خشم طبیعت این بار صدها هموطن آذربایجان شرقی را به کام مرگ کشاند

بعد از ظهر شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ دو زمین لرزه مهیب درمقیاس ۶/۲ ریشتر در شهرستانهای اهر، هریس ، ورزقان و کلیبر رخ داده است.تعداد زیادی از روستاهای اطراف ویران شده و طبق آمار منتشر شده از سوی ارگانهای رژیم تاکنون بیش از دویست و پنجاه نفراز هموطنان جان خودرا از دست داده اند. مجروحین را بیش از دو هزار نفر ذکر می کنند و هردم به تعداد تلفات افزوده می گردد.


هم اکنون تعداد زیادی ازساکنین مناطق آسیب دیده در چادر زندگی می کنند. آنها با کمبود مایحتاج اولیه روبرومی باشند و بسیاری از آنان درحال بی خبری ازسایربستگان و عزیزان آسیب دیده خود به سر می برند.


اکثر منابع دولتی و خبرگزاریهای رژیم اعتراف کرده اند علاوه بر خرابی وتلفات وارد شده در شهرستانهای اهر، هریس ، ورزقان و کلیبر ، یکصد و ده روستا ویران شده که شش روستا بطور کامل با خاک یکسان شده است. با وجود چنین حقایقی اما خبرگزاریهای حکومتی از قول حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور اعلام کرده اند : «عملیات امداد و نجات به پایان رسیده است.»


اعلام پایان یافتن عملیات امداد ، آنهم فقط با سپری شدن یک روز از این حادثه مهیب، گویای این حقیقت است که سران رژیم هیچگونه اهمیتی به نیاز آسیب دیدگان این فاجعه نمی دهند.تجارب حوادث مشابه سالهای گذشته درسایر مناطق ایران ثابت می کند بهترین کمک رسان نه رژیم جمهوری اسلامی ایران که خود مردم ایران می باشند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با ابراز تأسف عمیق از این واقعه دردناک و تسلیت به بازماندگان این حادثه غم بار ، از کلیه اعضاء ، هواداران سازمان و هموطنان انتظار دارد به یاری آسیب دیدگان بشتابند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۱مرداد ۱۳۹۱-۱۱آگوست ۲۰۱۲


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱