آخرین ابداعات مرتجعین حاکم بر ایران
خودروی روزه خواران توقیف خواهد شد
علاوه بر خوردن و آشامیدن «آلودگی صوتی» نیزروزه خواری محسوب می شوددر تازه ترین ترهات سران رژیم برای جلوی گیری از روزه خواری طرحی از سوی نیروی انتظامی به اجرا در آمده است که بموجب آن یگانهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی با انواع روزه خواران برخورد خواهند کرد.
بر اساس این طرح افراد بیمار و یا کسانیکه در سفر هستند نیز حق خوردن و آشامیدن ندارند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل می شود.برطبق خبری که از سوی ایسنا منتشر شده است :
« سردار احمدرضا رادان، جانشين فرمانده ناجا نيز در اين خصوص گفته بود كه پليس برابر قانون و شرع با افرادي كه تظاهر به روزهخواري در ملاءعام و همچنين استعمال دخانيات ميكنند، برخورد ميكند.
وي با بيان اينكه در ماه مبارك رمضان خوردن و آشاميدن در ملاءعام ممنوع است گفته بود كه بر اساس قانون خوردن و آشاميدن در ماه مبارك رمضان ممنوع و پليس برابر قانون با اين افراد برخورد ميكند.
به گفته رادان خودروهايي كه سرنشينان آن تظاهر به روزهخواري ميكنند، توقيف و براي آنان پرونده قضايي تشكيل خواهد شد.
جانشين فرمانده ناجا همچنين در مورد استعمال دخانيات در ماه رمضان گفته بود كه پليس به حكم حكومتي نگاه ميكند و برابر قانون استعمال دخانيات ممنوع و پليس با آن برخورد ميكند.
نيروي انتظامي نيز پيشتر اعلام كرده بود كه روزهخواري در ملاءعام از نظر شرعي حرام و مصداق جرم مشهود بوده و قابل تعقيب بوده و بديهي است، معذوراتي مانند بيماري و مسافرت مجوز روزهخواري در انظار عمومي نيست.......
نيروي انتظامي از همه هموطنان بخصوص رانندگان وسائط نقليه عمومي و خصوصي خواسته است كه از تظاهر به روزهخواري، استعمال دخانيات و ايجاد آلودگي صوتي پرهيز كنند.»


جای شکی نیست اینگونه فشارها و تضییقات باعث نفرت بیشترعموم خواهد شد و پیشاپیش مردم بدان پوزخند می زنند. در گزارشی که از تهران دریافت شده است نوشته اند :
« جمعی از جوانان در متروی تهران در باره اطلاعیه نیروی انتظامی صحبت می کردند ، پیر مردی که به سخنان آنها گوش می داد خندید و به کنایه گفت باید شکرگزار باشیم که بخاطر روزه خواری کهریزک نمی برندمون»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱