شکست مذاکرات مسکو

درحالیکه دست آورد مذاکرات مسکو برای ۱+۵ و رژیم جمهوری اسلامی ایران تنها تغییر زمان گفتگو از مسکو به ترکیه و پائین آوردن سطح مذاکره کنندگان در حد معاونان سیاست خارجی دوطرف ذکر شده است اما هیچکدام از طرفها حاضر نیستند رسما شکست مذاکرات را اعلام کنند.


رژیم جمهوری اسلامی ایران برای مهار بحران فزاینده در داخل ایران حقایق را از مردم کتمان می کند و با اظهارات چند پهلو، طوری وانمود می سازد که گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است . خانم اشتون نیز منتظر تصمیم نهایی رهبران آمریکا و اتحادیه اروپاست تا حرف آخر را بزند. وی درباره مذاکرات مسکو فقط به یکسری اظهارات دیپلماتیک بسنده کرده و حاضر نیست پایان این مذاکرات و عدم دست یابی به توافق را اذعان دارد. خانم اشتون می گوید« دو طرف نتوانستند در جریان گفتگوها پل زده و راه دو طرفه ای پیدا کنند ، به ایران گفتیم غنی سازی بیست درصدی را متوقف کند. پس از مذاکرات کارشناسی، در مورد آینده مذاکرات تصمیم گیری خواهیم کرد.»


این اظهارات در حالی صورت می گیرد که نه خانم اشتون منتظر مذاکرات کارشناسی است و نه رژیم جمهوری اسلامی ایران مانند قبل خودرا مشتاق این مذاکرات نشان می دهد.اگر جزاین بود دلیلی نداشت که :

اول جولای تحریمها علیه ایران شروع شود، سوم جولای مذاکرات در سطح پائین فقط برای مذاکره آغاز شود و نشست دیگری بین سران ۱+۵ و جمهوری اسلامی درپیش نباشد. جای شکی نیست اگراتحادیه اروپا و آمریکا برای این مذاکرات و «نتیجه کارشناسی» آن ارزش و اهمیتی قائل بودند، بدون شک اجرای تحریمهارا ازاول جولای به پنجم و یاششم تغییر می دادند تا نتیجه «مذاکرات کارشناسی» طرفین روشن شود.


این حقایق ثابت می کند علی رغم سیاست مماشات طلبانه دول غرب، بویژه دولت اوباما با رژیم جمهوری اسلامی ایران، آنها به این نتیجه رسیده اند که سیاست امتیاز دهی به این رژیم در دراز مدت کارساز نیست و چه بسا منافع غرب را بیش از پیش درایران به خطر اندازد.غربیها نگرانند اگر روند سیاست مذاکرات گام به گام وتحریمها ادامه یابد به تدریج روسیه وچین تمام بازار اروپا و آمریکا درایران را قبضه کنند. موضوعی که غربیها با آن کنارنمی آیند وعملکرد گذشته آنها ثابت کرده است بخاطر اینگونه منافع پای هرگونه جنگی خواهند رفت.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱