله کاشفان این روزها عقب نماند، «کیهان خبر داده بود»، «کیهان نوشته بود»، «کیهان اسنادی در اختیار دارد»، و کیهان چه و چه از جمله واژگانی است که کمتر مخاطبی از آن بی اطلاع است.

اما نکته قابل توجه در یادداشت اخیر، فرار به جلو وی و جریان مطبوع وی از این ماجراست، رئیس جمهور با صراحت تمام در سفر استانی به اردبیل از دستگاه قضائی خواست تا با هرکس در هر لباس مقدسی که این اختلاس را انجام داده برخورد کرده و عوامل آنرا محاکمه و به مردم معرفی کند.

صراحت کلام رئیس جمهور در کنار تاکتیک رسانه ها و جریانات تکفیری که سعی در القای انجام اختلاس ۳هزار میلیاردی توسط جریان خودساخته و موهوم انحرافی دارند، نشان دهنده صداقت دلوت و در عوض ترس جریان تکفیری از افشای پرونده اختلاس است. و در این بین روزنامه کیهان نیز با یادداشت اخیر خود ماموریت شلوغ کردن صحنه و فراری دادن دزدها را دارد.

بد نیست آقای شریعتمداری به سوالات زیر پاسخ دهد:

۱- ایشان در انتخابات سال ۸۴ حامی کدام کاندید انتخابات ریاست جمهوری بودند؟

۲- با توجه به مسئولیت مستقیم آقایان جهرمی (رئیس بانک صادرات)، پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و رحمانی فضلی (رئیس دیوان محاسبات کل کشور و منصوب جناب آقای علی لاریجانی) چرا آقای شریعتمداری هیچگاه حتی نامی از آنها نمیبرد و نمیخواهد تا در این زمینه پاسخگو باشند؟

۳- هدف روزنامه کیهان از تحمیل عقیده خود به قوه قضائیه مبنی بر دست داشتن جریان موهوم انحرافی در اختلاس مذکور چیست؟ آیا عدالت دستگاه قضایی را قبول ندارد یا گمان میبرد روزنامه مطبوعش علاوه بر انجام کارهای امنیتی و اطلاعاتی به گفته خود، حق قضاوت را نیز به تازگی کسب کرده است؟

بهتر است این روزنامه با مدیر مسئولی شریعتمداری به کار مطبوعاتی خود و اسناد در دسترسشان مشغول باشند و کار قضاوت را به دستگاه قضایی واگذار کنند.

شریعتمداری در بخشی از یادداشت خود نیز طبق سیاق گذشته بازهم رئیس جمهور را نصیحت کرده تا خود را از محاصره حلقه موهوم انحرافی خارج کند، به ایشان توصیه میشود به جای تعیین و تکلیف برای رئیس جمهور مملکت، کمی دوستان مسئول خود را در قضیه اخیر نصیحت کرده تا از زیر مسئولیت شانه خالی نکنند.

ناگفته نماند شریعتمداری در یادداشت اخیر ضمن اتهام زنیهای ذکر شده، همچنان از نخواندن روزنامه کیهان توسط دکتر احمدی نژاد ناراحت است، وی نوشت: «اکنون رئیس دفتر آقای احمدی نژاد باید توضیح بدهد چگونه ادعا میکند که اختلاس بانکی اخیر توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار گرفته بود و چرا این دروغ بزرگ را به ریاست محترم جمهوری انتقال داده و ایشان نیز در سخنرانی خود با قاطعیت آن را تکرار کرده اند. رئیس جمهور محترم که به گفته خودشان روزنامه نمیخوانند! بنابراین، دروغ یاد شده به یقین- یا به احتمال زیاد- بایستی از سوی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد به ایشان القاءشده باشد!»

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رئیس جمهور هیچگاه نگفته «روزنامه نمیخواند» بلکه گفته بودند «روزنامه کیهان و شرق نمیخواند»؛ از اینرو مشخص میشود که روزنامه کیهان علاوه بر اتهام زنی، تهمت، دروغ و غیبت، در تحریف سخنان بزرگان نیز دستی بر آتش دارد.

در ثانی خواندن کیهان موجب ناراحتی سلامت روان و ایجاد فضای شک و تردید در جامعه خواهد شد، بنابراین نه تنها آقای رئیس جمهور کاری بسیار درست در نخواندن روزنامه (بخوانید مرکز اسناد محرمانه و سری) انجام میدهند، بلکه توصیه میشود دیگران نیز از خواندن این روزنامه یا بولتن محرمانه و سری اجتناب کنند.
 
در نهایت باید گفت یکی از شعارهای مردمی در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مورد دکتر احمدی نژاد دادن لقب "دزدگیر" به ایشان بود، خاصیت دزدگیر این است که به محض انجام سرقت و یا قصد انجام آن به صدا در میآید، و دزدان هم مجبور به فرار میشوند، اما فقط یک دسته از دزدان هستند که فرار نمیکنند، و آن هم "دزدان بی چشم و رو" نام دارند که نه تنها دزدی میکنند بلکه فریاد بر میآورند که "آی دزد را بگیرید"...! »


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری