سردارانی که خمس ۴۵۰ میلیونی به رهبر پرداخت می کنند !

صادق محصولی یکی از پاسدارانیست که نردبان ترقی را زود پیمود و به سرداری رسید. نامبرده درجوانی موفقیت و آینده زندگی اش را در رشته مهندسی عمران جستجومی کرد . هنگامیکه نتوانست به حد کافی در این رشته ثروت اندوزی کند رشته مدیریت بازرگانی را برگزید و موفق به اخذ لیسانس شد.


قیام مردمی ۱۳۵۷ درعین حال که با جانفشانی انقلابیون و عصیان اقشار مختلف اجتماعی رقم خورد، درهمان حال آماج حملات کینه توزانه دشمنان انقلاب هم قرار گرفته بود . امواج پرخروش انقلاب آرامش نظام سرمایه داری را برهم زده بود.از اینرو دول امپریالیستی در نشست معروف گوادلوپ به چاره جوئی نشستند تا آلترناتیو مطلوب خودرا به مردم ایران تحمیل کنند. از آن پس اراده نهایی امپریالیستها براین اساس استوار شد تا به خمینی بیش از دیگران اعتماد کنند ، چراکه با توجه به تمایلات مذهبی توده های نا آگاه وی علاوه براستعداد ، موقعیت مناسبی بعنوان آیت الله برای به کجراه کشیدن انقلاب ایران را داشت . بربسترچنین سازشی انقلابیون حقیقی می باید کنار زده می شدند تا درفرصت مناسب ، همانطورکه بعدا اتفاق افتاد به جوخه اعدام سپرده شوند ویا سرکوب گردند.


در آن هنگامه ، انقلاب اسلامی نوپا به رهبری خمینی نیاز به نیروی ضد انقلاب داشت تا بتواند به نام انقلاب توده مردم را اغوا کند. درچنین شرایطی یکسری عناصرغیر سیاسی و بی هویت از اقشار مختلف اجتماعی نظیر صادق محصولی ، محسن کدیور و امثالهم به «انقلاب» پیوستند. صادق محصولی رشته بازرگانی و مقاطعه کاری را رها کرد و سینه چاک خودرا از ارومیه به تهران رساند تا ازاین طریق مقام و موقعیتی برای خود دست و پا کند. عده دیگری نظیر محسن کدیور که در شهرخود زندگی غیر سیاسی و آرامی داشتند شامه اقتصادی توام با دینداری اشان شکوفا شد و خودرا به قم رساندند تا درس آخوندی پیشه کنند که بمراتب پولساز تر از تحصیل دانشگاهی بود. محسن کدیور یکی از این دیندارهایی است که محل زندگی خود درشهر فسا و تحصیل در رشته برق شهر شیراز راکنارگذاشت تا با پارتی بازی از آیت الله منتظری جواز اجتهاد دریافت کند و سرانجام «پژوهشگر» امور دینی دانشگاه و درکنارامثال حجاریان و اکبر گنجی درحکومت اسلامی ایفای نقش کند.


برای جلوی گیری از اتلاف وقت ، محصولی و کدیوربرای نمونه کفایت می کنند وگرنه ازاین قماش انقلابیون میلیاردر درحکومت اسلامی بسیارند.


صادق محصولی هنگامیکه مسئول تحقيق و بازرسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده لشگر ۶ ويژه بود، دوستی دیرینه ای با محمود احمدی نژاد برقرار کرده بود. این دو درجریان کارهای اطلاعاتی بویژه در باره کردستان و آذربایجان یکدیگررا خوب می شناختند. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره محصولی گفته است:


« محصولی به همراه احمدی نژاد از متهمان پرونده سوآپ نفت در زمان تصدیگری احمدی نژاد بر استانداری اردبیل است. ....محصولی تنها کسی است که خارج از وزارت نفت، امتیاز سوآپ نفت کسب کرده است. وی همچنین در زمانی که مسئول خرید اراضی متعلق به بنیاد شهید برای سپاه پاسداران بود با شکایت بنیاد شهید در این معامله مواجه شد.»


سایتهای «اصولگرا» سال پیش درآمد سالانه صادق محصولی را پس از کسر نیازها و مخارج رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ذکرکرده اند.محصولی هنگامیکه برای تصدی وزارت نفت توسط احمدی نژاد به مجلس معرفی شد برای مظلوم نمایی ثروت خودرا تا رقم «ناچیز» ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش داد و ادعا کرد این تمام دارایی اش می باشد.البته وی فراموش نکرده بود که منبع این ثروت را نیز به مجلسیان رژیم گزارش کند. وی ادعا کرده بود پس از خروج از سپاه پاسداران به شغل «ساخت وساز مسکن» روی آورده و این ثروت را بهم زده است.


مجلسیان رژیم که خود هریک از قماش محصولی ها و کدیورهامی باشند در آن هنگام وزارت نفت رابه وی ندادند ولی چندی بعد وزارت کشور را به وی سپردند تا با ادامه نفوذ بتواند بر ثروت میلیاردی خود بیافزاید. هنگامیکه محصولی از وزارت کشور در دولت «عدالت پرور» احمدی نژاد کنار گذاشته شد وزارت رفاه به وی سپرده شد. نامبرده توانست با «هوش ذاتی اش» باغی به وسعت ده هزار متر را در نیاوران، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به توصیه احمدی نژاد ، برجهای میرداماد، زمینهای بزرگ منطقه حسنی کیا و صدها موارد دیگر را بر ثروت میلیاردی اش بیافزاید.


البته این قبیل دزدیها و چپاولها در رژیم جمهوری اسلامی ایران شگرد خاصی دارد و براستی که محصولی این درس را خوب آموخته است.تاکنون نه فقط خود صادق محصولی بلکه از زبان چندین نفر از حکومتیان ذکر شده است که وی ثروت حلال دارد و خمس آنرا پرداخته است. به گواهی بیشتر منابع خبری رژیم ، محصولی مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بعنوان خمس به دفتر رهبر پرداخت نموده و از این طریق دزدیهای خودرا بیمه کرده است. هرچند به نظر می رسد با اعتراف به داشتن ۱۶۰ میلیارد تومان ثروت و در آمد سالانه حداقل ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ، هنگام پرداخت خمس سر رهبر رانیز کلاه گذاشته و گرنه خمس چنین ثروت هنگفتی نیز بالغ برچند میلیارد می گردد.


محصولی پس از حلال کردن ثروت بیکرانش توسط رهبر، اکنون در پشت سر«جبهه پایداری» قرار گرفته تا با پرداخت چندصد میلیون تومان به این جبهه و صدالبته به آیت الله مصباح یزدی از حمایت این جبهه بزن بهادر برای دزدیها و غارتگریهای آتی اش برخوردار باشد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱