یونان
فاشیسم نقاب از چهره برمی کند
نه کت و شلوار، نه کراوات و نه آرایش می تواند چهره واقعی فاشیسم را بپوشاند. صبح روز ۵ شنبه ۷ ژوئن، سخنگو و نماینده سازمان فاشیستی «طلوع طلائی» Kassidiaris چهره و ماهیت واقعی خود را نشان داد.


وی در یک برنامه پخش مستقیم، در برابر دوربین های تلویزیون به دو نماینده چپ زن یونان حمله ور شد. در طول این برنامه، دو نماینده چپ، ماهیت فاشیستی و نژاد پرستانه سازمان «طلوع طلائی» Kassidiaris را تشریح نمودند. نامبرده که تحمل شنیدن حقایق و توان جوابگویی را نداشت، ابتدا لیوان آبش را به سوی خانم Rena Dourou نماینده حزب SYRIZA پرتاب نمود و سپس به نماینده حزب کمونیست یونان خانم Liana Kaneli حمله ور شد و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.


بعد از «موفقیت انتخاباتی» سازمان «طلوع طلائی» در انتخابات پارلمانی ۶ مه، این جریان فاشیستی تلاش می کند ماهیت واقعی خود را پنهان و خود را به عنوان جریان ناسیونالیست، وطن پرست و دمکرات معرفی نماید. این جریان همچنین سعی می کند عملیات های جنایتکارانه مرتکب شده توسط سازمان های وابسته به خود را به هواداران رده پائین «چند صد هزار نفری اش» که قابل کنترل نیستند، نسبت دهد. حملات خشن علیه طرفداران و فعالین چپ و سندیکالیست، قتل یک رهبر سندیکالیست، ضرب و شتم مخالفین، چاقو کشی و استفاده از پنجه بوکس در حمله به گروههای خارجیان و مهاجرین بدون تفکیک زن و کودک و پیر و جوان مانند وقایع اخیر در شهر Petras از این جمله اند.
در برنامه بامدادی تلویزیون یونان، نقاب از چهره کریه فاشیسم برافتاد و ماهیت خشن، عقب مانده و مرتجع شان هرچه عریان تر شد. رفتار Kassidiaris استثناء نیست.

این جریان طرفدار اندیشه های هیتلر، با بهره گیری از نارضایتی عمیق توده ای که حاصل بحران عمیق اقتصادی حاکم بر کشورهای عضو حوزه یورو (پول رایح اروپا) می باشد، در انتخابات پارلمانی اخیر توانست، موفقیت نسبی کسب نماید. در طول کارزار انتخابات پارلمانی، این جریان با سوءاستفاده از ناآگاهی توده های بیکار، ترویج و تبلیغ اندیشه های ورشکسته علیه جامعه زحمتکش خارجیان و مهاجرین و ایجاد تفرقه در بین نیروی کار، توانست حمایت جناح هایی از طبقه حاکمه را بدست آورد.


بدنبال این برنامه تلویزیونی، طیف وسیع رسانه های گروهی، رهبران سیاسی و اجرایی کشور و همچنین دو حزب «سوسیالیست و دمکراسی نو» که دولت ائتلافی سابق را تشکیل می دادند، به مناسبت های مختلف، بدروغ و مزورانه اعلام داشتند که از برخورد Kassidiaris «شوکه» شده اند و انتظار چنین رفتاری از سوی نماینده و سخنگوی حزب فاشیستی را نداشتند. لازم به توضیح است که اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی فوق لیبرال دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا توسط دولت ائتلافی متشکل از حزب سوسیالیست و حزب دمکراسی نو، موجب گسترش نارضایتی عمومی و ظهور احزاب فاشیستی در صحنه سیاسی یونان گردید.


تعرض علیه Rena Dourou و Liana Kaneli دو نماینده زن مدافع منافع توده های مردم در برابر دوربین تلویزیون یادآور کابوس سیاه تاریخ یونان (کودتای کلنل ها) و کشورهای دیگر همچون ایران، افغانستان، عراق، آرژانتین، شیلی و ... است.
در این میان نباید منتظر شد تا دفعه آینده در طول چنین برنامه هایی فاشیست های حزب «طلوع طلائی» اسلحه خود را بیرون کشند. توده مردم می باید از هم اکنون علیه چنین باندهای فاشیستی سیاه بسیج شده و به مبارزه قاطع بپردازد. این باندهای سیاه تهدید جدی علیه دمکراسی می باشند.


دستگاه قضایی یونان می باید به وظیفه خود عمل کند و جریانات و افراد باندهای سیاه فاشیستی همچون Kassidiaris را مورد تعقیب قضایی قرار دهد و در عمل نشان دهد که به غیر از دفاع از منافع سرمایه داران و صاحبان بزرگ صنایع قادر است از حقوق مردم و چارچوب های دمکراسی نیم بند نظام سرمایه داری نیز دفاع نماید.
در این بین زمانی که نیروهای پلیس در جستجوی Kassidiaris برای دستگیری وی بودند، نامبرده در یکی از دفاتر ناحیه ای حزب اش و در میان کف زدن های بی وقفه نزدیک به ۵۰ تن از هوادارانش پناه گرفته بود.


سبک کار فاشیست ها در همه جای دنیا یکسان است. گروهک های نئونازی، فاشیست و سازمان های فوق دست راستی مذهبی در همه جای دنیا چهره واحد، اندیشه و عملکرد مشابهی دارند و به یک شیوه عمل می کنند. باندهای سیاه چماقدار در ایران، یونان، شیلی و .... سبک کار یکسانی دارند.


فاشیسم ریشه در نظام سرمایه داری دارد. به خودی خود نابود نمی شود. تنها با مبارزه پیگیر، سازماندهی شده و قاطعانه می توان آن را نابود ساخت. نبرد تاریخی و سرنوشت ساز برعلیه فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم و شکست نازیسم در برابر ارتش سرخ، حاصل مبارزه قهرمانانه و سازماندهی شده میلیون ها تن از کمونیستها، مردم اتحاد جماهیر شوروی آنزمان و نیروهای انقلابی در دیگر کشورهای اروپای اشغالی بود.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱