اسپانیا
روز همبستگی ملی با معدنچیان


سندیکای معدنچیان اسپانیا، روز دوشنبه ۱۸ ژوئن را، روز همبستگی ملی با معدنچیان اعتصابی، اعلام نموده بود. بدنبال این فراخوان در شهر Langreo واقع در شمال این کشور حداقل ۵ هزار تن و در شهر Leon نزدیک به ۱۵ هزار تن در همبستگی با معدنچیان اعتصابی دست به راه پیمایی زدند. نزدیک به چهار هفته است که معدنچیان اسپانیا در اعتصاب بسر می برند. دولت دست راستی این کشور در نظر دارد بسیاری از معادن اسپانیا را تعطیل و رقم سوبسید قراردادی را از ۱۸۶ میلیون یورو به ۷۵ میلیون یورو کاهش دهد.


بدنبال سانسور اخبار مبارزاتی مربوط به جنبش اعتصابی معدنچیان توسط رسانه های گروهی اسپانیا، در طول دو هفته گذشته، معدنچیان برای پخش اخبار جنبش اعتصابی خود، اقدام به بستن اتوبان ها و خطوط راه آهن در اقصی نقاط شمال و شمال شرق این کشور نمودند.


مسئول کمیته شمال سندیکای معدنچیان در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس در خصوص اعتصابات اخیر در معادن اسپانیا اظهار داشت: «تمام دستآوردهای مربوط به دوران پدران و پدربزرگان ما به لطف مبارزه و فداکاری آنان کسب شده است. امروز برای حفظ این دستآوردها، راهی جز مبارزه و از جان گذشتگی در مقابل ما وجود ندارد».


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱