اتباع خارجی در ایران می توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند به شرطی که افغانی نباشند؟!

طی سالهای گذشته بارها شاهد اقدامات ضد انسانی و افغان ستیزی حاکمان جمهوری اسلامی با مهاجرین افعانی درایران بوده ایم. بعید نیست اگر روال تبعیض و ضدیت با افغانها با همین آهنگ پیش رود ، بزودی شاهد اقدامات بیمارگونه و فاشیستی دیگری نباشیم ، نظیرقوانین حکومت ویشی فرانسه با یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم .


به جز موارد بیشمار اذیت و آزار مهاجرین افغانی توسط جمهوری اسلامی در سالهای گذشته ، در ایام سیزده بدرامسال رژیم جمهوری اسلامی ایران با اعلام ممنوعیت ورود افغان ها به پارک کوهستانی صفه در اصفهان موجی از تنفر عمومی را بر انگیخت که اعتراضات زیای را در پی داشت.


آخرین اقدام ضدافغانی جمهوری اسلامی که به حق واکنش تنفرآمیزاکثر نیروهای مترقی و آزادیخواه ایران را برانگیخته است در مورد ممنوعیت دریافت گواهینامه رانندگی افغانیها در ایران است .


خبرگزاری مهر گزارش داده است «معاون فنی ــ مهندسی پلیس راهور با تشریح جزئیات تغییر گواهینامه ها گفت: اتباع افغانی با کارت اقامت نمی توانند گواهینامه بگیرند و گواهینامه افغانی نیز در ایران اعتبار ندارد.»
همین منبع اضافه کرده است:
«معاون فنی- مهندسی راهور در خصوص دریافت گواهینامه اتباع خارجی گفت: اتباع خارجی با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی و طی مراحل گواهینامه دریافت کنند. البته مهاجران افغان با کارت اقامت نمی توانند گواهینامه بگیرند و گواهینامه افغانی نیز در ایران معتبر نیست.»


عجبا ! آیا مهاجرین افغانی در ایران خارجی محسوب نمی شوند؟ اگربر طبق اظهارات معاون فنی - مهندسی راهور «اتباع خارجی با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی و طی مراحل» می توانند در ایران «گواهینامه دریافت کنند» چرا افغانیهای مقیم ایران از این حق محروم می شوند و چرا گواهینامه آنها در ایران معتبر نیست؟


آیا اجرای چنین قوانینی جز اقدامات افغان ستیزی معنای دیگری دارد؟ بدون شک اینگونه آزارها در قرن بیست و یکم فقط می تواند از حکومت های مستبد و مذهبی نظیر رژیم جمهوری اسلامی ایران سر زند و مایه ننگ بشریت مترقی است .هیچ انسان آزاده و دمکراتی نمی تواند نسبت به اینگونه قوانین بی تفاوت باشد . آمران و عاملان چنین قوانینی مطمئن باشند جز رسوایی بیشتر چیزی برایشان باقی نمی ماند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱