سردمداران حاکم برایران ، عاجز ازحل مشکلات اقتصادی - اجتماعی ،اکنون موعظه سرداده اند که مردم دخترانشان را بفروشند.

یکی از سخنرانان مرتجع نزدیک به رهبری بنام حجت الاسلام قرائتی اخیرا خزعبلاتی را به زنان و دختران توصیه کرده است که فقط در شأن دین مداران رژیم می باشد. گویا غارت و چپاول سالانه صدها میلیارد دلار درآمد نفت و سایر منابع ایران کفاف ثروت اندوزی و جاه طلبی های سران رژیم را نداده ، اکنون با توسعه مراکز صیغه و دعاخوانی درنظر دارند دختران وزنان را تشویق کنند تا از همسران آینده اشان اخاذی کنند.

گردانندگان مراکز دینی رژیم نیک می دانند هنگامیکه بجای ازدواج و تشکیل خانواده دختران و پسران جوان به مراکز صیغه خوانی مراجعه کنند درآمد بازهم بیشتری نصیب آنها خواهد شد. از همین روست که بجای پرداختن به عوامل اصلی معضلات اجتماعی ، تلاش دارند با باورهای عصر جاهلیت مردم را سرگرم کنند و از رهگذر این بازار داغ خود طرفی ببندند.

بخشی از اظهارات قرائتی به شرح زیر می باشد


قرائتی: دخترهای ما آرایش می کنند و مفت میگویند: نگاهم كن!

اسلام چقدر به زن گفته تو گران هستی، و زنها چقدر نمیفهمند و خودشان را در خیابانها حراج میكنند. میگوید: پسر میخواهد به تو نگاه كند، باید پول بدهد. اگر خواستی همیشه به تو نگاه كند باید خرجی تو را بدهد. دخترهای ما خودشان را آرایش میكنند، مفت میگوید: نگاهم كن. یعنی اسلام گفته ارزش داری، دختر میگوید حراج هستم. حالا ببینید اسلام طرفدار زن است یا خود زنها طرفدار... اگر حتی برای یك ساعت، برای یك ماه، برای یك هفته خواستی صیغه كنی، صیغه محرمیت، آن هم باید پول بدهی. خوب دیگر چه؟ اینها حرف دارد. منتهی من میخواهم همه را بگویم تند تند میگویم.

آیاتی كه مربوط به حقوق خانواده است، صدها آیه است. و من میخواهم در دو تا سه تا نیم ساعت تمامش كنم. فقط بدانید كه من غرضم این است. یك دانشجوی رشته حقوق، یك دانشجوی حقوق بداند كه اسلام اینها را دارد ما حرف تازه ای از دنیا در مسائل انسانی نداریم.

مهریه مخصوص اسلام است؟ نه، خود حضرت شعیب هم كه گفت دخترم را به موسی میدهم، گفت: به شرطی كه هشت سال برای من چوپانی كنی. حالا بعضیها میگویند: این مهریه نیست شرط ضمن عقد است. حالا به هر حال یا مهریه یا شرط ضمن عقد، بالاخره دخترش را داد و پول گرفت. حالا اسمش را لبو بگویی یا چغندر پخته. یكی است. شرط ضمن عقد باشد یا مثلاً مهریه باشد. بالاخره هزارها سال قبل از اسلام پیغمبری به نام شعیب دخترش را به پیغمبر دیگر داد و از او پول گرفت. مفت نمیشود.


اگر خوانندگان علاقه مندند تمام سخنرانی این «عالم » خشک مغز را بخوانند به لینک زیر مراجعه کنند.

http://mahramaneonline.com/newsF-2654.html


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری