درحالیکه گرانی و فقر در جامعه بیداد می کند
رهبران رژیم ادعا می کنند ما « تا پایان سال ۹۲ جز ۱۵ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد»

درشرایطی که رقابت جناح احمدی نژاد و خامنه ای باردیگر بر سر قدرت دولتی اوج تازه ای گرفته است اما درمورد اغوای مردم همچنان اتحاد برقراراست.
طی ماههای گذشته آثار تحریمهای بین المللی بر تمامی ارکان اقتصادی ایران تأثیر منفی خودرا نشان داده است. هر روز که می گذرد بر وخامت اوضاع نابسامان اجتماعی افزوده می گردد وبه جزایادی رژیم ، تمام اقشار اجتماعی درچنبره فقر و بیکاری گرفتار آمده اند.


درچنین وضعیتی اظهارات سخیفانه سران دو جناح خامنه ای - احمدی نژاد مبنی بر بی تأثیر بودن تحریمها تا آنجا پیش رفته است که آنها ادعا می کنند تحریمها برای مردم «خیر وبرکت » به ارمغان آورده است .اگرچه لاف و گزافهای سران رژیم نتوانسته است مردم را فریب دهد اما تکرار بی وقفه آن ثابت می کند سردمداران رژیم از حل معضل اقتصادی مردم عاجز مانده ، بیش از پیش به اوهام روی آورده اند.


درحالیکه سخنرانان نماز جمعه و آیت الله های ریز ودرشت طرفدارخامنه ای از هوای آلوده تهران تا کمبود مرغ رابه شیطنت امرپالیستها وصهیونیستها نسبت می دهند ، محمود احمدی نژاد نیز روز پنجشنبه در دهمین اجلاس گرامیداشت روز جهانی مساجد و همچنین اختتامیه دهه تکریم و غبارروبی مساجد ادعا کرد که ما «تا پایان سال ۹۲ جز ۱۵ اقتصاد برتر دنیا خواهیم شد.»


بی لیاقتی های سران رژیم حدی نمی شناسد ، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور احمدی نژاد سه شنبه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گفت: «پول پرستهای بیغیرت باعث بالا رفتن قیمت مرغ شدند» و در ادامه گفته است: «امسال را اگر مراقبت نکنیم، میتوانیم سال خیانت از سوی دشمنان داخلی بنامیم».


سران رژیم این روزها برای فرار از شرایط ناهنجار پیش آمده هرموضوعی را بهانه تبلیغات قرار می دهند. درحالیکه عامه مردم هیچگونه اهمیتی به مراسم فرمایشی و تبلیغات آنها نمی دهند اما مرتجعین حاکم ادعا می کنند :
«هفتهای که گذشت، هفته پایانی ماه شعبان بود و ایرانیهای مسلمان به مانند دیگر مسلمانان، آماده ماه مهمانی خدا میشوند تا به رمضان کریم سلام کنند. غبار روبی مساجد، پخت شیرینیهای ویژه این ماه و کارناوال استقبال از ماه رمضان در جایجای شهرهای ایران به چشم میخورد و...»


اینگونه اظهارات مضحک اکنون بخشی از تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی ایران است که از بام تا شام در بلندگوهای خود جار می زنند و به نظر نمی رسد تا هنگام سقوط و اضمحلال نهایی این رژیم پایان پذیر باشد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱