پاراگوئه
درگیری مسلحانه بین کشاورزان بدون زمین و نیروهای حکومتی

بنابه گزارش خبرگزاریهای رسمی روز جمعه ۱۵ ژوئن، بدنبال درگیری مسلحانه بین کشاورزان بدون زمین و نیروهای سرکوبگر رژیم پاراگوئه، حداقل ۷ پلیس و ارتشی کشته و ۹ کشاورز زحمتکش بخون تپیدند. این درگیری در منطقه Curuguaty واقع در استان Canindeyu در ۳۰۰ کیلومتری پایتخت Asuncion روی داد.


در این عملیات نزدیک به سیصد نیروی پلیس و یکصد و پنجاه نظامی شرکت داشتند. بنابه گزارش وزارت کشور پاراگوئه در این درگیری نزدیک به ۷۵ نیروی پلیس نیز زخمی گردیدند که حال ۲۶ تن از آنان وخیم اعلام شده است. در بین مزدوران به هلاکت رسیده، جسد برادر رئیس دایره امنیتی ارتش پاراگوئه بچشم می خورد.


بنابه گزارش خبرگزاری رویتر از پاراگوئه، از سه هفته پیش نزدیک به یکصد خانواده کشاورز بدون زمین، منطقه ای به وسعت دو هزار هکتار را به اشغال خود درآوردند. بنابه گزارش سازمان های مدافع حقوق دهقانان، این مزارع توسط رژیم کنونی به متحدین و هواداران دیکتاتور سابق این کشورAlfredo Storessner اجاره داده شده است. این منطقه وسیع کشاورزی به وسعت ۲ هزار هکتار در اجاره Riquelme از رهبران حزب دست راستی Colorado می باشد. در درگیری بین کشاورزان و نیروهای سرکوبگر، ۱۵۰ دهقان شرکت داشتند. به غیر از ۹ کشاورز بخون تپیده، هشتاد روستایی نیز زخمی گردیده اند که حال اکثریت قریب به اتفاق آنان وخیم گزارش شده است.


بنابه گزارش سخنگوی ارتش، در این درگیری، کشاورزان به سلاحهای M16 مجهز بودند و نزدیک به ده تن از آنان، تیرانداز ماهری بودند. با وجود موفقیت نیروهای سرکوبگر در بیرون راندن کشاورزان از زمین های تصرفی، درگیری های متفرقه در جنگل های اطراف منطقه همچنان ادامه دارد.


بنابه گزارش بیانیه منتشره سازمان دفاع از حقوق دهقانان، سیاستمدارانی چون Riquelme دهها سال پیش با استفاده از نفوذ خود در دستگاه حکومتی و باندبازی این زمین ها را در چارچوب قانون اصلاحات ارضی به تصرف خود درآوردند. زمین هایی که می بایست در چارچوب قانون اصلاحات ارضی بین کشاورزان بدون زمین تقسیم می شد. پاراگوئه چهارمین کشور تولید کننده و صادر کننده دانه های سویا در جهان است. در طی سالهای گذشته مبارزات و اعتراضات بسیاری برای مصادره و ابطال اجاره زمین های دولتی که در اجاره سیاستمداران بانفوذ می باشد، صورت گرفته است.


در سال ۲۰۰۸، رئیس جمهور «چپ گرا» Lugo با وعده اجرای قانون اصلاحات ارضی و اعطای زمین به حداقل ۸۷ هزار خانواده کشاورز بدون زمین توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. امروز بعد از گذشت بیش از ۴ سال، نامبرده هیچ قدمی در این راستا برنداشته و دوره ریاست جمهوری ۵ ساله وی نیز به پایان خود نزدیک می شود. نارضایتی عمیق بسیاری از کشاورزان خرد و دهقانان بی زمین در ماههای اخیر و اعتراضات گسترده و رادیکال آنان، حاصل برآورده نشدن وعده های داده شده توسط سیاستمداران و مسئولان مختلف در طی سالهای اخیر است.
تقسیم ثروت در پاراگوئه مانند دیگر کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی بسیار ناعادلانه است. در این کشور ۲ درصد از شهروندان بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی را در اختیار دارند.


سخنگوی گروه دهقانان بی زمین Jose Rodriguez در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس در خصوص درگیریهای اخیر اظهار داشت: «ما کشاورزان بی زمین در شرایط دشوار و اسفناکی زندگی می کنیم. این وضعیت هر روز بدتر و دشوارتر می شود. کشاورزانی که در مقابل تهاجمات نیروهای پلیس و ارتش مقاومت کرده و می کنند، تنها اسلحه هایی با کالیبر ۲۲ در اختیار دارند. آنها آموزش نظامی ندیده اند و فاقد دانش نظامی برای پیشبرد جنگ هستند.»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱