چهار نفر به اتهام محاربه و قتل یک مامورانتظامی در اهوازاعدام شدند
بدنبال درگیریهای فروردین ۱۳۹۰ بین مردم و نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرک ملاشیه اهواز تعدادی از مخالفین رژیم دستگیر شدند. برطبق گزارشات رسیده چهار تن از این افراد که سه تن آنان برادر بوده اند به نامهای طاها ، عبدالرحمن و عباس حیدریان ونفر چهارم بنام علی نعامی روزگذشته دوشنبه ۲۹ خرداد در زندان کارون اهواز اعدام گردیده اند.
چندی پیش مخالفین رژیم در این منطقه اعلام داشتند جان این افراد در خطر است و تنی چند از اعدام شدگان را از فعالین حقوق بشر در خارج از کشور معرفی کرده بودند.سازمان عفو بین الملل نیز بارها تقاضای محاکمه عادلانه و ملاقات با این افراد را از سران رژیم درخواست کرده بود ولی مانند موارد بسیار دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران به درخواست نهادهای بین المللی پاسخ مثبتی ندادند.
سرکوبگران رژیم برای جلوگیری از درگیریهای احتمالی در منطقه اهواز و شهرک ملاشیه ، قبل از اعدام فعالین خوزستانی اقدام به بازداشت چند از اهالی از جمله پسر بزرگ حیدریان نموده اند. علی رغم این اقدامات پیشگیرانه رژیم ، اما مردم مبارز ملاشیه از اعدام این چهار نفر سخت به خشم آمده ، احتمال خیزش عمومی و درگیری دراین منطقه بیش از پیش بالا گرفته است.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱