رسوایی دولت فرانسه در رابطه با فروش سیصد هزار سلیکون سرطانزا به خانمها در سراسر جهان

امپریالیسم فرانسه که ید طولای نسل کشی در چندین کشور از جمله در الجزایر ، ماداگاسکار ، ویتنام، روندا و... و تجارت برده از آفریقا به آمریکا را در پرونده خود ثبت کرده است، درسالهای اخیر با صدور خون سیدایی به ایران و فروش سیلیکون های کاشت سینه به سراسر جهان رسوایی دیگری را برای خود ببار آورده است.


( برطبق گزارشات منتشر شده در فرانسه ، درهنگام حکومت میتران در اثر تزریق خون آلوده به سیدا سه هزار نفر در فرانسه جان باختند. این واقعه همزمان بود با جنگ ایران و عراق ، دولت وقت فرانسه ظاهرا از توزیع این خونها در فرانسه جلوگیری کرد ولی پس از چندی همان خونهای آلوده را به ایران صادر کرد. تا آن هنگام سابقه بیماری ایدز در ایران وجود نداشت و پس از ورود خونهای فرانسوی بیماری ایدز در ایران رواج پیدا کرد. رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم در ایران نیزدر ازای استرداد تروریستهای زندانی در فرانسه نسبت به این جنایت سکوت اختیار کرد.)جراید رسمی فرانسه از جمله اورونیوز پیرامون اقدام جنابتکارانه شرکت فرانسوی «پی آی پی» در فروش سیلیکونهای سرطانزا چنین گزارش داده اند:« بازداشت بنیانگذار سومین تولیدکننده بزرگ
سیلیکونهای کاشت سینه

سیلیکون های جنجال برانگیز پستان در اروپا
مصرف صنعتی… 03/01/2012 14:13 CET

مدیر شرکت ساخت پروتزهای “سرطان زای” سینه دستگیر شد 26/01/2012 17:33 CET
مدیر شرکت پروتزهای مشکوک پستان زندانی شد 07/03/2012 11:23 CET
ژان کلود مس، بنیانگذار سومین شرکت بزرگ تولیدکننده سیلیکونهای مورد استفاده در کاشت سینه، بامداد روز پنجشنبه در جنوب فرانسه بازداشت شد.

این تولیدکننده سیلیکونهای کاشت سینه متهم به استفاده از مواد نامرغوب و ارزان قیمت در محصولات شرکت فرانسوی «پی آی پی» است.

به گزارش رویترز احتمال دارد که وی به جنایت متهم شود. همچنین کلود کوتی، مقام دوم اجرایی و مدیر سابق مالی این شرکت نیز بازداشت شده است.

از این پرونده پزشکی به عنوان رسوایی در عرصه بین المللی یاد میشود. شرکت پی آی پی مارس سال گذشته میلادی، به دلیل رسوایی کیفیت سیلیکونهای تولیدی تعطیل شد و دولت فرانسه نیز از زنان این کشور خواست تا درصورتی که از این سیلیکونها استفاده کردهاند آن را از سینههای خود خارج سازند.

آمار حاکی است که تنها در فرانسه ۳۰ هزار زن از سیلیکونهای تولید شده در شرکت پی آی پی برای کاشت سینه استفاده کرده است.

این شرکت فرانسوی با عرضه گسترده محصولات خود به عنوان سومین تولید کننده بزرگ سیلیکونهای کاشت سینه در جهان شناخته میشود و تاکنون حدود سیصد هزار زن در کشورهای مختلف از محصولات آن استفاده کرده است.»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱