هردم از این باغ بری می رسد!


هرچه برشدت اختلافات سران رژیم افزوده می گردد و ابعاد جنایات و دزدیهای آنها برملا می گردد، آنان حریص تر از گذشته به طرح اوهام می پردازند. تازه ترین ادعای مردم فریبانه ایکه طرفداران خامنه ای در رقابت با احمدی نژاد به آن دست یازیده اند گفته های سفیهانه آيت الله عبدالنبي نمازی است. «کشف» جدید نماینده کاشان ازاین قراراست که وی ادعا کرده است: «براساس آيات قرآن نصب رهبر از حيطه اختيارات بشر خارج است و كاري خدايي، الهي و آسماني است.»

نمازی ادعا کرده است « در ميان رهبران شيعه كسي را پيدا نميكنيد كه اهل دنيا و ماديگري باشد. و...تمام رهبران دنيا پرونده هاي اخلاقي و مالي دارند اما رهبران شيعه اينگونه نيستند» این دروغهای آیت الله نمازی در حالی صورت می گیرد که هم اکنون اختلاف شدیدی بین دوجناح خامنه ای و احمدی نژاد جریان دارد تا گریبان خودرا ازاختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خلاص کنند.
کاملا واضح است که نمازی با اینگونه توهم پراکنی ها درنظر دارد «جریان انحرافی» به رهبری احمدی نژاد را که مدتهاست ادعا می کند با «امام زمان» رابطه مستقیم دارد مرعوب نماید و در انتخابات آینده جریان مشایی - احمدی نژاد را کنار بزنند.


خبرگزاری ایرنا که سابق بطور کامل درکنترل طرفداران احمدی نژاد بود و چندی است هواداران خامنه ای بدان دست انداخته اند اظهارات تمسخرآمیز آخوند نمازی راانعکاس داده است


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری