علی رغم ادعای تحریم ، هنوز هم اتحادیه اروپا شریک بزرگ تجاری رژیم جمهوری اسلامی ایران است

برطبق آمار منتشر شده از سوی سایت تابناک وابسته به جناح «اصولگرا» ، علی رغم جنجال تحریم علیه رژیم ایران ، هنوز هم اروپا شریک بزرگ تجاری رژیم حاکم بر ایران است. بر طبق گزارشی که در زیر ملاحظه خواهید کرد ، اکثر کشورهای اروپایی بصورت رسمی طرف قراداد و دادو ستد با ایران می باشند. این قراردادها به جز صدور سالانه بیش از ده میلیارد دلار کالاهای ساخت اروپاست که عمدتا از طریق دبی ، بندر آزاد کیش و قشم وارد ایران می گردد.

متن کامل گزارش به شرح زیر است:

« بزرگترين شركاي تجاري ايران در اتحاديه اروپا

آخرين آمار منتشر شده از سوي كميسيون اروپا نشان مي دهد ايتاليا بزرگترين شريك تجاري ايران در ميان 27 كشور اروپايي در نيمه نخست سال 2011 شناخته شده است.
ايتاليا با اختصاص يك چهارم مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا به خود در نيمه نخست 2011 به عنوان بزرگترين شريك تجاري ايران در اين اتحاديه شناخته شد.

 به گزارش فارس آخرين آمار منتشر شده از سوي كميسيون اروپا نشان مي دهد ايتاليا بزرگترين شريك تجاري ايران در ميان 27 كشور اروپايي در نيمه نخست سال 2011 شناخته شده است.

بر اساس گزارش يورواستات مبادلات ايران و ايتاليا در اين مدت به 3.485 ميليارد يورو رسيد كه بدين ترتيب ايتاليا بزرگترين شريك تجاري ايران در ميان كشورهاي اروپايي در نيمه نخست 2011 شناخته شده است. مبادلات ايران با ايتاليا بيش از يك چهارم كل مبادلات ايران با اتحاديه اروپا در اين مدت بوده است. كل مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال 2011 بالغ بر 12 ميليارد يورو اعلام شده است.

 بر اساس اين گزارش و به رغم تحريم هاي يك جانبه اروپا مبادلات ايران و ايتاليا در اين مدت با رشد 13 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است. مبادلات دو كشور در نيمه نخست 2010 بالغ بر 3.081 ميليارد يورو اعلام شده بود. ايران در 6 ماه نخست2011 حدود 2.649 ميليارد يورو كالا به ايتاليا صادر و 836 ميليون يورو كالا از اين كشور وارد كرده است.

 آلمان دومين شريك تجاري ايران در ميان كشورهاي اروپايي طي نيمه نخست 2011 شناخته شده است. حجم مبادلات دو كشور در اين مدت  1.868 ميليارد يورو بوده است. آلمان 1.506 ميليارد يورو كالا به ايران صادر و 362 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده است. مبادلات دو كشور در اين زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد كاهش داشته است.

 اسپانيا با 2.19 ميليارد يورو سومين شريك تجاري ايران معرفي شده است. اين كشور نيز 1.916 ميليارد يورو كالا از ايران وارد و 274 ميليون يورو كالا به ايران صادر كرده است. مبادلات ايران با اين كشور نيز با رشد 24 درصدي نسبت به 6 ماه نخست سال 2010 مواجه شده است.

اين سه كشور در سال 2010 نيز به ترتيب به عنوان سه كشور نخست اتحاديه اروپا در مبادله تجاري با ايران شناخته شده بودند. فرانسه در سال 2010 پنجمين شريك تجاري ايران در اتحاديه اروپا شناخته شده بود كه در نيمه نخست 2011 به رتبه چهارم ارتقاء يافته است. كل مبادلات ايران و فرانسه در اين مدت  1.522 ميليارد يورو اعلام شده است. فرانسه در اين مدت 815 ميليارد يورو كالا به ايران صادر و 707 ميليارد يورو كالا از ايران وارد كرده است.

هلند با 864 ميليون يورو پنجمين شريك تجاري ايران شناخته شده است. صادرات اين كشور به ايران در نيمه نخست 2011 بالغ بر 305 ميليون يورو و واردات اين كشور از ايران 559 ميليون يورو اعلام شده است. مبادلات دو كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 50 درصدي روبرو شده است.

 بلژيك با 478 ميليون يورو نيز در رتبه ششم قرار گرفته است كه از اين رقم 280 ميليون يورو مربوط به صادرات به ايران و 198 ميليون يورو مربوط به واردات بلژيك از ايران است. مبادلات ايران و بلژيك در نيمه نخست 2011 با رشد 2 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده است.

سوئد با 308 ميليون يورو، يونان با 284 ميليون يورو، انگليس با 264 ميليون يورو و اتريش با 155 ميليون يورو به ترتيب در رتبه هاي هفتم تا دهم از اين نظر قرار گرفته اند. مبادلات ايران و انگليس در اين مدت با كاهش 31 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. انگليس در نيمه نخست 2011 بالغ بر 108 ميليون يورو كالا به ايران صادر و 158 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده است.»

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری ۱ حسین زهری